Рішення № 36 від 23.09.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

23 вересня 2020 року                                                                            м. Хмельницький.

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Костюка В.В., Німого С.О., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на дії адвоката , довідку та матеріали перевірки відносно адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №*******, видане 10.10.2018р. Радою адвокатів Хмельницької області), -

 

встановила:

 

  1. 14 серпня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката .
  2. 14.08.2020 року скарга передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
  3. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В.
  4. 08.09.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
  5. 21.09.2020р.  адвокат  надала письмові пояснення.
  6. 23.09.2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області  скаргу Особа_1 на дії адвоката , довідку та всі матеріали перевірки.  

 

  1. У своїй скарзі Особа_1 зазначає: « В справі № 727/***/19, яка розглядається Шевченківським районним судом м.Чернівці, вона, як представник я разом з іншими моїми сусідами - власниками квартир в аварійних будинках беру участь в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача Особа_2 Позов подано до Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради щодо визнання протиправними та скасування містобудівних умов та обмежень № 1075/15 від 11.08.2015 року на забудову земельної ділянки по вул. А.Шептицького, 7 в м.Чернівці. Третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача -Особа_3, чиї інтереси в справі представляє адвокат.

Адвокатом  16 червня 2020 року було подано до суду додаткові пояснення з додатками у вигляді належним чином посвідчених документів, як зазначено в самих додаткових поясненнях,- лише для суду.

Адвокат , посилаючись на ч.9 ст.83 ЦПК України, повідомляє суд про те, що не надає учасникам справи додані до пояснень документи (письмові докази), оскільки обсяг цих доказів є надмірним (55 аркушів), а також зазначає, що усі документи є публічно доступними, оскільки можуть бути отримані будь-якою зацікавленою особою на її публічний запит.              Стверджує, що адвокат  вважає, що я, як учасник процесу, та інші учасники процесу: позивачка, відповідач, треті особи без самостійних вимог на стороні позивача, відповідача, мають інформаційними запитами отримувати документи, які вона була зобов’язана надати. При цьому, як вбачається з додаткових пояснень, які саме це документи адвокатом не зазначено.

Це свідчить, на думку саржниці, про умисне порушення адвокатом  п.2, 3, 5, 7 ч.1 ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: ст..7 дотримання законності адвокатом, ст.11 компетентність та добросовісність адвоката Правил адвокатської етики, ст. 11 Закону присяга адвоката, а саме «у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним присязі». 

Відповідно до частини першої ст. 36 Закону право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

З огляду на все викладене, керуючись ст.ст. 32-37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», просить притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Керницьку Оксану Вікторівну.

 

  1. У своїх письмових поясненнях на скаргу Особа_1  адвокат   зазначає: «Так, у провадженні Шевченківського районного суду м. Чернівців перебувала цивільна справа №727/***/19 за позовом Особа_2 до Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, треті особи без самостійних вимог на стороні позивача: Особа_4, Особа_5, Особа_1, Особа_6, Особа_7, Особа_8, Оособа_9, треті особи без самостійних вимог на стороні відповідача: Особа_3, Чернівецька міська рада про скасування містобудівних умов та обмежень №1075/15 від 11.08.2015р.

На підставі Договору про надання правової допомоги №9 від 26.02.2019р., укладеного між адвокатом  та Особа_3 (надалі-клієнт), вона надавала необхідну правову допомогу клієнту та здійснювала представництво інтересів клієнта у Шевченківському районному суді м. Чернівців у справі №727/***/19.

В процесі розгляду цивільної справи №727/***/19 Особа_3 було отримано нові документи (письмові докази) на спростування позиції позивача.

16.06.2020р. на адресу Шевченківського районного суду м. Чернівців було направлено додаткові пояснення у справі №727/***/19, до яких було додано належним чином засвідчені копії нових доказів у справі. При цьому, зміст цих документів (нових доказів) було відображено у самих додаткових поясненнях.  Крім цього, 16.06.2020 на адреси усіх учасників справи було направлено примірник додаткових пояснень у справі №727/***/19 для інформування учасників справи про надіслання Особа_3 на адресу суду нових доказів у справі.

Відповідно до ч.ч. 1, 9 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

«Надмірність» обсягу доказів є поняттям оціночним, яке має з’ясовуватися у кожному конкретному випадку. У справі, що розглядалася Шевченківським районним судом м. Чернівців (№727/***/19), учасниками справи є 11 (одинадцять) осіб, а до додаткових пояснень від 16.06.2020 були додані копії письмових доказів у загальній кількості - 55 (п’ятдесят п’ять) аркушів, що у загальній кількості виконаних копій для всіх учасників справи становило б 550 (п’ятсот п’ятдесят аркушів).

У зв’язку з цим, керуючись ч. 9 ст. 83 ЦПК України, адвокатом  було подано до суду додаткові пояснення з усіма письмовими доказами, що були отримані Особа_3, та, водночас, надіслано усім учасникам справи додаткові пояснення без приєднання письмових доказів, оскільки обсяг цих доказів є надмірним.

Окрім цього, усі додані до додаткових пояснень від 16.06.2020 документи є публічно доступними, оскільки можуть бути отримані будь-якою зацікавленою особою на її публічний запит. Також, основний зміст цих документів було викладено у самих додаткових поясненнях, а учасники справи (у тому числі скаржник Особа_1) враховуючи права, передбачені статтею 43 ЦПК України, не були позбавлені можливості особисто ознайомитися з усіма матеріалами справи та поданими доказами учасниками справи.

Вважаю за необхідне наголосити, що питання надіслання іншим учасникам справи нових доказів у справі і прийняття їх до матеріалів справи належить до виключної компетенції суду, оскільки суд, відповідно до ст. 83 ЦПК України, наділений повноваженнями не брати до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи.

Тобто, у випадку недотримання учасником справи процесуальних норм, що стосуються подання до суду нових доказів, суд не бере до уваги відповідні докази, про що зазначає у відповідному судовому рішенні.

У справі, що розглядалася Шевченківським районним судом м. Чернівців (№727/***/19). суд прийняв відповідні докази та взяв їх до уваги під час вирішення справи та прийняття рішення від 25.08.2020 про відмову у задоволенні позову Особа_2 до Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, треті особи без самостійних вимог на стороні позивача: Оосаб_4, Оосба_5, Особа_6, Особа_1, Особа_7, Особа_8, Особа_9, Особа_10., треті особи без самостійних вимог на стороні відповідача: Особа_3, Чернівецька міська рада про скасування містобудівних умов та обмежень №1075/15 від 11.08.2015.

Вказане свідчить про дотримання адвокатом  процесуальних норм, що стосуються подання до суду нових доказів.»

 

9        Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів вказано адреса робочого місця та номери засобів зв'язку адвоката: 29000, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Трудова, буд. **, літ. б, кв. **, Мобільний: +38(097) **********.

 

10    Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».

11    За приписами ст. 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: 1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб); 2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами; 3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку; 5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; 9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; 10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

12    Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень;     5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

13    Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

14    В абзацах 1 та 3 ст. 7 Правил адвокатської етики зазначено, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

15    Абз. 2 ст. 8 Правил адвокатської етики передбачає, що у межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.

 

16                Мотиви та висновки ДП КДКА:

 

Дослідивши матеріали перевірки, подання, надані документи, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката   відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

 

17    Як убачається з матеріалів перевірки, у тому числі й зі змісту самої скарги, адвокат  на підставі договору про надання правової допомоги №9 від 26.02.2019р., надає правову допомогу Особа_3.

18    При цьому в 16.06.2020р. адвокатом  на адресу Шевченківського районного суду м. Чернівців було направлено додаткові пояснення у справі №727/***/19, в інтересах Особа_3.

19    З наведених вище норм права та положень договору про надання правової допомоги від 26 лютого 2019 року слідує, що адвокат , подаючи додаткові пояснення діяла у межах чинного законодавства та на підставі договору про надання правової допомоги,.

20    При цьому ненадання копій документів доданих до додаткових пояснень іншим учасникам справи не є дисциплінарним проступком в розумінні ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а лише може мати наслідком невзяття їх до уваги судом при прийнятті рішення по справі.

 

21                Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  відсутні ознаки дисциплінарного проступку – невиконання адвокатом професійних обов’язків та невиконання адвокатом рішень органів адвокатського самоврядування.

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ********, видане 10.10.2018р. Радою адвокатів Хмельницької області).
  2. Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

 

Т.в.о. Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                           Д.С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий