Рішення № 35 від 23.09.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

23 вересня 2020 року                                                                            м. Хмельницький.

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Костюка В.В., Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №102, видане 20.11.1993р. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області), -

 

встановила:

  1. 11 червня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
  2. 11.06.2020 року подання передано дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
  3. Проведення перевірки відомостей наведених у поданні проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В.
  4. 18 червня 2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
  5. Пояснень адвокат  не надала.
  6. 23.09.2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.  

 

  1. У поданні Рада адвокатів Хмельницької області зазначає: «05 грудня 2019 року до Ради адвокатів Хмельницької області надійшов запит судді Хмельницького апеляційного суду Федорової Н.О. від 05.12.2019р. №33/4820/593/19/Еп2102 про надання інформації щодо обліку, зупинення, припинення адвокатської діяльності адвокатом та щодо видачі адвокату  ордеру серії ХМ №008151. Запит обумовлений відсутністю відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України.

За результатами розгляду зазначеного запиту Радою адвокатів Хмельницької області встановлено, що є адвокатом, здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №*** виданого 20.11.1993р. Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області на підставі рішення КДКА Хмельницької області № 1 від 16.11.1993 р. Відомостей про себе, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат  не подавала, відомості про адвоката  в ЄРАУ відсутні.

Адвокат здійснювала захист особи у справі про адміністративне правопорушення №676****1/19 у Кам'янець-Подільському міськрайонному суді Хмельницької області та в Хмельницькому апеляційному суді. На підтвердження своїх повноважень адвокат надала: свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №*** видане Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області 20.11.1993 р., договори про надання правової допомоги від 23.10.2019р. та 27.11.2019р., ордер серії ХМ №008151 від 23.10.2019 р. який адвокат  у встановленому порядку в Раді адвокатів Хмельницької області не отримувала та який згідно з Журналом реєстрації виданих ордерних книжок був виданий іншому адвокату. Отже, ордер серії ХМ №008151 від 23.10.2019р. адвокат  отримала з порушенням порядку, встановленого п.8 Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями.

Крім того, у даному ордері зазначене свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №*** від 19.10.2002р. при цьому надана копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №*** від 20.11.1993р.

Після звернення з апеляційною скаргою на постанову Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 22.11.2019 р. у справі №676****1/19 до Хмельницького апеляційного суду адвокату  було відмовлено у допуску до участі у вказаній справі в якості захисника через відсутність відомостей про адвоката  у Єдиному реєстрі адвокатів України, порушення порядку отримання та оформлення ордеру адвоката.

Згідно з інформацією на сайті «Судова влада України»  www.court.gov.ua  у 2017 - 2020 р.р. неодноразово здійснювала представництво інтересів осіб в цивільних справах в судах першої та апеляційної інстанції, надавала інші види правової допомоги.

Всупереч вимог ч.2, ч.3 ст.17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.3.1, п.3.2 - п.3.4, п.7.3, п.7.7 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №26 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями, адвокат не звернулась до Ради адвокатів Хмельницької області у передбачений законом термін з заявою про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України.

Окрім цього, адвокатом , починаючи з 2013 року по теперішній час, систематично порушується професійний обов’язок щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, передбачений абз.2 ч.2 ст.58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.1.1.а, п.2.1, п.2.2, п.2.5 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №4 від 03.02.2017 р. зі змінами та доповненнями. Такі внески адвокатом  за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік не сплачені.

Також адвокатом  допущене систематичне порушення професійного обов’язку щодо підвищення кваліфікації адвоката, який встановлений п.4, п.5 ч.І ст.21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.2, п.17, п.21, п.22 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №111 від 21.09.2019 р. Картки обліку залікових балів з відомостями про участь у заходах підвищення кваліфікації адвокатом  всупереч вимог п.16 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №85 від 16.05.2013 р. зі змінами та доповненнями, який діяв раніше, до Ради адвокатів Хмельницької області з 2013 року по теперішній час не подавались.

Систематичне невиконання адвокатом  професійних обов'язків та рішень органів адвокатського самоврядування щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України, сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та підвищення кваліфікації адвоката, щодо порядку отримання ордеру адвоката містить ознаки дисциплінарного проступку та є підставою для дисциплінарної відповідальності адвоката.

Відповідно до п.1, п.4, п.5, п.6 ч.1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Відповідно до ч.1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.65 Правил адвокатської етики, затверджених звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 р., адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч.3 ст.11 Правил адвокатської етики адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.

Відповідно до п.2 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України підвищення кваліфікації є підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком, дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, вмінь та навичок, за бажанням адвоката здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.

Відповідно до п.21, п.22, п.24 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік. Адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності. Звітним роком з підвищення кваліфікації адвокатів є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня кожного року.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості: 1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України); 3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; 4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку; 5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 6) інші відомості, передбачені цим Законом.

Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Відповідно до змісту п.7.3 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою первісного формування ЄРАУ адвокати України зобов’язані в строк до 10 січня 2013 року подати до Ради адвокатів України відомості, передбачені статтею 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для внесення їх до Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до п.7.7 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України прострочення адвокатом надання відомостей і змін до них, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Порядком є невиконанням ним рішень органів адвокатського самоврядування і тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого законом.

Відповідно до абз.2 ч.2 ст.58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року і є однаковим для всіх адвокатів.

Згідно з п.2.1 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України №72 від 16 лютого 2013 року №72 із подальшими змінами та доповненнями сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката.

Згідно з п.2.2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома платежами згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Відповідно до п.2.16 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Відповідно до п.2.18. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Відповідно до п.2.21 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не звільняє його від сплати такого внеску

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Правил адвокатської етики всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

Відповідно до ч.1 ст.121 Правил адвокатської етики адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

Відповідно до ч.1, п.п.2, 3,5-7 ч.2 ст.34 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є: 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

16.12.2019 р. Радою адвокатів Хмельницької області  за наявними у Ради адвокатів Хмельницької області адресами було направлено листи за вих.№345/0/2-19 та №346/0/2-19 щодо необхідності усунення вказаних вище порушень вимог закону. Відповіді на вказані звернення Радою адвокатів Хмельницької області не отримані.

12.03.2020р. Радою адвокатів Хмельницької області  за наявними у Ради адвокатів Хмельницької області адресами було повторно направлено рекомендовані листи за вих.№56/0/2-20 та №57/0/2-20 щодо необхідності усунення вказаних вище порушень вимог закону, які згідно з повідомленням про вручення отримані  16.03.20р.

Відповіді на ці листи від  до Ради адвокатів Хмельницької області станом на 14.05.2020 р. не надходили ».

8. Заявник просить притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №*** видане Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області 20.11.1993р. на підставі рішення КДКА Хмельницької області № 1 від 16.11.1993 р.) до дисциплінарної відповідальності за:

-           невиконання Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №26 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями, невиконання професійного обов’язку щодо подання до Єдиного реєстру адвокатів України, відомостей, передбачених ч.2 ст.17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

-           невиконання Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №72 від 16 лютого 2013 року №72 зі змінами та доповненнями, невиконання професійного обов’язку щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2013-2020 роки;

-           невиконання Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №85 від 16.05.2013 р. зі змінами та доповненнями, Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №111 від 21.09.2019 р., невиконання професійного обов'язку щодо підвищення професійного рівня;

-           невиконання Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р. зі змінами та доповненнями щодо порядку отримання ордеру.

 

9        Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів відомості про адвоката відсутні.

10    Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність»; Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №72  від 16 лютого 2013 року №72; Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №36 від 17.12.2012 р.; Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України №111 від 21.09.2019 р.

11                Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши матеріали перевірки, подання, надані документи, комісія приходить до висновку, щодо необхідності порушити дисциплінарну справу, оскільки в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

Заявник у своєму поданні наводить обставини, які обґрунтовують факт наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та надав відповідні документи.

Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення. Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність. Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги. Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням. Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу). Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

Встановлення наявності/відсутності в діях адвоката складу дисциплінарного проступку здійснюється лише під час розгляду дисциплінарно справи по суті, на стадії перевірки та на стадії порушення дисциплінарної справи, встановлюються лише об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку.

Об’єктивними ознаками дисциплінарного проступку адвоката  є діяння, його протиправність та встановлена відповідальність (караність) такого діяння.

Об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку проявляються у вчиненні діяння (дій чи бездіяльності), яке завдає, завдало або може завдати шкоди регульованим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносинам. Зокрема, таке діяння виражається у порушенні норм чинного законодавства про адвокатуру, внаслідок чого заподіюється шкода клієнту, адвокатурі в цілому – її авторитету, статусу адвокатури у суспільстві тощо.

Під час перевірки виявлено відомості про невиконання адвокатом    професійних обов’язків та рішень органів адвокатського самоврядування.

Вказані відомості, становить лише зовнішню (об’єктивну) сторону складу дисциплінарного проступку та є підставою для порушення дисциплінарної справи.

Комісія приходить до висновку, що у поданні Ради адвокатів Хмельницької області викладені обставини, з яких вбачається наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення.

 

12                Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – невиконання адвокатом  професійних обов’язків та невиконання адвокатом рішень органів адвокатського самоврядування.

            На підставі наведеного, керуючись ст.  39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Порушити  дисциплінарну справу відносно адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №*** видане Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області 20.11.1993р. на підставі рішення КДКА Хмельницької області № 1 від 16.11.1993 р.) за поданням Ради адвокатів Хмельницької області.
  2. Призначити розгляд дисциплінарної справи о 15 год. 00 хв. 16 жовтня 2020 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 офіс. 801.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Т.в.о. Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                           Д.С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий