Рішення № 34 від 13.08.2018 року

 

Р І Ш Е Н Н Я №______

 

13 серпня 2018 року                                                                                місто Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., членів палати Дем'янової О. В., Костюка В. В., Стьопіна О. Ю., розглянувши відвід члену палати Німому Сергію Олександровичу, заявлений адвокатом у дисциплінарній справі, порушеній стосовно нього за скаргоюОсоба_1,

 

в с т а н о в и л а:

 

10 травня 2018 року до КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката.

Після проведення перевірки за скаргою та за наслідками розгляду скарги та матеріалів перевірки 17 липня 2018 року стосовно адвоката порушена дисциплінарна справа, розгляд якої був призначений на 13 серпня 2018 року.

Адвокат 17 липня 2018 року був присутній на засіданні дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, на якому стосовно нього була порушена дисциплінарна справа, та заявив відводи голові КДКА Хмельницької області Прядуну В. Б. і члену дисциплінарної палати Тарадай О. Т. Означені відводи дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області задовольнила.

13 серпня 2018 року адвокат з'явився на засідання дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для участі в розгляді дисциплінарної справи стосовно нього та перед початком розгляду справи заявив відвід члену палати Німому С. О., який проводив перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1. на дії адвоката.

На обґрунтування заявленого відводу адвокат пояснив, що під час проведення перевірки відомостей, викладених у скарзіОсоба_1, Німий С. О. звернувся із запитом до Особа_1, в якому, на думку адвоката, фактично роз'яснив скаржнику, якого змісту інформацію йому необхідно додатково надати для притягнення його (адвоката) до дисциплінарної відповідальності. Зауважив, що ані ч. 2 ст. 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ані пунктами 25 – 29 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, не передбачено направлення членом дисциплінарної палати КДКА, який проводить перевірку, будь-яких листів чи запитів до особи, яка звернулась із скаргою на адвоката, зокрема, з метою з'ясування суті поданої скарги або з метою отримання додаткових доказів, пояснень в обґрунтування скарги. Вважає, що таким чином член дисциплінарної палати Німий С. О. здійснював допомогу скаржнику у подані доказів на підтвердження вчинення "неіснуючого дисциплінарного проступку". Наголошує, що такі дії Німого С. О. свідчить про упередженість та необ'єктивність останнього.

Член дисциплінарної палати Німий С. О. проти заявленого йому відводу заперечив, пояснивши, що правовими нормами, на які посилається адвокат в обґрунтування заявленого відводу, члену дисциплінарної палати КДКА, який поводить перевірку, не заборонено надсилати запити скаржнику, а також отримувати від нього інформацію по суті скарги. Тому перевірка проведена у спосіб та в межах, визначених чинним законодавством.

Заслухавши заяву про відвід, члена дисциплінарної палати Німого С, О., якому заявлений відвід, перевіривши матеріали дисциплінарної справи в частині, що стосується заявленого відводу, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до наступних висновків.

За приписами абз. 2 ч. 2 ст. 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.

Аналогічні за змістом приписи містить і пункт 28 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Наведені правові норми встановлюють повноваження члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, отримувати за письмовим запитом інформацію, необхідну для проведення перевірки, в тому числі і від фізичних осіб, а також опитувати осіб про будь-які відомі їм обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку. Водночас ці норми не містять винятків у вигляді заборони звертатися з письмовими запитами до фізичних осіб-скаржників (заявників), які подають до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії регіону скарги (заяви) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність, та опитувати таких осіб і отримувати від них необхідну для проведення перевірки інформацію.

Що стосується запиту від 18 травня 2018 року, адресованого скаржнику, зміст якого, як уважає адвокат не відповідає чинному законодавству та свідчить про необ'єктивність та упередженість члена дисциплінарної палати Німого С. О., який проводив перевірку, то цей запит відповідає вимогам ч. 2 ст. 38 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та спрямований на отримання від скаржника інформації, необхідної для проведення перевірки.

Відтак доводи, якими аргументовано заявлений відвід члену дисциплінарної палати Німому С. О., не заслуговують на увагу, оскільки під час проведення перевірки відомостей, які містяться у скарзі Особа_1, член дисциплінарної палати Німий С. О. діяв виключно в межах та в спосіб, встановлених чинним законодавством. А тому заявлений цьому члену дисциплінарної палати відвід задоволенню не підлягає.

Керуючись пунктом 7.5 розділу 7 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону,

 

вирішила :

 

відмовити адвокату у задоволенні заявленого ним відводу члену дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Німому Сергію Олександровичу.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

     Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

     комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В. Б. Прядун

 

 

     Голова дисциплінарної палати

     КДКА Хмельницької області                                                                      Н. В. Свірневська

 

 

     Секретар дисциплінарної палати

     КДКА Хмельницької області                                                                      С. О. Німий