Рішення № 35 від 01.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

01 жовтня 2019 р.                                                                           м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 23.20.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 23.20.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА) за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 р.

Адвокату рекомендованим листом з повідомленням направлено копію подання з доданими матеріалами на адресу, зазначену в ЄРАУ. Лист повернувся у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Проведена перевірка подання не усунула висловленого в ньому твердження про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст. 34 ч. 2 п. 6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02. 2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від 4-5 липня 2014 р.), яким передбачено професійний обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року у визначеному даним Положенням порядку (п.п. 2.1., 2.5.).

Зазначена у поданні інформація підлягає розгляду та детальному дослідженню на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, в ході якого шляхом опитування адвоката та дослідження інших доказів, які можливо будуть представлені сторонами провадження, слід з’ясувати достовірність викладених в поданні даних.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 23.20.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА) дисциплінарну справу.

Розгляд дисциплінарної справи призначити на 16 годину 00 хвилин 24 жовтня    2019 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф.801 (8 поверх).

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          С.О. Німий