Рішення № 33 від 30.08.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

   30 серпня  2016  року                                                                                  м. Хмельницький

                                                                                          

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, в складі голови палати Свірневської Н.В., т.в.о. секретаря  палати Дем’янвої О.В., членів палати: Стьопіна О.Ю., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 04.12.2004 року  Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м.Хмельницький, вул. ***  тел. ***,-

встановила:

 

              На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться подання Ради адвокатів Хмельницької області від  16.05.2016 р. про несплату  адвокатом_1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 р.. в  розмірі  однієї мінімальної заробітної плати.

            Перевіркою встановлено, що адвокат_1 не  сплатила щорічний внесок за 2016 рік  на рахунок    НААУ  та  Ради адвокатів Хмельницької області.  На пропозицію  надати свої пояснення та докази сплати внеску, якщо такі є, адвокат  не відреагувала і  запитуваних  документів  не надала.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески  до 31 січня поточного року  ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску  вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

            Адвокат_1  не   сплатила  щорічний внесок, чим скоїла дисциплінарний  проступок,   а відтак  слід   порушити дисциплінарну справу.

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст.39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Порушити відносно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 04.12.2004 року  Хмельницькою обласною КДКА) дисциплінарну справу.

            Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 19 вересня 2016 р. о 16-00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                   підпис                    В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                            підпис                     Н.В.Свірневська

 

т.в.о. секретаря ДП КДКА

Хмельницької області                                                        підпис                    О.В. Дем’янова