Рішення № 37 від 01.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

01 жовтня 2019 р.                                                                           м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши скаргу Особа_1 на дії адвоката-,

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2011 р. Хмельницькою обласною КДКА).

У скарзі йдеться про те, що адвокат , здійснюючи захист Особа_1 на підставі доручення органу з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в дійсності не захищав його, а саме: не реагував на те, що Особа_1 допитували без присутності адвоката; давав вказівки, що і як говорити під час допиту та слідчого експерименту; примушував визнавати вину; разом зі слідчим погрожував підозрюваному; примушував підписувати документи без роз’яснення їх змісту; не надавав документів з кримінального провадження; відмовився писати скаргу на працівників поліції тощо.

Будь-яких доказів до скарги не надано.

Адвокат надав пояснення, в яких зазначив, що здійснював захист Особа_1 без будь-яких порушень, а скаргу вважає поданою з метою створення уяви застосування до нього насильства під час досудового слідства. Також адвокат зазначив, що він заявляв про неможливість допиту Особа_1 одразу після затримання з огляду на його стан сп’яніння; ініціював освідування затриманого, надавав йому усі копії матеріалів за його вимогою. Жодних скарг на дії працівників поліції Особа_1 не висловлював.

Крім того, адвокат звертає увагу на те, що події, які описує Особа_1 у своїй скарзі, відбувалися чотири роки тому.

З судових рішень, наявних в загальному доступі на інформаційних ресурсах судової влади вбачається, що в ході розгляду справи в суді першої інстанції Особа_1 скарг на дії адвоката не заявляв.

Вирішуючи питання про порушення дисциплінарної справи, палата виходить з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 40 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. За змістом Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність обов'язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно ст. 36 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Згідно ч. 3 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Зазначена норма конкретизована в Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, п. 13 якого вказує, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Заяви (скарги), подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Таким чином, час, що минув з моменту подій, про які йдеться в скарзі, значно перевищує строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Вчасно подібні заяви скаржником не висловлювались. Жодних доказів на підтвердження доводів скарги не надано.

Враховуючи дію презумпції невинуватості, яка зобов’язує тлумачити усі сумніви на користь особи, зважаючи на те, що з наданих доказів не вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката за скаргою Особа_1.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          С.О. Німий