Рішення № 30 від 30.08.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

   30 серпня  2016  року                                                                                   м. Хмельницький

                                                                    

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, в складі голови палати Свірневської Н.В., т.в.о. секретаря  палати Дем’янвої О.В., членів палати: Стьопіна О.Ю., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 23.07.2010 року  Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м.Хмельницький, вул. ***)

встановила:

              На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться подання Ради адвокатів Хмельницької області від  16.05.2016 р. про несплату  адвокатом_1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 р.. в  розмірі  однієї мінімальної заробітної плати.

            Перевіркою встановлено, що адвокат_1 не  сплатив щорічний внесок за 2016 рік  на рахунок    НААУ  та  Ради адвокатів Хмельницької області.  На пропозицію  надати свої пояснення та докази сплати внеску, якщо такі є, адвокат_1 не відреагував і  запитуваних  документів  не надав.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески  до 31 січня поточного року  ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску  вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

            Адвокат_1 не   сплатив  щорічний внесок, чим скоїв дисциплінарний  проступок   а відтак,  слід   порушити дисциплінарну справу

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст.39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Порушити відносно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 23.07.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький, вул. *** дисциплінарну справу.

            Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 19 вересня 2016 р. на 16-00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                   підпис                    В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                            підпис                     Н.В.Свірневська

 

т.в.о. секретаря ДП КДКА

Хмельницької області                                                        підпис                    О.В. Дем’янова