Рішення № 38 від 01.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

01 жовтня 2019 р.                                                                              м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 25.06.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Грушевського, ** офіс. **  ), -

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 24.06.2019р. № 187/0/2-19 про порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського за 2019 рік адвокатом.

Адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення.

З матеріалів перевірки вбачається, що з адвокатом були спроби зв’язатися. Адвокат Стьопін О.Ю. зазначив у довідці про те, що здійснив телефонний дзвінок адвокату.

Адвокат надав пояснення та копії квитанцій про сплату внесків. З квитанції про сплату внесків вбачається їх несвоєчасна сплата.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено, що сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є професійним обов’язком кожного адвоката (п.2.1 положення).

Відповідно до п. 2.5 Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

Згідно з п. 2.16 Положення, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Комісією встановлено, що адвокат внески вчасно не сплатив, отже адвокат вчинив дисциплінарний проступок.

Комісія бере до уваги, особу адвоката, його пояснення та те, що адвокат сплатив внески в повному обсязі, в т.ч. за минулий рік.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 39, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 25.06.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Грушевського, ** офіс. **) до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження .

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                   В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                            С.О. Німий