Рішення № 35 від 24.04.2017 р.

РІШЕННЯ

 

24 квітня 2017р.                                                                                              м. Хмельницький

 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області  Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Желіхівського О.М, Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Кузняка А.А., за участі голови КДКА Хмельницької області  Прядуна В.Б., розглянула скаргу Особи_1 на дії адвоката Назаренка Євгена Вікторовича (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 12.09.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - 29000, м. Хмельницький, вул. ***),-

 

встановила:

 

На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката_1. Адвокату_1 10.04.2017р. відповідно до розписки, складеною останнім, надано копію скарги Особи_1 з копіями додатків та запропоновано дати письмове пояснення по суті порушених питань у п’яти денний термін з часу складення розписки. Адвокат пояснення на скаргу на адресу КДКА не надав.

У свій скарзі скаржниця вказує, що вона звернулась до адвоката_1 за правовою допомогою. Свої професійні обов’язки адвокат виконує неналежним чином, порушує умови договору про надання правової допомоги, не з’являється в судові засідання та не виходить на зв'язок з нею і не видав документа про оплату правових послуг. Просить дисциплінарну палату притягнути адвоката_1 до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання своїх професійних обов’язків. До скарги Особи_1 додала копію договору про надання правової допомоги від 09.12.2016р.,  витяг з журналу судового засідання від 09.12.2016р. і дві довідки суду.

Під час засідання дисциплінарної палати була присутня скаржниця, яка підтримала свої вимоги та доповнила, що причиною для звернення за правовою допомогою до адвоката_1 було те, що на частку квартири її сина було накладено арешт для подальшої її реалізації з метою відшкодування шкоди потерпілому від злочину в сумі 40000,00 грн. Оскільки скаржниця мала бажання погасити борг за сина з метою збереження частки квартири, вона звернулась до адвоката для вирішення її проблеми. Адвокат, не розібравшись із суттю проблеми у листопаді 2016р. склав позовну заяву про визнання її сина таким, що втратив право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання. Вказана позовна заява   не вирішує питання переводу на неї прав власності на частку в квартирі що належить її сину. Таким чином позов пред’явлений невірно про що її повідомила суддя якій вона як позивач виклала свою правову позицію яку вона хотіла вирішити пред’явленим позовом.

Дисциплінарною палатою встановлено, що 09.12.2016 р. адвокатом_1 укладено із скаржницею договір про надання правової допомоги. Крім інших обов’язків за договором, адвокат зобов’язався здійснювати представництво інтересів клієнта при вирішенні спорів у судах всіх юрисдикцій та інстанцій та оформлювати за запитом клієнта позовні заяви. Як видно з журналу судового засідання від 09.12.2016р. адвокат_1 не був присутнім в судовому засіданні,  21.02.2017р. відповідно до довідки суду адвокат не з’явився в судове засідання. Причини відсутності адвоката скаржниці невідомі оскільки вона повідомляла адвоката про дати слухання справи, але після 21.02.2017р. адвокат не відповідає на телефонні дзвінки.

На думку дисциплінарної палати, позовна заява не ґрунтується на вимогах закону. Співвласника квартири не можна визнати таким що втратив право на користування нею. Проблема з якою звернулась скаржниця до адвоката вирішується іншим шляхом. Вказані дії адвоката свідчать про його професійну недбалість або необізнаність. Таким чином дії адвоката при наданні правової допомоги скаржниці не узгоджується зі змістом доручення, що відповідало би тому гіпотетичному результату, котрий може бути досягнутий згідно з чинним законодавством.

Згідно ст. статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

Відповідно до ст. 11. Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності. Адвокат зобов’язаний надавати правову допомогу клієнтам, здійснювати їх захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.

Крім цього, статтею 27 Правил адвокатської етики визначено, що адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнтів, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і цими Правилами до належного виконання адвокатом своїх професійних обов’язків.

Заслухавши скаржницю, доповідача – члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Желіхівського О.М., розглянувши матеріали скарги Особи_1, дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку про наявність в діях адвоката дисциплінарного проступку.

Керуючись ст. ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата ,-

 

в и р і ш и л а :

 

1) Порушити дисциплінарну справу відносно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 12.09.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - 29000, м. Хмельницький, вул. ***)

 

2) Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 10.05.2017р. на 16 -00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф. 801 (8 поверх).

 

3) Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                        підпис                     В.Б. Пртядун

 

            Голова дисциплінарної палати     

            КДКА Хмельницької області                                підпис                    Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                    О.Т. Тарадай