Рішення № 31 від 23.09.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я №______

 

23 вересня 2020 року                                                                              місто Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати Свірневської Н. В. (голова палати), Німого С. О. (секретар палати), Костюка В. В., Стьопіна О. Ю., Тарадай О. Т., Федорова В. Б., розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.10.2008 року Хмельницькою обласною КДКА),  адреса основного робочого місця: 29000 м. Хмельницький вул. Водопровідна, 16, кв. **) за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого пунктами 2 та 3 частини 2 статті 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", заслухавши повідомлення члена дисциплінарної палати Тарадай О. Т. про результати перевірки, пояснення адвоката  , дослідивши матеріали дисциплінарної справи:

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Процедура розгляду скарги.

 

  1. 16 липня  2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката .
  2. 17 липня  2020 року скарга Особа_1 передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
  3. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т.
  4. 23 липня  2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т.  звернулася до адвоката    з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
  5. 28 липня 2020р. від адвоката   надійшли письмові пояснення та  додатки до пояснень.
  6. 20 серпня 2020 року за результатами розгляду скарги Особа_1 ДП КДКА Хмелльницької області прийнла рішення № __, яким порушила дисциплінарну справу відносно адвоката  . за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність, а саме порушення присяги адвоката України, порушення правил адвокатської етики.

 

Виклад позицій та доводів.

 

  1. У своїй скарзі від 08.07.2020 р. Голова правління Особа_1 Особа_2зазначає, що в 2019-2020 рр. здійснював представництво інтересів Особа_1 у Господарському суді Хмельницької області  по справі № 924 /****/17, а також надавав інші юридичні послуги та був обізнаний з справами Особа_1 , зокрема із обставинами по справі № 924/***/16 про банкрутство Особа_1 . З 16 грудня 2019 року та по 08.04.2020 р. адвокат здійснював представництво інтересів протилежної сторони – Особа_3 по справі № 924/***/16 у Господарському суді Хмельницької області та на зборах кредиторів, в якій боржником є Особа_1 , а кредитором Особа_3, підтвердженням чого є договір – доручення про надання правової допомоги від 16 грудня 2019 року, ухвали від 18.12.2019 року по справі № 924/***/16, протокол зборів кредиторів Особа_1 та лист Особа_3 від 30.03.2020 р. Також скаржник вказує , що 08 квітня 2020 року на зборах кредиторів Особа_1 брав участь адвокат   ( який і затверджував план санації), як представник Особа_3,  який достеменно знав про те, що його повноваження відкликані згідно листа № 300302020/1 від 30.03.2020 року . Також на вказаних зборах кредиторів повноважними представниками  Особа_3, було повідомлено та надано   ще один примірник вказаного листа про відкликання повноважень. Крім цього, адвокатом   надавалась правова допомога та здійснювалось представництво ще одного кредитора – Особа_4 по відношенню до боржника - Особа_1 у справі № 924/***/16.
  2. Скаржник вважає, що адвокат порушив принципи адвокатської діяльності , якими є принципи конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів, на необхідність дотримання яких вказано у статтях 4, 21, 28  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та у  статтях  9, 16, 20, 36, 40   Правил адвокатської етики.
  3. Скаржник просить притягнути адвоката   до дисциплінарної відповідальності оскільки вважає, що в діях адвоката наявний склад дисциплінарного проступку ( порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики) оскільки він не мав права надавати правову допомогу у справі юридичної особи , якій раніше надавав правову допомогу як адвокат та використав отриману раніше інформацію проти Особа_1. 

10.  Під час розгляду дисциплінарної справи скаржник не приймав участь в засіданнях ДП КДКА Хмельницької області та не надавав додаткових пояснень.

11.  У своїх письмових поясненнях від 28 липня 2020 р. адвокат   зазначає: - щодо епізоду скарги, в якому зазначено, що “з 16 грудня 2019 року і по 08.04.2020 року адвокат здійснював представництво інтересів протилежної сторони - Особа_3 по справі №924/***/16 у Господарському суді Хмельницької області та на зборах кредиторів, в якій боржник є Особа_1, а кредитором Особа_3, підтвердженням чого є договір доручення про надання правової допомоги від 16 грудня 2019 року, ухвала від 18.12.2019р. по справі №924/***/16, протокол зборів кредиторів Особа_1 та лист Особа_3 від 30.03.2020 року.” вказує, що  зазначаючи про вказане порушення, скаржник не звернув уваги, що ним же на  ім'я адвоката було видано лист №19-а від 16.12.2019 року із наступним змістом: “враховуючи досягнуті домовленості між товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3та публічним акціонерним товариством Особа_1, щодо визнання останнім, як боржником конкурсних вимог фінансової компанії у розмірі 36 184 300,69 грн. та 72 420 587,15 грн., забезпечених із погодженням в подальшому товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3потенційного плану санації на умовах відстрочення боргу не менше року та розстрочення не менше восьми років, публічне акціонерне товариство Особа_1 не вбачає конфлікту інтересів та порушення принципу конфіденційності щодо представництва адвокатом товариства з обмеженою відповідальністю Особа_3, як кредитора у справі про банкрутство № 924/***/16.” Копія вказаного листа додається до вказаних пояснень. За таких обставин, на думку адвоката, в даному випадку відсутній конфлікт інтересів та ніяким чином не порушено принципу конфіденційності.

12.  Щодо другого епізоду скарги, в якому зазначено, що “на зборах кредиторів 08 квітня 2020 року Особа_1 брав участь адвокат (який і затверджував план санації), як представник Особа_3, який достеменно знав про те, що його повноваження відкликані згідно листа №300302020/1 від 30.03.2020 року., а також безпосередньо на вказаних зборах кредиторів повноважними представниками Особа_3, було повідомлено та надано адвокату ще один примірник вказаного листа про відкликання повноважень.” адвокат   вказує, що 31.03.2019 року, усно довідавшись про ймовірне припинення його повноважень шляхом розірвання договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12.2019 року, він надіслав 01.04.2020 року на офіційну електронну пошту Особа_3 info@*****.capital запит (копія запиту додається) про підтвердження чи спростування таких юридично значущих дій, що підтверджується скріншотом з власної електронної пошти denis_******@ukr.net., копія якого додається до пояснень. Також, аналогічний запит він  направив 01.04.2020 року на адресу Особа_3 поштовим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Відповідні копії доказів направлення та вручення поштового листа додаються.

 08.04.2020 року на 16 год. 00 хв. було призначено засідання зборів кредиторів у справі  № 924/***/16 про банкрутство Особа_1. Питання порядку денного, що виносились на збори кредиторів:

-          схвалення плану санації боржника;

-          звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство (санації або ліквідації);

або, якщо не будуть вирішені вищевказані питання, -

-          звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном.

 

Станом на 16 год. 00 хв. (час проведення засідання зборів кредиторів) будь-яких повідомлень від Особа_3 на  згаданий вище запит  адвокат  не отримав.

За таких обставин, вважаючи себе повноважним представником, після отримання від розпорядника майна тексту плану санації, адвокат погодив та підписав його. Адвокат   звертає увагу,  що план санації був підписаний  ним в першій половині дня 08.04.2020 року. О 16 год. 00хв. 08.04.2020 він взяв участь в засіданні зборів кредиторів в інтересах Особа_3, як конкурсного кредитора так і забезпеченого кредитора. Крім нього, на засіданні зборів кредиторів були присутні представники Особа_3 - Особа_5 та Особа_6

          Під час проведення таких зборів кредиторів позиції трьох представників: адвоката  , з однієї сторони,  Особа_5 та Особа_6, з іншої сторони, кардинально та протилежно розділились. Адвокат    вважає, що з врахуванням питань порядку денного, керуючись Договором комісії №25/1-К від 10.04.2019 року та Додатком 1 до Договору комісії №25/1-К від 10.04.2019 року,  його дії  на відміну від дій Особа_5 та Особа_6 були найбільш вигідними для Особа_3, як Довірителя, оскільки вказаним договором комісії передбачено схвалення плану санації боржника. Таким чином, адвокат  проголосував за схвалення такого плану санації боржника.

          Адвокат   зазначає, що Особа_5 та Особа_6 наполягали на введенні ліквідаційної процедури та призначенні ліквідатора, що не було передбачено порядком денним зборів, а також суперечило Договору комісії №25/1-К від 10.04.2019.

          Крім того, 10.04.2020 року адвокатом  повторно на поштову адресу Особа_3 було надіслано запит (копія запиту додається), в якому він також просив надати офіційне підтвердження розірвання (припинення) договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12.2019 року. До вказаних пояснень додаються докази надіслання запиту.

          Отже, тільки 27.04.2020 року адвокат отримав від Особа_3 письмове підтвердження (копія додається) про припинення договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12.2019 року. Копії доказів щодо отримання поштового листа додаються.

          Таким чином, виключно 27.04.2020 року  адвокат   , як представник Особа_3,  був офіційно повідомлений про припинення договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12.2019 року.

 

          Відносно третього епізоду скарги, в якому зазначено, що адвокатом   надавалась правова допомога та здійснювалось представництво ще одного кредитора - ПАТ Особа_4по відношенню до боржника - Особа_1 у справі №924/***/16 адвокат пояснив наступне.

          Так, ним здійснювалось представництво ПАТ Особа_4у перелічених скаржником справах №924/***/18, 924/***/18, 924/***/17, однак у вказаних справах Особа_1 не був учасником процесу. У справі № 924/***/16 кредитором виступає товариство з обмеженою відповідальністю Особа_7, а не ПАТ Особа_4. Представництво ТОВ Особа_4 ним  не здійснювалось ніколи.

          Адвокат   зауважує, що ТОВ Особа_4та ПАТ Особа_4 є різними юридичними особами.

          Крім того, адвокат    вважає необхідним під час розгляду дисциплінарної справи відібрати пояснення від арбітражного керуючого, розпорядника майна Особа_1 Особа_8 , оскільки його пояснення мають значення для правильного вирішення дисциплінарної справи.

13.  Під час розгляду дисциплінарної справи адвокат    підтвердив доводи, викладені ним в письмових поясненнях від 28 липня 2020 року.

 

Виклад встановлених обставин

 

14.   Відповідно до даних Єдиного реєстру адвокатів України робоче місце адвоката   : 29000 м. Хмельницький вул. Водопровідна, 16, кв. ***.

 

15.  Отже, дисциплінарне провадження стосовно означеного адвоката відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та з урахуванням приписів ч. 2 ст. 66 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09.06.2017 року, п. 22 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ № 120 від 30.08.2014 року, зі змінами та доповненнями, має здійснюватися Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

16.  Перевіркою скарги Особа_1 було встановлено, що адвокат   з 16 грудня 2019 року і по 08.04.2020 року  здійснював представництво інтересів протилежної сторони - Особа_3 по справі №924/***/16 у Господарському суді Хмельницької області та на зборах кредиторів, в якій боржник є Особа_1, а кредитором Особа_3, підтвердженням чого є договір доручення про надання правової допомоги від 16 грудня 2019 року, ухвала від 18.12.2019р. по справі №924/***/16, протокол зборів кредиторів Особа_1 та лист Особа_3 від 30.03.2020 року.”  На ім’я адвоката   видано лист №19-а від 16.12.2019 року із наступним змістом: “враховуючи досягнуті домовленості між товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3та публічним акціонерним товариством Особа_1, щодо визнання останнім, як боржником конкурсних вимог фінансової компанії у розмірі 36 184 300,69 грн. та 72 420 587,15 грн., забезпечених із погодженням в подальшому товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3потенційного плану санації на умовах відстрочення боргу не менше року та розстрочення не менше восьми років, публічне акціонерне товариство Особа_1 не вбачає конфлікту інтересів та порушення принципу конфіденційності щодо представництва адвокатом товариства з обмеженою відповідальністю Особа_3, як кредитора у справі про банкрутство № 924/***/16.” За таких обставин відсутній конфлікт інтересів та ніяким чином не порушено адвокатом   принципу конфіденційності.

17.  Крім того, 31.03.2019 року, адвокат   усно довідавшись про ймовірне припинення  своїх повноважень шляхом розірвання договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12.2019 року, надіслав 01.04.2020 року на офіційну електронну пошту Особа_3 info@*****.capital запит про підтвердження чи спростування таких юридично значущих дій, що підтверджується скріншотом з власної електронної пошти denis_******@ukr.net. Також, аналогічний запит він  направив 01.04.2020 року на адресу Особа_3 поштовим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

18.  Станом на  16 год. 00 хв. 08. 04. 2020 р. адвокату не було відомо про ймовірне розірвання договору відтак, , вважаючи себе повноважним представником, після отримання від розпорядника майна тексту плану санації, адвокат погодив та підписав його. Адвокат   звертає увагу,  що план санації був підписаний  ним в першій половині дня 08.04.2020 року. О 16 год. 00хв. 08.04.2020 він взяв участь в засіданні зборів кредиторів в інтересах Особа_3, як конкурсного кредитора так і забезпеченого кредитора. Крім нього, на засіданні зборів кредиторів були присутні представники Особа_3 - Особа_5 та Особа_6

19.  Під час проведення зборів кредиторів  дії адвоката    , з врахуванням питань порядку денного, керуючись Договором комісії №25/1-К від 10.04.2019 року та Додатком 1 до Договору комісії №25/1-К від 10.04.2019 року,  були найбільш вигідними для Особа_3, як Довірителя, оскільки вказаним договором комісії передбачено схвалення плану санації боржника. Таким чином, адвокат  проголосував за схвалення такого плану санації боржника., в той час як Особа_5 та Особа_6 наполягали на введенні ліквідаційної процедури та призначенні ліквідатора, що не було передбачено порядком денним зборів, а також суперечило Договору комісії №25/1-К від 10.04.2019.  Ці обставини були підтверджені поясненнями свідка Особа_8 під час розгляду дисциплінарної справи 23 вересня 2020 року.

20.  10.04.2020 року адвокатом  повторно на поштову адресу Особа_3 було надіслано запит, в якому він також просив надати офіційне підтвердження розірвання (припинення) договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12.2019 року.

21.  Отже, тільки 27.04.2020 року адвокат   отримав від Особа_3 письмове підтвердження про припинення договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12.2019 року.

22.  Таким чином, виключно 27.04.2020 року  адвокат   , як представник Особа_3,  був офіційно повідомлений про припинення договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019

23.  Крім того, адвокатом   здійснювалось представництво ПАТ Особа_4 у перелічених скаржником справах №924/***/18, 924/***/18, 924/***/17, однак, у вказаних справах Особа_1 не був учасником процесу. У справі № 924/***/16 кредитором виступає товариство з обмеженою відповідальністю Особа_7, а не ПАТ Особа_4. Представництво ТОВ Особа_4адвокатом   не здійснювалось ніколи.

24.  Більш того,  ТОВ Особа_4 та  ПАТ Особа_7є різними юридичними особами.

26. При розгляді дисциплінарної справи встановлено, що відповідно до  договору-доручення про надання правової допомоги від 16 грудня 2019 року адвокат   надавав правову допомогу Особа_3 по справі №924/***/16 у Господарському суді Хмельницької області та на зборах кредиторів 08.04.2020р., в якій боржник є Особа_1, а кредитором Особа_3.

Крім того, згідно відповіді Особа_3 від 22 квітня 2020 року № 22042020 адвоката   повідомлено  про припинення договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12. 2019 р. шляхом односторонньої відмови від нього, копію поштового відправлення відповіді від 22.04.2020 р.

Крім того, адвокатом   здійснювалось представництво ПАТ Особа_4у перелічених скаржником справах №924/***/18, 924/***/18, 924/***/17, однак, у вказаних справах Особа_1 не був учасником процесу. У справі № 924/***/16 кредитором виступає товариство з обмеженою відповідальністю Особа_7, а не ПАТ Особа_4. Представництво ТОВ Особа_4 адвокатом   не здійснювалось ніколи.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню.

 

27. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність":

 

27.1. Частина 1 статті 33: адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

 

27.2. Частина 1 статті 34: підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

 

27.3. Частина 2 статті 34: дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

 

27.4. Частина 1 статті 41: за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи…

 

28. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09.06.2017 року, з наступними змінами та доповненнями:

 

28.1. Абзаци 1 – 4 статті 70: при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики та/або Професійних етичних (деонтологічних) норм поведінки адвокатів іноземної держави (у випадках, передбачених цими Правилами), що діють в країнах, в яких такі адвокати мають право здійснювати адвокатську діяльність, дисциплінарні органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Адвокат не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката.

Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

 

29. Скаржник Особа_1. у своїй скарзі ставить питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката   за порушення принципів адвокатської діяльності , якими є принцип конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів, на необхідність дотримання яких вказано у статтях 4,21,28 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та у статтях 9,16,20,36,40 Правил адвокатської етики.

 

30. Проте, скаржником не доведено та вищенаведеними доказами спростовуються обставини, що адвокат   своїми діями порушив вимоги статтей 4,21,28 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та у статтей 9,16,20,36,40 Правил адвокатської етики.

31. Адвокат    стверджує, що згідно листа №19-а від 16.12.2019 року де зазначено, що враховуючи досягнуті домовленості між товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3та публічним акціонерним товариством Особа_1, щодо визнання останнім, як боржником конкурсних вимог фінансової компанії у розмірі 36 184 300,69 грн. та 72 420 587,15 грн., забезпечених із погодженням в подальшому товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3потенційного плану санації на умовах відстрочення боргу не менше року та розстрочення не менше восьми років, публічне акціонерне товариство Особа_1 не вбачає конфлікту інтересів та порушення принципу конфіденційності щодо представництва адвокатом товариства з обмеженою відповідальністю Особа_3, як кредитора у справі про банкрутство № 924/***/16, відтак,  ним жодним  чином не порушено принципу конфіденційності як і не існує конфлікту інтересів.

32. На підтвердження  своїх доводів адвокат   надав копію листа № 19-а від 16.12.2019 року де зазначається, що враховуючи досягнуті домовленості між товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3та публічним акціонерним товариством Особа_1, щодо визнання останнім, як боржником конкурсних вимог фінансової компанії у розмірі 36 184 300,69 грн. та 72 420 587,15 грн., забезпечених із погодженням в подальшому товариством з обмеженою відповідальністю Особа_3потенційного плану санації на умовах відстрочення боргу не менше року та розстрочення не менше восьми років, публічне акціонерне товариство Особа_1 не вбачає конфлікту інтересів та порушення принципу конфіденційності щодо представництва адвокатом товариства з обмеженою відповідальністю Особа_3, як кредитора у справі про банкрутство № 924/***/16,, запит адвоката від 31.03.2019 року директору ТзОВ Особа_3в якому просить повідомити про припинення договору – доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 у справі Господарського суду Хмельницької області № 924/***/16 про банкрутство Особа_1 як кредитора із строком дії до 31. 12.2020р., копію скриншота про відправлення вказаного вище запиту, копію опису вкладеного в цінний лист від 01.04.2020р., копію накладної 2900703855600 та фіскального чеку від 01.04.2020 р на адресу ТВ  фінансової компанії вул. Драгомірова Михайла , **, Київ, копію підтвердження про отримання запиту 10.04.2020р., копія запиту адвоката   від 10 квітня 2020 року , вих. №10/04/2020 на ім’я директора ТзОВ Особа_3 в якому адвокат просить йому надати можливо існуючого рішення засновників та/або керівників ТОВ « Особа_9», які були офіційно надані для Особа_3, які були підставою для розірвання ( припинення) договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12. 2019 р., який був укладений між адвокатом та Особа_3, а також офіційне підтвердження розірвання ( припинення) договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12. 2019 р., який був укладений між адвокатом та Особа_3, копію фіскального чека на підтвердження відправлення запиту від 10. 04.2020р., відповідь Особа_3 від 22 квітня 2020 року № 22042020 в якій повідомлено адвоката   про припинення договору-доручення про надання правової допомоги № 16/12/2019 від 16.12. 2019 р. шляхом односторонньої відмови від нього, копію поштового відправлення відповіді від 22.04.2020 р.

 

33. Більше того, обставини, наведені адвокатом   підтвердив  свідок Особа_8 який являється  арбітражним  керуючим, розпорядником  майна Особа_1

34. Отже,  доводи адвоката    та достовірність наданих на підтвердження цих доводів документів скаржником Особа_1 не спростовані.

52. Відтак, наявні підстави вважати, що адвокату   не було відомо про розірвання договору –доручення про надання правової  допомоги № 16/12/2019 від 16.12. 2019 р., отже, він діяв виключно в межах своїх повноважень.

35. Виходячи зі статті 70 Правил адвокатської етики, адвокат не може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності у разі відсутності в його діях вини, яку повинен доводити ініціатор скарги про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

36. Таким чином, враховуючи все вищевикладене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до висновку, що в діях адвоката відсутній склад дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а саме: порушення Правил адвокатської етики, порушення присяги адвоката; позаяк вищеописані дії адвоката не є винними, а скаржником не доведено протилежне.

Керуючись статтею 41 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність",

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

37. Закрити  дисциплінарну справу відносно адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане 16.10.2008р. року Хмельницькою обласною КДКА) за скаргою Особа_1.

 

 

 

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" це рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

 

Т.в.о. Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                         Д.С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                    С.О. Німий