Рішення № 32 від 30.09.2021 року

30 вересня 2021 р.                                                                        м. Хмельницький

 

РІШЕННЯ №___

 

                Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., Німого С.О. , Дем’янової О. В., Костюка В. В. та Голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1   про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 20.02.2001р. видане КДКА Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. ***) 

 

встановила:

 

1. 13 липня 2021 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1  про дисциплінарний проступок адвоката .

2. 16.07.2021 року скарга Особа_1  передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката  

3. Проведення перевірки відомостей, наведених у скарзі, проводила член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т.

4. 13 серпня 2021 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т. звернулася до адвоката   з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

5. 16.08.2020р. від адвоката   надійшли письмові пояснення з додатками.

6. 03.09.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Тарадай О. Т.  подала на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки. 

   7. 03. 09. 2021 р.  ДП КДКА Хмельницької області порушила  дисциплінарну справу відносно адвоката ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 20.02.2001р. видане КДКА Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. ***) 

   8. У своїй скарзі Особа_1зазначає, що:  з 2017 року знаходиться у кримінальному та цивільному процесах щодо повернення грошових коштів та майна, яке належить йому на праві приватної власності та яким незаконно заволодів голова фермерського господарства « Овочівник» Особа_2. Адвокат  представляє інтереси Особа_2  та , на думку скаржника, постійно зловживає своїми процесуальними правами.  Скаржник вказує, що адвокат  умисно вводить в оману суд щодо обставин справи,  умисно не подавав апеляційну скаргу на ухвалу суду. Крім того , адвокат  в судовому засіданні  ображав Особа_1 , поводив себе агресивно, погрожував скаржнику фізичною розправою. Внаслідок такої поведінки адвоката  скаржник Особа_1 переживає за своє та членів сім’ї здоров’я та безпеку.

9. Скаржник вважає, що адвокат  своїми діями грубо порушує присягу адвоката України  та  Правила адвокатської етики.

10. Особа_1 просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності та прийняти рішення щодо позбавлення адвоката  право на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

11. 30. 09. 2021 р. скаржник Особа_1 надав аналогічні, викладеним в скарзі, пояснення.

12. Згідно письмових пояснень адвоката дисциплінарного проступку він не вчиняв.. Вважає, що викладені в скарзі  відомості, не   відповідають дійсності.  Його позиція по справах узгоджена з його клієнтом Особа_2 інтереси якого він представляє в суді по різних цивільних справах та  його дії повністю відповідають нормам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Правилам адвокатської етики. Адвокат  вказує, що скаржник Особа_1 неодноразово використовує відносно нього, як учасника судового процесу, образливі слова і вислови з метою дескридитації його, як адвоката,  та з метою впливу на його позиції у справах. На неодноразові звернення адвоката до суду під час судових  засідань щодо протиправної поведінки Особа_1 належної реакції від головуючих у справах не було.  Адвокат   зазначає, що його спілкування  з Особа_1 протягом 2017 -2021 року обмежується  виключно участю у судових засіданнях і порядку, передбаченому процесуальним законодавством.

13. Адвокат  просить відмовити в порушенні дисциплінарної справи за скаргою Особа_1  від 12 липня  2021 р.

14. 30 вересня 2021 року адвокат  підтримав свої письмові  пояснення та просив відмовити в задоволенні скарги Особа_1

14. Виклад встановлених обставин

Адреса здійснення адвокатом  адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. ***, отже, дисциплінарне провадження має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

15. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню:

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження  з підстав, передбачених цим Законом.

Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Дисциплінарним проступком адвоката є : 1) порушення вимог несумісності, 2) порушення присяги адвоката України, 3) порушення правил адвокатської етики, 4) розголошення адвокатської таємниці, 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».

16. Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши письмові матеріали перевірки, надані документи,  диск технічного запису судового засідання, вислухавши скаржника Особа_1 та  адвоката  , ДП КДКА Хмельницької області приходить до висновку, що адвокат  вчинив дисциплінарний проступок – порушення Правил адвокатської етики. (п.3 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру»).

Зокрема, це виразилося у порушенні вимоги  ч. 1 ст. 11 Закону № 5076-VI, де  зміст присяги адвоката України, окрім іншого, складає зобов’язання адвоката (цит.): «дотримуватися правил адвокатської етики». У відповідності статті 45 Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен:  бути стриманим і коректним;  реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.

Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення. Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність. Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги. Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням. Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу). Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

Встановлення наявності/відсутності в діях адвоката складу дисциплінарного проступку здійснюється лише під час розгляду дисциплінарної справи по суті, на стадії перевірки та на стадії порушення дисциплінарної справи, встановлюються лише об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку.

Об’єктивними ознаками дисциплінарного проступку адвоката є діяння, його протиправність та встановлена відповідальність (караність) такого діяння.

Об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку проявляються у вчиненні діяння (дій чи бездіяльності), яке завдає, завдало або може завдати шкоди регульованим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносинам. Зокрема, таке діяння виражається у порушенні норм чинного законодавства про адвокатуру, внаслідок чого заподіюється шкода клієнту, адвокатурі в цілому – її авторитету, статусу адвокатури у суспільстві,  тощо.

Під час розгляду дисциплінарної справи відносно адвоката  знайшла  підтвердження інформація, яка викладена в скарзі, а саме,  що під час судового засідання в Кам’янець-Подільському міськрайонному суді Хмельницької області адвокат  був не стриманим та не коректно висловився в сторону скаржника.

Однак, слід зауважити, що ретельно прослухавши диск технічного запису судового засідання 12 жовтня 2020 року комісія звернула увагу в тому числі і  на некоректну та зухвалу поведінку скаржника Особа_1, який на протязі всього судового засідання,  явно провокуючи, ображає та принижує адвоката в процесі.  На неодноразові клопотання адвоката  до головуючого зробити  зауваження Особа_1,суд не реагував.

Інші обставини, викладені в скарзі, під час розгляду дисциплінарної справи будь-якого підтвердження не знайшли.

Згідно статті 45 Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен:  бути стриманим і коректним;  реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг, тощо; бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатура та адвокатську діяльність»: «Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики».

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:… «2. Дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.»…

Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що адвокат  вчинив дисциплінарний проступок, передбачений ст.. 45 Правил адвокатської етики.

Відповідно до ч.2 ст.35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, особу адвоката, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області вважає за необхідне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ДП КДКА Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1.  Притягнути адвоката  ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 20.02.2001р. видане КДКА Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. ***) до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку передбаченого п.3 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, порушення Правил адвокатської етики.

 

  1. Застосувати до адвоката ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 20.02.2001р. видане КДКА Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: Хмельницька область м. Кам’янець- Подільський вул.. Огієнко буд. ***) дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

 

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                     В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                         Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий