Рішення № 31 від 21.08.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 31

«21» серпня 2019р.                                                                                     м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Німого С.О., членів палати Костюка В.В., Федорова В.Б., Демянової О.В. Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю. розглянула матеріали скарги Особа_1 на бездіяльність адвоката свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльність № *** видане КДКА Тернопільської області 17.08.2012р., адреса здійснення адвокатської діяльності м. Хмельницький, вул.. Герцена, 10, кім. ***,

В с т а н о в и л а:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 із додатками на бездіяльність адвоката (договір про надання правової допомоги).

            У своїй скарзі Особа_1 вказує, що 08.04.2019р. підписала Договір про надання правової допомоги ( надалі за текстом Договір) із адвокатом та сплатила адвокату гонорар в сумі 9000 грн. На отримані кошти адвокат квитанції Особа_1 не надав, у Договорі  суму гонорару не вказав. Із скарги вбачається, що адвокат мав надати скаржниці правову допомогу по приватизації квартири але з квітня місяця 2019р. нічого не зробив. На неодноразові звернення до адвоката з вимогою виконати умови договору або повернути кошти останній не реагує.

            Із наданого Договору про надання правової допомоги видно, що адвокат не вказав в якій саме цивільній справі він має надавати правовому допомогу, не вказано яку суму гонорару і коли саме отримує адвокат. Згідно п.2.1 Договору Порядок виплати  і розмір винагороди встановлюються додатковою угодою, що є невід*ємною частиною договору. Однак до Договору додаткової угоди скаржниці не надав.

            Адвокату направлено ксерокопію скарги із додатками та запропоновано надати письмове пояснення.

            Адвокат надав пояснення стосовно скарги з яких вбачається, що договір зі скаржницею не розірвано, а тому її скарга є безпідставною жодних притензій щодо повернення коштів адвокат не отримував.

            Приписами ст. 14 Правил адвокатської етики ( надалі Правила) передбачено що адвокат надає правову допомогу на підставі договору про надання правової допомоги. Договір про надання правової допомоги-договір, за яким одна сторона, в данному випадку адвокат, зобовязується надати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобовязується  оплатити надання правової допомоги. До договору про надання правової допомоги також застосовуються загальні положення цивільного законодавства про договір.

            Приписами ст. 27 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено що Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі і до нього застосовуються загальні вимоги договірного права. Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України, законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

            Приписами ст. 638 ч.1 ЦК України передбачено: Договір є укладеним, якщо сторонни в належній формі досягли згоди по всіх істотних умов договору.»

            Отже Договір про надання правової допомоги має обовязково містити інформацію щодо предмету договору ( яку саме правову допомогу  має надати адвокат), вартість послуг адвоката, та строк дії договору.

            Згідно скарги адвокат отримав 9000 грн. за виконання роботи по приватизації житла скаржниці.

            Договір про надання правової допомоги, якій надала скаржниця не містить чітко визначеного предмету договору, не містить суми отриманого гонорару. Натомисть у розділі предмет договору зазначено що адвокат має надавати правову допомогу у цивільній справі, але не зазначено чи він має її підготувати чи вона вже існує на день підписання договору і в якій конкретно цивільній справі адвокат має працювати. У п.2.1 Договору зазначено, що Клієнт сплачує Адвокату винагороду у порядку та розмірі які встановлюються додатковою угодою яка є невідємною частиною данного Договору. Отже одночасно із вказаним Договором адвокат мав надати Клієнту (скаржниці) додаткову угоду в якій вказати суму отриманого гонорару або порядок отримання гонорару.

 

            Додаткова угода скаржниці не надавалась. Отже адвокат міг приховати суму отриманого гонорару. Вказана дія суперечить інтересам держави, суспільства і порушує права клієнта.

            Договір укладений 08.04.2019р. скарга отримана 26.06.2019р. за цей період часу адвокат не приступив до виконання своїх обовязків, які він взяв на себе згідно із договором.

            Приписами ст. 33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Дисциплінарне провадження-процедура розгляду письмової скарги яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

            Приписами ст.34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено дисциплінарним проступком є : «… порушення правил адвокатської етики,..невиконання  або неналежне виконання своїх професійних обовязків, порушення інших обовязків адвоката, передбачених законом.»

            Таким чином, керуючись ст.14 Правил адвокатської етики, ст.ст. 27,33,34,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А:

            Порушити відносно адвоката дисциплінарну справу.

            Розгляд дисциплінарної справи призначити на 01 жовтня 2019 року о 15:00 год за адресою м.Хмельницький, вул.. Зарічанська, 5/3, офіс 801.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття і Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                               Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                        С. О. Німий