Рішення № 34 від 23.09.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

23 вересня 2020 року                                                                            м. Хмельницький.

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Костюка В.В., Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., розглянувши у відкритому засіданні заяву про самовідвід члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подану під час розгляду подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №102, видане 20.11.1993р. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області), -

 

встановила:

 1. 11 червня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 2. 11.06.2020 року подання передано дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
 3. Проведення перевірки відомостей наведених у поданні проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В.
 4. 18 червня 2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. Пояснень адвокат не надала.
 6. 23.09.2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки. 
 7. До початку розгляду скарги та матеріалів по суті член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федоров В.Б. заявив про самовідвід, оскільки підставою для звернення Ради адвокатів Хмельницької області до КДКА Хмельницької області з поданням про притягнення адвоката стало звернення судді Хмельницького апеляційного суду, яка є дружиною останнього.
 8. Відповідно до п. 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями), до початку розгляду заяви (скарги) особа, яка її подала чи відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену КДКА з мотивів обґрунтованих сумнівів у його неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду.
 9. Відвід може бути заявлений будь-якому члену КДКА (Палати), який входить до її складу, незалежно від його участі у засіданні. Повний склад КДКА (Палати) доводиться до відома учасників засідання.
 10. З тих самих підстав член КДКА може заявити собі самовідвід.Відвід (самовідвід) вирішується іншими членами КДКА (Палати), присутніми на засіданні, без участі члена КДКА, якому був заявлений відвід (самовідвід), відкритим голосуванням більшістю голосів членів КДКА (Палати), які беруть участь у засіданні. У разі рівності голосів член КДКА вважається відведеним (самовідведеним).
 11. Заслухавши заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федорова В.Б. про самовідвід, перевіривши матеріали скарги в частині, що стосується заявленого самовідводу, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до висновків, що заява про самовідвід підлягає задоволенню, оскільки викладенні у ній обставини свідчать про наявність обґрунтованих сумнівів щодо неупередженості члена дисциплінарної палати Федорова В.Б. під час розгляду подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката  
 12. Враховуючи викладене, керуючись ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п. 7.5, 8.1, 8.2, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями),-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федорова В.Б. . про самовідвід задоволити.

2. Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Т.в.о. Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                           Д.С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий