Рішення № 34 від 21.08.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 34

«21» серпня 2019 р.                                                                            м. Хмельницький

 

            Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області у складі голови Свірневської Н. В., секретаря палати Німого С. О., членів палати Дем’янової О. В., Костюка В. В., Стьопіна О. Ю., Тарадай О. Т., Федорова В. Б., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ****** від 08.11.2017 р., видане Радою адвокатів Хмельницької області, адреса робочого місця адвоката за даними ЄРАУ: 29000, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1, літ Д, кв. ***),

 

встановила:

 

До дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області від 24.06.2019 року № 184/0/2-19 про порушення понад 3 місяці строку сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського  самоврядування за 2019 рік адвокатом.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ****** від 08.11.2017 року, видане Радою адвокатів Хмельницької області; адреса робочого місця адвоката: 29000, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1, літ Д, кв.***.

Отже, дисциплінарне провадження стосовно адвоката має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Проведення перевірки було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай О. Т., яка направила адвокату копію подання із пропозицією надати пояснення. 

Адвокат надав пояснення та копії квитанцій про сплату внесків, з яких вбачається несвоєчасна сплата внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік (03 липня 2019 року).

Згідно з ч. 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (п. 6 ч. 2 ст. 34 означеного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 року затверджене Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, яким установлено, що сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є професійним обов’язком кожного адвоката (п. 2.1 Положення).

Відповідно до п. 2.5 Положення адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

За приписами п. 2.16 Положення порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Оскільки перевіркою встановлено, що адвокат внески вчасно не сплатив, то в його діях вбачаються ознаки дисциплінарного проступку. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***** від 08.11.2017 року, видане Радою адвокатів Хмельницької області, адреса робочого місця адвоката за даними ЄРАУ: 29000, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1, літ Д, кв.***). 

            Розгляд дисциплінарної справи призначити на 15 годину 00 хвилин 01 жовтня    2019 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф.801 (8 поверх).

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                   В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                               Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                   С. О. Німий