Рішення № 31 від 17.07.2018 рок3

РІШЕННЯ №___

 

17 липня 2018 р.                                                                             м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Німого С.О. та членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., розглянувши скаргу Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 19.09.2012 р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса робочого місця, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 9, *** ,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 05.06.2018 року на підставі скарги громадянина Особа_1 було порушено дисциплінарну справу відносно адвоката.

           У скарзі Особа_1 вказує на те, що він з 2012 року відбуває покарання у Копичинській виправній колонії № 112. Через сварку із своєю матір’ю Особа_2 з приводу квартири в останнього виникла необхідність звернутися за наданням правової допомоги.

Один із знайомих  порадив скаржнику звернутися до адвоката.

Особа_1 зв’язався із адвокатом по телефону, і за наслідками розмови адвокат погодився захищати права Особа_1 в суді.

У зв'язку із цим, адвокат приїхав до скаржника в колонію, де отримав від Особа_1 довіреність, яку останній підписав в присутності начальника колонії.

Через деякий час адвокат повідомив скаржнику про те, що він виграв суд та зажадав отримання гонорару за проведену роботу.

Однак, через брак коштів скаржник з адвокатом не розрахувався та з того часу з ним не спілкувався.

            Навесні 2018 року мати скаржника Особа_2 повідомила останньому про те, що через нього та його адвоката виконавча служба продала квартиру № *** по вул. Залізняка, буд. 18 у м. Хмельницький.

Скаржник зазначає, що така новина виявилась для нього несподіваною, оскільки Особа_1 не уповноважував адвоката представляти свої інтереси в органах державної виконавчої службі.

Скаржник вважає, що адвокат допоміг виконавчій службі продати квартиру, в зв’язку з чим після відбуття покарання йому не буде де проживати.

У своїх письмових поясненнях адвокат повідомив, що  01. 06. 2015 року між ним та Особа_2 був укладений договір про надання правової допомоги на захист її прав та інтересів.

Метою договору з Особа_2 було довести у суді факт придбання квартири № *** по вул. Залізняка, 18 в м. Хмельницький саме нею, а не її сином Особа_1.

Для підтвердження в суді факт права власності матері на квартиру необхідна була згода її сина Особа_1.

Задля цього адвокат приїхав в Копичинську виправну колонію № 112, де  отримав від Особа_1 довіреність, якою останній дав згоду на представлення його інтересів адвокату, лише в суді.

Адвокат стверджує, що будь-якої домовленості про оплату послуг вони не досягли, по телефону не спілкувались. Вважає, що наведені в скарзі факти є наклепом. До пояснень додав копію договору про надання юридичної допомоги від 01.06.2015р.

Під час засідання дисциплінарної палати адвокат підтвердив письмові пояснення, надані ним раніше, та додатково пояснив, що у 2015 році на прохання матеріОсоба_2, без узгодження з Особа_1, був присутній під час складання акту опису й арешту квартири № *** по вул. Залізняка, 18 у м. Хмельницькому, як представник боржника Особа_1. Про опис квартири Особа_1 не повідомляв, оскільки після отримання довіреності він з ним жодного разу не спілкувався.

Заслухавши пояснення адвоката., дослідивши матеріали, що були зібрані в ході перевірки скарги Особа_1, дисциплінарна палата приходить до наступних висновків.

01.06.2015 року між адвокатом та Особа_2, яка є матір’ю скаржника, був укладений договір про надання юридичних послуг, а саме представництво останньої в суді під час встановлення факту придбання квартири № *** по вул. Залізняка, 18 в м. Хмельницькому Особа_2, а не її сином Особа_1.

23.06.2015 року адвокат отримав від Особа_1 довіреність на представництво його інтересів в суді під час розгляду цивільної справи за позовом Особа_2 до Особа_1 про визнання права власності на кв. № *** по вул. Залізняка, 18 в м. Хмельницькому, незважаючи на те, що на той момент адвокат уже був представником позивачки.

Під час розгляду дисциплінарної справи також встановлено, і поясненнями як скаржника, так і адвоката підтверджується те, що довіреність від імені Особа_1видана адвокату лише на представництво інтересів довірителя у суді.

Однак, 24.06.2018 року адвокат в якості документа на представництво надав копію вказаної довіреності у Другий міський відділ ДВС Хмельницького ГТУЮ та в цей же день державним виконавцем складено акт опису й арешту квартири № *** по вул. Залізняка, 18 в м. Хмельницькому, який підписаний адвокатом від імені Особа_1.

Згідно ст.4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

У відповідності до приписів ст. 21 цього ж Закону, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики, невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів.

Статтею 28 Закону визначено, що  адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів, або  виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;

            Згідно приписів ст.9 Правил адвокатської етики (у редакції чинній на момент представництва інтересів скаржника адвокатом),  під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм правову допомогу. Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти, захищати клієнта або надавати йому правову допомогу, якщо до цього він надавав правову допомогу, здійснював захист або представництво іншого клієнта, від якого він отримав конфіденційну інформацію, дотичну до інтересів нового клієнта;

Згідно ст.16 цих Правил, ще до укладення договору про надання правової допомоги адвокат має повідомити клієнту, про  обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів.

Статтею 20 Правил передбачено, що адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат зв’язаний договором про надання правової допомоги, або якщо є розумні підстави вважати, що передбачуваний розвиток інтересів нового і попереднього клієнта призведе до виникнення конфлікту інтересів.  Адвокат не має права прийняти доручення також якщо конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту.

Відповідно до ч. 4 ст. 26 Закону, адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

   Отже, за результатами розгляду цієї дисциплінарної справи дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області, перевіривши та оцінивши всі наявні докази в сукупності, вбачає, що в діях адвоката наявний склад дисциплінарного проступку у вигляді порушення правил адвокатської етики та порушення присяги адвоката, які полягають в наступному:

- адвокат представляв інтереси Особа_1 в Хмельницькому міськрайонному суді за наявності конфлікту інтересів, оскільки одночасно був представником і позивача і відповідача по одній справі;

-   адвокат представляв інтереси Особа_1 в Другому міському відділ ДВС Хмельницького ГТУЮ, не маючи на це необхідних повноважень.

Однак, беручи до уваги приписи ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою передбачено, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку строк притягнення, дисциплінарна палата приходить до висновку, що до адвоката не може бути застосоване дисциплінарне стягнення у зв'язку із закінченням строків притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 35 ч.2, 40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

вирішила :

 

Закрити дисциплінарну справу, порушену відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 19.09.2012 р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса робочого місця, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 9,***), у зв'язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Сірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий