Рішення № 38 від 06.10.2016 р.

РІШЕННЯ

06 жовтня 2016 року                                                                                м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, у складі  голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., з участю  голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. ,розглянувши звернення  судді Камянець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області та скаргу Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,-

 

встановила:

 

            В липні 2016 року(вх.№244/1/16-16 від 22.07.2016 року)  на адресу КДКА Хмельницької області надійшов лист-звернення від судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду щодо  порушення адвокатом_ вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики. Як зазначається у листі-зверненні, у провадженні Кам’янець-Подільського міськрайонного суду  знаходиться кримінальна справа   по обвинуваченю Особи_2  у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.3 ККМ України. Адвокат_1 приймав участь у справі як захисник обвинуваченого. В ході розгляду  справи потерпіла Особа_1 подала до суду заяву про вчинення морального тиску на неї з боку адвоката_1 з метою запобігання подачі нею цивільного позову до обвинувченого з метою відшкодування збитків, завданих злочином. При цьому,  Особа_1  повідомила суду, що адвокат запевнив її про те,  що непотрібно звертатися до суду з цивільним позовом, оскільки обвинувачений будь яких коштів  їй не сплатить, а тому цивільний позов не має необхідності заявляти. На думку  судді, потерпіла  Особа_1 вважає, що такими діями з боку адвоката її було позбавлено можливості звернутися з цивільним позовом до початку судового  слідства у кримінальній справі.   Посилаючись на порушення адвокатом присяги адвоката, статті 62 Правил адвокатської етики, вимог статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду просить вжити заходів для притягнення адвоката_1 до дисциплінарної відповідальності.

            Також до КДКА Хмельницької області 26 серпня 2016 року( вх.№ 294/1/16-16) надійшла скарга  самої Особи_1 про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката_1.  Як вказує скаржниця, вона була  визнана  потерпілою у  кримінальній справі, що перебуває у провадженні  Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.   При цьому,  адвокат_1   був захисником  обвинуваченого Особи_2 та здійснював  моральний тиск на неї, повідомляв їй про безперспективність кримінального провадження, а з метою запобігання подачі цивільного позову до обвинуваченого про відшкодування шкоди,  в категоричній формі відмовив її від його подачі  тощо.   Окрім того,  скаржниця вказує на наявність  конфлікту інтересів під час надання послуг обвинуваченому, оскільки   адвокат_1 надавав їй як потерпілій консультації з приводу подачі цивільного позову в одному і тому ж кримінальному провадженні  де він був захисником  та діяв у супереч інтересам свого клієнта, тим самим фактично порушив вимоги п.2 ст.9 Правил адвокатської етики. При таких обставинах скаржниця  вважає, що адвокат_1 своїми діями спричинив їй  моральний тиск, неправомірно протидіяв їй в питаннях подання  цивільного позову, зловживав правами захисника, а відтак необхідно притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

            Адвокат_1  надав свої пояснення щодо скарги Особи_2  та звернення у листі судді,  вважає їх необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсності. Дійсно, він як захисник, до березня 2016 року надавав  правову допомогу обвинуваченому Особі_2, але у подальшому був замінений на іншого захисника. Адвокат вказує, що будь яких  стосунків з потерпілою Особою_2 поза межами судових засідань  у даному кримінальному провадженні та в інших справах не мав.  Подану  скаргу Особи_1 та звернення судді з тих самих підстав розцінює як наслідок неприязних стосунків, що виникли у нього із суддею та  зведення  суддею особистих рахунків  за подану адвокатом скаргу на суддю до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.  

            Дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області  приходить до висновку, що  звернення судді та Особи_1 слід розглядати одночасно та об’єднати в одне провадження, оскільки предметом  є  вивчення  обставин, що стосуються  порушення  дисциплінарної справи  чи відмови у порушенні   щодо адвоката_1 за одним і тим же епізодом.       

            Проведеною перевіркою встановлено наступне.

            Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат_1  діє на підставі свідоцтва № *** від 15.06.2011 року, виданого Хмельницькою КДКА на підставі рішення КДКА № *** від 10.06.2011 року. Адреса робочого місця:  м.Камянець-Подільський. вул ***.

            Як свідчать матеріали перевірки, у провадженні  Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області знаходиться на розгляді кримінальна справа по обвинуваченню Особи_2 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  ст.185 ч.3 КК України.  Адвокат_1 був захисником обвинуваченого Особи_2 згідно доручення Регіонального центру  з надання  безоплатної вторинної правової допомоги  у Хмельницькій області від 27 листопада 2015 року №022-0001509.   За заявою  свого клієнта, обвинуваченого Особи_2, ухвалою Камянець-Подільського міськрайонного суду від 10 березня 2016 року був замінений на іншого захисника. Підставою  такої заміни слугував той факт, що адвокат не з’явився у судове засідання. У подальшому, обвинувачений Особа_2  подав  апеляційну скаргу на зазначену ухвалу  та пояснював, що він просив суд  замінити  захисника лише на одне судове засідання.  Оскільки  така ухвала не підлягає оскарженню,  апеляційний суд Хмельницької області відмовив   обвинуваченому у відкритті апеляційного провадження(ухвала від 30.03.2016 р.).  Водночас, дії  адвоката_1 були предметом вивчення комісією з оцінювання якості,повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області, яка не знайшли у діях адвоката_1 порушень при виконанні доручення Регіонального центру про надання безоплатної правової допомоги обвинувачему Особі_2,  а його дії відповідали Стандартам якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі (рішення від 04.05.2016 року).  

            Разом з тим,  адвокат_1, починаючи з 10.03.2016 року, участі вданому  кримінальному провадженні не приймав.  Натомість, скарга Особи_1 про вчинення на неї морального тиску з боку адвоката_1 датована 22.06.2016 року та була зареєстрована   судом 23.06.2016 року за №14251.  У своїй заяві  потерпіла вказує, що свій цивільний позов до обвинуваченого подасть пізніше, оскільки захисник обвинуваченого, адвокат_1, здійснював на неї моральний тиск, а тому раніше вона такий позов не подавала.  При цьому, будь яких доказів на підтвердження своєї заяви потерпіла не надала. Водночас, лист судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду  з   аналогічних підстав теж не містить будь яких доказів, які б свідчили про моральний тиск на потерпілу з метою запобігти подання нею цивільного позову,  а також  порушення при цьому її прав, як потерпілої.    Додані до листа  і скарги документи, як от:  заява потерпілої,  копія списку осіб по кримінальному провадженні, копія доручення про надання безоплатної правової допомоги, а також копія свідоцтва про адвокатську діяльність адвоката, зроблені з копії документів, що містяться у матеріалах кримінальної справи,    не містять підтверджень   та ознак   вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.  Окрім того, є безпідставними твердження скаржниці про те, що під час надання послуг обвинуваченому адвокат­_1 надавав їй як потерпілій консультації з приводу подачі цивільного позову в одному і тому ж кримінальному провадженні,  оскільки зміст заяви Особи_1 до суду від 22.06.2016 року  не містить  такої інформації. Водночас,  потерпіла  не позбавлена права подати цивільний позов за правилами цивільного судочинства  після набрання чинності обвинувального вироку в даній справі за правилами ст.128 КПК, про що йдеться у поданій нею заяві до суду

            Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою ( скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 37 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачені стадії дисциплінарного провадження, п.1 ч.1 якої передбачає проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

            Водночас, згідно статті 67 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

            Наведені ж у скарзі Особи_1 доводи не вказують на ознаки вчинення адвокатом_1 дисциплінарного проступку  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а лише є особистими висновками скаржника, не підтвердженими жодними доказами. Таким чином, скаржник не надала доказів на підтвердження викладених нею обставин, і таких не було встановлено при проведенні перевірки по її скарзі.  Водночас,  наведені  у листі судді доводи на предмет наявних порушень Правил адвокатської етики в діях адвоката_1 не містять відомостей про дисциплінарний проступок з підстав,  викладених вище.

            Відповідно  до ч.2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою передбачено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

            Заслухавши  доповідача - члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Стасишина А.Л., перевіривши  матеріали  звернення судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, скарги Особи_1, пояснення  адвоката_1, дисциплінарна палата КДКА  Хмельницької області встановила, що зі скарги Особи_1 та листа судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, рівно як і з матеріалів перевірки по них, не встановлено ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката, а також  порушень адвокатом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики.

            Враховуючи викладене,   керуючись ст.ст. 33,34,38,39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

ВИРШИЛА:

 

            1) Об’єднати матеріали за зверненням судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду та за скаргою Особи_1 про притягнення адвоката_1 до дисциплінарної відповідальності  в одне  провадження.

            2) Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката_1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 15.06.2011 року, видане Хмельницькою обласною КДКА.

            3) Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   або до суду.  

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області            підпис                                В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати      

КДКА Хмельницької області                                підпис                                Н.В. Свірневська                                                            

 

Секретар  дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                підпис                                О.Т. Тарадай