Рішення № 33 від 21.08.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 33

21 серпня 2019р.                                                                                          м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складіф дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.М., членів палати Костюка В.В., Дем*янової Л.В.,Стьопіна С.Ю.,Федорова В.Б. Тарадай О.Т. розглянула матеріали скарги  на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльність № *** видане КДКА Тернопільської області 17.08.2012р., адреса здійснення адвокатської діяльності м.Хмельницький, вул.. Герцена, 10, кім. ***),-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 із додатками на дії адвоката.                  

            Із скарги вбачається, що Особа_1 мав намір придбати у гр.Особа_2 причіп марки BSLT STC1 із розстрочкою платежу терміном на 3 роки. Особа_2 повідомила що співпрацює із адвокатом, добре його знає і він допоможе. 16.06.2016р. адвокат запропонував Особа_1 підписати договір позики, якій вже був підготовлений, про те, що Особа_1 нібито бере в позику у Особа_2 476000 грн. із зобовязанням повернути вказану суму протягом 6-ти місяців. Адвокат повідомив, що коли скаржник виплатить всі кошти він допоможе йому переоформити причіп на його ім*я. Скаржник не хотів підписувати договір позики, але адвокат запевнив його що так потрібно зробити,  а після виплати грошей він йому допоможе оформити причіп, а Особа_2 повідомила, що гроші потрібпо передавати саме через адвоката. Скаржник підписав договір позики і 02.08.2016р. передав адвокату 28000 грн., що було еквівалентно 1000 євро. Від адвоката про отримання вказаних грошей отримав розписку. 04.08.2016р. адвокат запропонував скаржнику підписати Договір про надання правової допомоги згідно тексту якого скаржник мав заплатити адвокату 1000 євро за послуги  по придбанню та реєстраціїї причіпа д.н. ВХ****ХТ Гроші за причіп скаржник мав сплачувати адвокату згідно графіку ( п.п.1.1,2.2 Договору) Скаржник почав виплачувати гроші за причіп, передавав їх адвокату, як передбачено Договором і домовленістю з Оосба_2. Так  13.09.2016р. було передано  25000 грн.; 23.09.2016р. 5000 грн.,26.11.2016р. 500Євро; 14.06.2017р. 8000 грн.; 04.07.2017р. 10000 грн. На вказані суми адвокат надав розписки. В лютому місяці 2019р. Особа_2 в телефонному режимі спитала у скаржника чому він не сплачує гроші за причіп, на що скаржник повідомив що передавав гроші через адвоката, як було домовлено. Особа_2  повідомила що грошей адвокат їй не передавав.

            18.02.2019р. скаржник звернувся до адвоката із питанням чому не передаються гроші Особа_2 на що адвокат відповів що це його справа і коли в нього будуть гроші він їх передасть Особа_2 28.02.2019р. скаржник подав заяву адвокату про розірвання з ним договору та повернення всіх сплачених йому грошей. Після вказаної дати адвокат телефон від скаржника не бере і уникає зустрічей з ним. В телефонному режимі повідомив Особа_2 що з нею не укладав угоди а тому грошей їй віддавати не буде, а коли в нього з*являться гроші  він повернее їх скаржнику.

            До скарги доданного Договір про надання правової допомоги від 04.08.2016р., розписки в кількості 6 шт., заява скаржника про розірвання Договору та повернення коштів, Договір позиви від 16.06.2015р.( всі вказані документи надані в ксерокопіях).

            Адвокату було направлено копію скарги  та доданих до неї документів.

            16.08.2019р. на адресу КДКА надійшло пояснення адвоката із доданими документами.

            Із пояснень адвоката вбачається що він дійсно укладав Договір про надання правової допомоги із скаржником, отримав від нього оплату за свої послуги двумя платежами 25000 грн. 13.09.2016р., і 5000 грн. 23.09.2016р. Не заперечував, що мав отримати кошти в сумі 17000євро, які повинен був передати Особа_2 після підписання нею догоівору купівлі-продажу. Стверджує, що скаржник не виконував своїх зобовязань по передачі коштів  для покупки причіпу тому 06.08.2018р. Договір про надання йому правової допомоги було розірвано, претензій до адвоката скаржник не мав. Стверджує що не отримував від скаржника 2100 євро в період дії договору. При цьому стверджує що кошти отримані від Особа_1 мають іншу юридичну природу, а саме:  26.11.2016р. 500 євро, 14.06.2017р. 8000грн.,04.07.2017р. 10000 грн. були позичені адвокатом у Особа_1, що не заборонено законом та правилами адвокатської етики. Тому визнає, що зобов*язаний повернути Особа_1 18000 грн. і 500 євро, а не 2100 євро як того вимагає скаржник.

            Приписами ст. 12-1 Правил адвокатської етики ( надалі Правила)   передбачено: Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов*язки. Адвокату заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов*язків адвоката, клієнта  а також обсягу своїх повноважень щодо представництва інтересів клієнта.

            Приписами ст. 18 Правил передбачено : «Адвокат інформує клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі правової позиції у справі».

            Приписами ст. 21 Правил передбачено: «Адвокат може виступати посередником між клієнтами за умови, якщо:-між інтересами клієнтів немає конфлікту, або за наявності письмової згоди обох (всіх) клаєнтів, інтереси якіх представляє адвокат та які є суперечливими.-адвокат пояснить кожному з клієнтів сутність відносин посередництва і отримає згоду кожного з клієнтів на їх одночасне представництво.»…

            Приписами ст. 26 Правил передбачено: «Адвокат зобовязаний інформувати клієнта про його законні права та обовязки. Адвокат повинен з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обгрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання.

            Приписами ст. 35 Правил передбачено: « При розірванні договору адвокат зобовязаний повернути клієнту отримані від ньогодокументи… поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи…»

            У своїх поясненнях адвокат не повідомив природу 28000 грн. які він отримав від скаржника діючи в інтересах Особа_2 зазначивши що ця сума –це погашення заборгованості перед Особа_2 дата на розписці 02.08.2015р. є підпис і печатка адвоката. Скаржник вказує цю розписку  зазначаючи що вона була написана 02.08.2016р. Всі інші розписки написані однаковим текстом, зазначено що гроші отрумує саме адвокат і на кожній стоїть печатка адвоката. В жодній із розписок не йдеться про те, що вона боргова, відповідно не зазначено коли буде повертатися борг, а крім того в кожній із розписок зазначено, що гроші отримує саме адвокат, а не громадянин. Не надав пояснень адвокат і стосовно наданого скаржником Договору позики.

            Адвокат згідно Договору про надання правової допомоги від 04.08.2016р. п.1.1.  фактично діє в інтересах двох клієнтів Особа_1 і Особа_2, отже мав отримати згоду Особа_2 як це передбачено ст.. 21 Правил оскільки інтереси вказаних осіб є суперечливими –Особа_1 має передавати гроші, а Особа_2 їх отримувати.  При розірванні договору Адвокат мав відзвітувати про роботу яку він зробив під час виконання доручення клієнта та повернути йому всі документи, що отримав від клієнта. Крім того Адвокат мав  з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід виконання доручення. Вказані обов’язки адвокат не виконав оскільки не повідомив про це у своїх письмових поясненнях, заперечує це і скаржник.

            Отже в діях адвоката є ознаки дисциплінарного проступку.

            Враховуючи, що скаржник написав лист про розірвання Договору про надання правової допомоги від 18.02.2019р. отже відносини між сторонами існували до вказаного періоду  строк розгляду дисциплінарної справи не порушено

            Приписами ст.33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено:Дисциплінарне провадження-процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного  проступку.    

            Приписами ст.34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено дисциплінарним проступком є : « порушення правил адвокатської етики,..невиконання  або неналежне виконання своїх професійних обовязків, порушення інших обовязків адвоката, передбачених законом.»

На підставі викладеного,  керуючись ст.ст.33,34,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

В И Р І Ш И Л А:

 

            Порушити відносно адвоката дисциплінарну справу.

            Розгляд справи призначити на 01 жовтня 2019 року о 15:00 год. за адресою м.Хмельницький, вул.. Зарічанська 5/3, оф. 801.

        Рішення може бути оскарженого протягом тридцяти днів з дня його прийняття в Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури або до суду

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                         С. О. Німий