Рішення № 38 від 23.09.2020 року

РІШЕННЯ № ___

23 вересня 2020 року                                                                          м. Хмельницький. 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Костюка В.В., Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно адвоката  (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 23.07.2010р., видане Хмельницькою обласною КДКА), за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена КДКА Хмельницької області Федорова В.Б. про результати перевірки, подання Ради адвокатів Хмельницької області, наявні у справі матеріали,

в с т а н о в и л а:

Процедура розгляду скарги.

1. 12.06.2020р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області   на дії адвоката про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

2. Адвокат , на повідомлення члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Федорова В.Б., свої письмові пояснення не надав.

3. 20 серпня 2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області    Федоров В.Б. подав на розгляд дисциплінарної палати подання Ради адвокатів Хмельницької області про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

4. 20 серпня 2020 року, за результатами подання Ради адвокатів Хмельницької області щодо поведінки адвокат, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної плати прийняла рішення № ___ , яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката , за ознаками дисциплінарного проступку передбачено п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

 

Виклад позицій та доводів.

 

5.  У своєму поданні Рада адвокатів Хмельницької області зазначає, що всупереч вимогам чинного законодавства адвокат станом на 12 червня 2020 року не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. Тобто більше ніж на три місяці прострочив сплату такого внеску.

6. Рада адвокатів Хмельницької області вважає, що своїми діями адвокат  порушив встановлений Положенням про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджений рішенням Ради адвокатів України №72 від16.02.2013 р. (з подальшими змінами), строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

7. Рада адвокатів Хмельницької області просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік.

8. Адвокат своїх письмових пояснень не надав, думку щодо подання Рада адвокатів Хмельницької області про притягнення його до дисциплінарної відповідальності не висловив.

Виклад встановлених обставин

9.   Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, оф. **.  

10. Встановлено, що станом на час звернення Ради адвокатів Хмельницької області з поданням (12.06.2020 року), сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020р. адвокатом не здійснено. Внесок не сплачено і на час прийняття даного рішення. За несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвоката тричі було притягнуто до дисциплінарної відповідальності (2014р., 2016., 2019р.).

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

11. Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (п.6 ч.2 ст.34   вищевказаного Закону).

12. У відповідності до ч.2 ст.12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

13.   Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі – Положення) згідно якого встановлено професійний обов’язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31 січня поточного року.

14. Згідно п.2.11 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

15. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків, згідно п.2.16 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування,  вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

16. Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

17. Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

18. У відповідності до ст.65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області

 

19. Адвокат до 31.01.2020р. щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік не сплатив, вказані внески ним не сплачені і на день розгляду дисциплінарної справи.

20.   Тобто адвокат більше ніж на три місяці прострочив сплату такого внеску.

21. Отже, вищезазначені дії адвоката є дисциплінарним проступком, що полягають у невиконанні ним рішень органів адвокатського самоврядування, та є грубим порушенням правил адвокатської етики.

22. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок передбачений п.5 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування.

23. Відповідно до ч.1 ст. 35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

24. Згідно п.2.18 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

25. Відповідно до ч.2 ст.35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

26. Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, його систематичність та наслідки, особу адвоката, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області вважає за необхідне накласти на адвоката  дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю

 

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 ВИРІШИЛА:

27.       Притягнути адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***,  видане 23.07.2010 року КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд.10, оф.**) до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку передбаченого п.5 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування.

28.       Застосувати до адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***,  видане 23.07.2010 року КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд.10, оф.**), дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік з 23.09.2020 року по 23.09.2021 рік.

 

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

Т.в.о. Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                           Д.С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий