Рішення № 33 від 23.09.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

23 вересня  2020 р.                                                                        м. Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Костюка В.В., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., Стьопіна О.Ю.,  розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №***, видане 21.10.2002 р. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), -

встановила:

 1. 10 липня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 2. 14.07.2020 року подання передано дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
 3. Проведення перевірки відомостей наведених у поданні проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю.
 4. 20 липня 2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. Пояснень адвокат не надав.
 6. 20.08.2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.  
 7. 20.08.2020 року рішенням Дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області була порушена дисциплінарна справа.
 8. Адвокату було направлено копія рішення, довідки, але вказані документи повернулися на адресу КДКА. Адвокат на засідання палати не з’явився.

 

 1. У поданні Рада адвокатів Хмельницької області зазначає: «12.03.2020 р. до Ради адвокатів Хмельницької області надійшла заява адвоката Особа_1 на підтвердження інформації, повідомленої Раді адвокатів Хмельницької області під час засідання про те, що адвокат, відомості про якого відсутні в Єдиному реєстрі адвокатів України, , здійснює представництво особи у цивільній справі №678/***/17 у Хмельницькому апеляційному суді.

          При розгляді даної заяви Радою адвокатів Хмельницької області встановлено, що  є адвокатом, здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №242, виданого 21.10.2002 р. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (далі – КДКА) Хмельницької області згідно з рішенням КДКА Хмельницької області №1 від 21.06.2000р. Відомості про себе, що підлягають внесенню в Єдиний реєстр адвокатів України, адвокат не подавав, в ЄРАУ відомості про адвоката-відсутні.

     Адвокат здійснює представництво інтересів особи у цивільній справі №678/***/17  у Хмельницькому апеляційному суді. На підтвердження своїх  повноважень адвокатом  надані копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 242 від 21.10.2002 р., договору про надання правової допомоги від 30.10.2017 р., ордеру серії ХМ №0018 без дати видачі.

    Наданий адвокатом ордер не відповідає формі, встановленій  Положенням про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями, що є порушення адвокатом вимог п.5, п.10, п.20 вищезазначеного Положення про ордер адвоката.

Згідно з інформацією з сайту «Судова влада України» www.court.gov.ua у 2015 - 2020 р.р. неодноразово здійснював представництво інтересів осіб в цивільних та адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

      Всупереч вимог ч.2, ч.3 ст.17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.3.1, п.3.2 - п.3.4, п.7.3, п.7.7 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №26 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями, адвокат  не звернувся до Ради адвокатів Хмельницької області у передбачений законом термін з заявою про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України.   

 

Окрім цього, адвокатом , починаючи з 2013 року по теперішній час, систематично порушується професійний обов’язок щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, передбачений абз.2 ч.2 ст.58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.1.1.а, п.2.1, п.2.2, п.2.5  Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №4 від 03.02.2017 р. зі змінами та доповненнями. Такі внески адвокатом за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік не сплачені.

Також адвокатом допущене систематичне порушення професійного  обов’язку щодо підвищення кваліфікації адвоката, який встановлений п.4, п.5 ч.1 ст.21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.2, п.17, п.21, п.22 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №111 від 21.09.2019 р. Картки обліку залікових балів з відомостями про участь у заходах підвищення кваліфікації адвокатом всупереч вимог п.16 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №85 від 16.05.2013 р. зі змінами та доповненнями, який діяв раніше, до Ради адвокатів Хмельницької області з 2013 року по теперішній час не подавались. 

      Систематичне невиконання адвокатом професійних обов´язків та рішень органів адвокатського самоврядування щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України, сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та підвищення кваліфікації адвоката, щодо порядку отримання та оформлення ордеру адвоката містить ознаки дисциплінарного проступку та є підставою для дисциплінарної відповідальності адвоката.

      Відповідно до п.1, п.4, п.5, п.6 ч.1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

      Відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

      Відповідно до ч.1, ч.2 ст.65 Правил адвокатської етики, затверджених звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 р., адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

      Відповідно до ч.3 ст.11 Правил адвокатської етики  адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.

Відповідно до п.2 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України підвищення кваліфікації є підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком, дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, вмінь та навичок, за бажанням адвоката здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.

      Відповідно до п.21, п.22, п.24 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік. Адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності. Звітним роком з підвищення кваліфікації адвокатів є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня кожного року.

      Відповідно до ч.ч.1-3 ст.17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

      До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості: 1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України); 3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; 4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку; 5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 6) інші відомості, передбачені цим Законом.

      Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

      Відповідно до п.7.3 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою первісного формування ЄРАУ адвокати України зобов’язані в строк до 10 січня 2013 року подати до Ради адвокатів України відомості, передбачені статтею 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для внесення їх до Єдиного реєстру адвокатів України, про що розмістити оголошення на сайті НААУ

      Відповідно до п.7.7 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України прострочення адвокатом надання відомостей і змін до них, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Порядком є невиконанням ним рішень органів адвокатського самоврядування і тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого законом.

Відповідно до абз.2 ч.2 ст.58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року і є однаковим для всіх адвокатів.

      Згідно з п.2.1 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України №72  від 16 лютого 2013 року №72 із подальшими змінами та доповненнями сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката. Згідно з п.2.2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома платежами згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

      Відповідно до п.2.16 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

           Відповідно до п.2.18. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

      Відповідно до п.2.21 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не звільняє його від сплати такого внеску

      Відповідно до ч.1 ст. 12 Правил адвокатської етики всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

      Відповідно до ч.3 ст. 12 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

      Відповідно до ч.1 ст.12¹ Правил адвокатської етики адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

      Відповідно до ч.1, п.п.2, 3,5-7 ч.2 ст.34 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

      Дисциплінарним проступком адвоката є: 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

 

      12.03.2020 р. Радою адвокатів Хмельницької області за наявною у Раді адвокатів Хмельницької області  адресою було направлено рекомендований лист за вих.№626/0/2-20 щодо необхідності усунення вказаних вище порушень вимог закону, який, згідно з повідомленням про вручення, отриманий 14.03.20 р. Відповідь на цей лист від до Ради адвокатів Хмельницької області не надходила. 

                 

      З урахуванням викладеного, керуючись ст.17, 21, 31, 34, 57, 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.12, 12¹, 65, 66 Правил адвокатської етики, затвердженими Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року зі змінами затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15 лютого 2019 року, Положенням про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями, Положенням про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №41 від 12.04.2019 р., Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №4 від 03.02.2017 р. зі змінами та доповненнями, Порядком ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №26 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями, Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №85 від 16.05.2013 р. зі змінами та доповненнями, Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №111 від 21.09.2019 р.».

8. Заявник просить притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №***, видане 21.10.2002 р. Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області, на підставі з рішення КДКА Хмельницької області №1 від 21.06.2000р.) до дисциплінарної відповідальності за:

1. невиконання Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №26 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями,  невиконання професійного обов’язку щодо подання до Єдиного реєстру адвокатів України, відомостей, передбачених ч.2 ст.17 Закону України «Про адвокатуру т адвокатську діяльність»;

2. невиконання Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №72  від 16 лютого 2013 року №72 зі змінами та доповненнями, невиконання професійного обов’язку щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2013-2020  роки;

3. невиконання Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №111 від 21.09.2019 р., невиконання професійного обов´язку щодо підвищення професійного рівня;

  4. невиконання Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями  щодо порядку отримання та оформлення ордеру.

 

9        Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів відомості про адвоката відсутні.

10    Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність»; Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №72  від 16 лютого 2013 року №72; Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р.; Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №111 від 21.09.2019 р.

11                Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши матеріали перевірки, подання, надані документи, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката наявний склад дисциплінарного проступку. Так, комісією встановлено, що адвокат взагалі не сплачує внески на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування. Не сплата внесків допущена за 2013 – 2020 роки.

Питання оплати щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, порядок та строки оплати, види відповідальності за несплату визначені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03 лютого 2017 року N 4, зі змінами (далі - Положення).

Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з'їзду адвокатів України, ради адвокатів України, актів Національної асоціації адвокатів України є професійним обов'язком кожного адвоката (п. 2.1 Положення).

Статтею 57 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" передбачено обов'язковість виконання рішень органів адвокатського самоврядування всіма адвокатами.

Пунктом 2.2 Розділу 2 Положення визначено, що адвокати сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до п. 2.13 цього Положення, згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70 % від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону та шляхом перерахування 30 % від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації України.

Відповідно до пункту 2.5 Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком (п. 2.16 Положення).

Пунктом 2.18 Положення встановлено, що у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та статті 65 Правил адвокатської етики адвокат зобов'язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

 

12    Таким чином, враховуючи наведене, комісія прийшла до висновку, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок передбачений ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: невиконання рішень органів адвокатського самоврядування (п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

13    Щодо інших фактів наведених у поданні, ДП КДКА Хмельницької області відзначає, що по цим фактам закінчилися строки притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а тому адвоката не можна притягнути до дисциплінарної відповідальності в силу ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (зокрема, копія ордеру, надана до матеріалів справи датована 28.02.2019 року).

14    Враховуючи обставини вчиненого, особу адвоката ДП КДКА Хмельницької області вважає за необхідне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк один рік.

            На підставі наведеного, керуючись ст.  39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №***, видане 21.10.2002 р. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку: Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
 2. Застосувати до адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №***, видане 21.10.2002 р. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк один рік.

 

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Т.в.о. Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                           Д.С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий