Рішення № 36 від 01.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

01 жовтня 2019 р.                                                                           м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 13.04.2013 р. Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 13.04.2013 р. Хмельницькою обласною КДКА)за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 р.

Адвокату рекомендованим листом з повідомленням направлено копію подання з доданими матеріалами на адресу, зазначену в ЄРАУ. Лист повернувся у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Проведена перевірка подання не усунула висловленого в ньому твердження про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст. 34 ч. 2 п. 6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02. 2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від 4-5 липня 2014 р.), яким передбачено професійний обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року у визначеному даним Положенням порядку (п.п. 2.1., 2.5.).

Зазначена у поданні інформація підлягає розгляду та детальному дослідженню на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, в ході якого шляхом опитування адвоката та дослідження інших доказів, які можливо будуть представлені сторонами провадження, слід з’ясувати достовірність викладених в поданні даних.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 13.04.2013 р. Хмельницькою обласною КДКА) дисциплінарну справу.

Розгляд дисциплінарної справи призначити на 16 годину 00 хвилин 24 жовтня    2019 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф.801 (8 поверх).

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          С.О. Німий