Рішення № 36 від 30.09.2021 року

РІШЕННЯ № ___

            30 вересня 2021 року                                                                          м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Свірневської Н.В., членів дисциплінарної палати:  Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 04.12.2004р. видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Пушкіна, ***), за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена КДКА Хмельницької області Федорова В.Б. про результати перевірки, подання Ради адвокатів Хмельницької області, наявні у справі матеріали,

в с т а н о в и л а:

            Процедура розгляду скарги.

 

            1. 20.05.2021 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області   на дії адвоката  про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

            2. 31.05.2021 р. подання Ради адвокатів Хмельницької області передано до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            3. 01.06.2021 р. було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федорову В.Б. провести перевірку відомостей, викладених у поданні Ради адвокатів Хмельницької області.

            4. 10.06.2021 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федоров В.Б. звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань.

            5. Адвокат , на повідомлення члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької   області Федорова В.Б. свої письмові пояснення не надала. Поштове відправлення із поданням РАХО та доданими документами отримано адвокатом 22.06.2021.

            6. 03 вересня 2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федоров В.Б. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

            7. 03 вересня 2021 року, за результатами подання Ради адвокатів Хмельницької області щодо поведінки адвоката , довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної плати прийняла рішення № 23 , яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката , за ознаками дисциплінарного проступку передбачено п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

            8. У своєму поданні Рада адвокатів Хмельницької області зазначає, що всупереч вимогам чинного законодавства адвокат  станом на 20 травня 2021 року не сплатила щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік. Тобто більше ніж на три місяці прострочила сплату такого внеску, чим порушила встановлений Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування строк сплати щорічного внеску.

            9. Рада адвокатів Хмельницької області вважає, що своїми діями адвокат  порушила встановлений Положенням про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджений рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03 лютого 2017 року (з подальшими змінами), строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

            10. Рада адвокатів Хмельницької області просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік.

            11. Адвокат  своїх письмових пояснень не надала, думку щодо подання Рада адвокатів Хмельницької області про притягнення її до дисциплінарної відповідальності не висловила.

Виклад встановлених обставин

            12. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката  знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Пушкіна, буд.***

            13. Встановлено, що станом на час звернення Ради адвокатів Хмельницької області з поданням (20.05.2021 року), сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021р. адвокатом  не здійснено. Адвокатом не сплачено вищевказаний внесок і станом на 30.09.2021р.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

14.. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність":

14. 1 Частина 1 статті 33: адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

14.1. Частини 1 та 2 статті 34: Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

 

14.2. Пункт 5 частини 1 статті 21: під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

 

14.3. Частина 1 статті 57: рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами.

 

14.4 Частина 1 статті 35: за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

 15. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, з наступними змінами та доповненнями:

 

15.1. Частина 2 статті 12: адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

 

15.2. Частини 1 та 2 статті 65: адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті  в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями.

 

16. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджене Рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03 лютого 2017 року наступними змінами:

 

16.1. Пункт 2.1: сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката.

 

16.2. Пункт 2.2: адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до п.2.13. цього Положення, згідно наступного розподілу:

- шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону;

- шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

 

16.3. Пункт 2.5: адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

 

16.4. Пункт 2.11: щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

 

16.5. Пункт 2.16: порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

 

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області

 

            17. Адвокат  до 31.01.2021р. щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2021 рік не сплатила, вказані внески нею не сплачені  на день подання Ради адвокатів Хмельницької області щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (станом на 20.05.2021р.), внески не сплачені нею і на час розгляду дисциплінарної справи (станом на 30.09.2021р.).

            18. Тобто, адвокат  більше ніж на три місяці прострочила сплату такого внеску.

            19. Отже, вищезазначені дії адвоката  є дисциплінарним проступком, що полягають у невиконанні нею рішень органів адвокатського самоврядування, та є грубим порушенням правил адвокатської етики.

            20. Таким чином, враховуючи вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що адвокат вчинила дисциплінарний проступок передбачений п.6 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконання рішення органу адвокатського самоврядування.

            21. Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку та його наслідки, особу адвоката, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області вважає за необхідне накласти на адвоката  дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

 

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

            22.  Притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку передбаченого п.6 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування.

            23. Застосувати до адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 04.12.2004р. видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Пушкіна, ***), дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців з 30.09.2021 року по 30.03.2022 року.

 

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                       Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                С.О. Німий