Рішення № 37 від 23.09.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

23 вересня 2020 року                                                                                         м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Костюка В.В., Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 02.12.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: вул.******, буд. 6, с.Лавринівці, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., 30447), за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ч.2 ст.34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена дисциплінарної палати КДКА Костюка В.В. про результати перевірки, дослідивши письмові пояснення адвоката та матеріали дисциплінарної справи,

ВСТАНОВИЛА:

            21.11.2019р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_ на дії адвоката про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

            25.11.2019. скарга Особа_ передана до дисциплінарної палати КДКА для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката .

            23.12.2019р. Голова дисциплінарної палати КДКА доручив члену дисциплінарної палати Костюку В.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_

            03.01.2020р. член дисциплінарної палати КДКА звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань у скарзі Особа_

            Адвокат  письмове пояснення щодо скарги у встановлений строк не надав, а надавав їх лише 10.02.2020р.

            31.01.2020р. член дисциплінарної палати КДКА Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА скаргу Особа_ про дисциплінарний проступок адвоката , довідку та всі матеріали перевірки.

            31.01.2020р. за результатами розгляду скарги Особа_ щодо поведінки адвоката , довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі дисциплінарної палати прийняла рішення №12, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката , за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення правил адвокатської етики; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

            Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

            В скарзі Особа_ зазначає, що адвокат  своїми діями допустив вчинення дисциплінарних проступків, які підривають авторитет всієї адвокатури України та судочинства, довіру до всієї адвокатури України та полягають у порушенні Правил адвокатської етики, порушення обов'язків адвоката, неналежному виконанні та невиконанні адвокатом своїх професійних обов'язків, порушенні присяги адвоката України.

            В обґрунтування своїх доводів, скаржник вказує, що 05.10.2017р. Шепетівським місцевим центром НБВПД призначено адвоката для надання йому правової допомоги по судовій спадковій справі. Однак, адвокат неналежно виконував свої професійні обов’язки під час слухання справи в суді, не одноразово безпідставно зривав судові засідання, а після закінчення слухання справи із-за бездіяльності адвоката було пропущено строк для подання апеляційної скарги на рішення Шепетівського міськрайонного суду. Просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та суворо покарати за не виконання своїх професійних обов’язків.

            У своїх письмових поясненнях адвокат  зазначає, що дійсно надавав безоплатну вторинну правову допомогу для Особа_ на підставі доручення Шепетівського МЦ НБВПД. Виготовив проект позовної заяви та представляв інтереси Особа_ по цивільній справі №2/688/****/17 в Шепетівському міськрайонному суді Хмельницької області. Адвокат відразу повідомив клієнта про наявність у нього щільного графіку судових засідань та домінуючі для нього будуть кримінальні справи, а особливо «вартові», а також будуть домінувати цивільні справи, які вже перебувають на розгляді в судах, а не справа Особа_

            Адвокат вказав у поясненнях на кількість судових засідань по справі, в тому числі 27.11.2017р., на яке не прибув без жодних причин. Також адвокат вказав, що подав до суду клопотання 23.02.2018р. та 14.03.2020р. про слухання справи без його участі. Після завершення слухання справи в суді відмовив клієнту у виготовленні апеляційної скарги з посиланням на власний правовий висновок.

            Вважає, що звинувачення Особа_ про те, що він погано працював, не надавав йому юридичних консультацій, лобіював чиїсь інтереси, не підтверджуються. 

            Проведеної перевіркою ДП КДКА при розгляді дисциплінарної справи всіх обставин встановлено.

            Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката: вул. ************буд. 6, с.Лавринівці, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., 30447).

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування с дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.б вищевказаного Закону).

            Згідно з приписами ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є: ..порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката передбачених законом.

            За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

            У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення – "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

            Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

            За приписами ст. 7 Правил у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. …Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

            За приписами ч.6 ст. 8 Правил: «Адвокат, з яким органом (установою) з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладено договір (контракт), зобов'язаний виходити з пріоритету інтересів особи, перед своїми власними інтересами та інтересами інших осіб.»

            У відповідності до ч.2 ст.17 Правил: «Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги, адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.»

            За приписами ч.2 ст. 44 Правил: «Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи».

            Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА дійшла до висновку, що адвокат Люблінський Олександр Францович вчинив дисциплінарний проступок передбачений ч.2 п.3 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме:

-          порушення ч.2 ст.17 Правил адвокатської етики: «Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги, адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання»  та порушення ч.6 ст. 8 Правил: «Адвокат, з яким органом (установою) з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладено договір (контракт), зобов'язаний виходити з пріоритету інтересів особи, перед своїми власними інтересами та інтересами інших осіб.» - адвокат зазначав, що відразу повідомив клієнта про наявність у нього щільного графіку судових засідань та домінуючі для нього будуть кримінальні справи, а особливо «вартові», а також будуть домінувати цивільні справи, які вже перебувають на розгляді в судах, а не справа Особа_ Адвокат не мав права приймати доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги Особа_ із-за великого завантаження іншими справами, а під час слухання не з’являтися до суду із-за зайнятості в інших процесах, а також безпідставно відмовив у виготовленні  апеляційної скарги на рішення Шепетівського міськрайонного суду цивільній справі №2/688/****/17 .

-          порушення ч.3 ст. 44 Правил адвокатської етики: «Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи» - неодноразове неприйняття участі в судових засіданнях без поважних причин по цивільній справі №2/688/****/17 в Шепетівському міськрайонному суді.

Відповідно до ч.2 ст.35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Оскільки, адвокатом було допущено у порушення у період з листопада 2017р. по березень 2018р., то він не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

ВИРІШИЛА:

            Закрити дисциплінарну справу відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №*** від 02.12.2011р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: вул.*********, буд. 6, с.Лавринівці, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., 30447

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

   

 

Т.в.о. Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                           Д.С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий