Рішення № 38 від 10.05.2017 р.

                                                                 РІШЕННЯ

10 травня 2017 року                                                                                м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати  Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., з участю голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши скаргу Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,-

 

встановила:

 

            30 березня 2017 року  на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката_1, який здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва № *** від 15.06.2011 року, виданого  Хмельницькою КДКА,  робоче місце адвоката: м.Камянець-Подільський, вул. ***. Відповідно до рішення КДКА Хмельницької області від 17.03.2017 року право на зайняття адвокатською діяльністю зупинене на підставі п.п.3 ч.1 ст.31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            У своїй скарзі Особа_1 зазначає, що  в ході розгляду  адміністративної справи за її позовом, що  перебувала  з вересня 2016 року  у провадженні Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, адвокат_1, який представляв ‘інтереси  Китайгородської сільської об’’єднанної територіальної громади Кам’янець-Подільського району, повідомив неправдиві  обставини, чим  ввів в оману суд.   Зокрема, на думку скаржниці, при розгляді  спору щодо скасування рішення Калачківецької сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області від 27.01.2015 року №9 «Про затвердження положення про місцеві податки ті збори на території Калачківецької сільської ради». адвокат у своєму заперечені   на її позов повідомив  суд  відомості про те, що нібито  сільською радою  було прийняте рішення про виділення  коштів на створення веб-сайту Калачківецької сільської ради. Натомість, звернувшись із запитом до виконкому Китайгородської сільської  об’єднаної територіальної громади  Кам’янець-Подільського району, до якої входить і колишня Калачківецька сільська рада, скаржниця отримала відповідь, що кошти на створення веб-сайту Калачківецької сільської ради не виділялися. За таких обставин, вважає, що адвокат_1, як представник відповідача у справі,  навмисно повідомив суду не правдиві відомості, чим ввів його в оману.

            На пропозицію  надати пояснення  по суті скарги, адвокат_1  повідомив в телефонній розмові члену дисциплінарної палати, який здійснював перевірку скарги, що  обставини, викладені у скарзі Особи_1, не в повній мірі  відповідають дійсності. Так, він дійсно представляв інтереси Китайгородської сільської  об’єднаної територіальної громади  Кам’янець-Подільського району згідно довіреності  у розгляді адміністративної справи, що перебувала у провадженні  Кам’янець-Подільського міськрайонного суду. У своєму заперечені на адміністративний позов  він  посилався  на обставини, які йому були відомі зі слів голови виконкому Китайгородської сільської об’єднанної територіальної громади  та про які він повідомив суду.  При цьому, будь якого умислу надати суду неправдиву інформацію, адвокат не мав.  Разом з тим,  письмових пояснень по суті адвокат не надав, а поштова кореспонденція з вимогою надати письмові пояснення, направлена рекомендованим листом на адресу робочого місця адвоката, повернулася без вручення адресату.

            Перевіркою встановлено, що  з 16 вересня 2016 року  у провадженні Кам’янець-Подільського міськрайонного суду знаходилася  адміністративна справа з позовом Особи_1 до суб’єкта владних повноважень-Китайгородської сільської  об’єднаної територіальної громади  про скасування рішення Калачківецької сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області від 27.01.2015 року №9 «Про затвердження положення про місцеві податки ті збори на території Калачківецької сільської ради». Із тексту заперечення на адміністративний позов, що доданий скаржницею до скарги, вбачається, що  адвокат_1 дійсно вказував на те, що нібито  Калачківецькою сільською радою  було прийняте рішення про виділення  коштів на створення веб-сайту сільської ради.     Проте, як свідчить текст постанови Кам’янець-Подільського міськрайонного суду від 19.10.2016 року у  справі № 676/***,  суд до уваги  заперечення   представника відповідача в цій частині  не взяв і у своєму рішенні на нього не посилався, оскільки суттєвого значення вони для суду не мали.  Інщих доказів неналежного виконання обов’язків  адвоката як представника за довіреністю   скаржник не надала та під час перевірки скарги таких не здобуто.  Окрім того, юридична особа – Китайгородська сільська об‘єднана територіальна громада  Кам’янець-Подільського району, в чиїх інтересах діяв адвокат, як довірена особа,  будь яких претензій до своєї довіреної особи – адвоката_1,  не мала.

            Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою ( скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 37 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачені стадії дисциплінарного провадження, п.1 ч.1 якої передбачає проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

            Водночас, згідно статті 67 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.  Наведені ж у скарзі Особи_1 доводи не вказують на ознаки вчинення адвокатом_1  дисциплінарного проступку  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а лише є особистими висновками скаржника.

            Відповідно  до ч.2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою передбачено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

            Заслухавши  доповідача - члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Стасишина А.Л., перевіривши  матеріали скарги Особи_1, інші письмові документи, здобуті під час перевірки скарги, дисциплінарна палата КДКА  Хмельницької області встановила, що зі скарги Особи_1, рівно як і з матеріалів перевірки по ній, не встановлено ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката, а також  порушень адвокатом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики.

            Враховуючи викладене,   керуючись ст.ст. 33,34,38,39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

ВИРШИЛА:

 

            1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката_1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 15.06.2011 року, видане Хмельницькою обласною КДКА.

            2. Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскарджене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області            підпис                    В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                    Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                    О.Т. Тарадай