Рішення № 35 від 30.09.2021 року

РІШЕННЯ № ___

 

            30 вересня 2021 року                                                                         м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Свірневської Н.В., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши у відкритому засіданні подання Ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 29.01.2010р., видане Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 46000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., м. Тернопіль, вул. За Рудкою, буд. 33, каб. ***), заслухавши повідомлення члена КДКА Хмельницької області Костюка В.В. про результати перевірки, Ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21, наявні у справі матеріали,

 

в с т а н о в и л а:

           

  1. 12 липня 2021 року на адресу КДКА Хмельницької області Ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 573 від 29.01.2010р., видане Тернопільською обласною КДКА) та передано дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката   

 

  1. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В.

 

  1. 05.09.2021р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

 

  1. Адвокат   24.09.2021р. надала письмові пояснення щодо по суті порушених питань в Ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21 . 

 

  1. 30.09.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката , довідку та всі матеріали перевірки.

 

  1. В Ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21 вказується: про неналежну поведінку адвоката під час слухання справи №607/8075/21 в зв’язку з безпідставною одноразовою її неявкою в судове засідання 08.06.2021р. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності в зв’язку з порушенням нею ст. 34 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п.44 Правил адвокатської етики.

 

  1. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів вказано адреса робочого місця та номери засобів зв'язку адвоката: адреса здійснення адвокатської діяльності: 46000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., м. Тернопіль, вул. За Рудкою, буд. 33, каб. ***.

 

  1. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».  

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

 

         10.   В Ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21 вказується: про неналежну поведінку адвоката під час слухання справи №607/8075/21 в зв’язку з безпідставною одноразовою її неявкою в судове засідання 08.06.2021р. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності в зв’язку з порушенням нею ст. 34 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п.44 Правил адвокатської етики.

 

         11. Адвокат   24.09.2021р. надала письмові пояснення щодо по суті порушених питань в Ухвалі Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21. З даного пояснення та додатків до нього вбачається, що адвоката не було належно повідомлено до дату та час слухання справи № 607/8075/21.

         Окрім того, в судове засідання 08.06.2021р. адвокат не з’явилась в зв’язку зі хворобою дитини, про що надала підтверджуючі документи. Про причину неявки нею було повідомлено суд завчасно.

 

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 

12. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": Частина 1 статті 33: адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.  Частини 1 та 2 статті 34: Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

 

13. Пункт 5 частини 1 статті 21: під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

 

14. Частина 1 статті 57: рішення з'їзду адвокатів  України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами.

 

15. Частина 1 статті 35: за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

 

16. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, з наступними змінами та доповненнями: Частина 2 статті 12: адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку. 

 

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області

 

17.  Згідно з приписами ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є: ..порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката передбачених законом.

18. За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

19. У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення – "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

20. Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття. За приписами ст. 7 Правил у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. …Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

21. Отже з наведеного вбачається, що Ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 08.06.2021р. по справі №607/8075/21 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката є необґрунтованою, оскільки скаржник не наводить достатнього обґрунтування того, що в діях адвоката є ознаки дисциплінарного проступку, а з матеріалів перевірки вбачається, що в діях адвоката відсутні ознаки дисциплінарного проступку, передбачені передбаченого п.5 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та ст. 44 «Правил адвокатської етики» за ознаками дисциплінарного проступку, 

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

            1.   Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 29.01.2010р., видане Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 46000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., м. Тернопіль, вул. За Рудкою, буд. 33, каб. ***).

 

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                С.О. Німий