Рішення № 39 від 01.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

01 жовтня 2019р.                                                                                                  м. Хмельницький   

                                                        

            Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати за участю голови палати Свірневської Н.В., секретаря Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Федорова В.Б., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***,  видане 16.06.2010 року КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд.**, оф.**)

 

встановила:

 

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката.

Скарга датована 24.06.2019 року.

Відповідно до витягу з ЄРАУ, робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, буд.**, оф.**.

Проведення перевірки по поданню РАХО було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області – адвокату Федорову В.Б., який доповів результати перевірки.

У своєму поданні Ради адвокатів Хмельницької області просить притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката через несплату останнім щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019р.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (п.6 ч.2 ст.34   вищевказаного Закону).

У відповідності до ч.2 ст.12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

             Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування згідно якого встановлено професійний обов’язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31 січня поточного року.

Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

У відповідності до ст.65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Станом на 01.10.2019 року сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019р. адвокатом не здійснено.

Отже, в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку передбачено п.6 ч.2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Порушити відносно адвоката дисциплінарну справу за поданням Ради адвокатів Хмельницької області від 24 червня 2019 року.

            Дисциплінарну справу призначити до розгляду 24 жовтня 2019 р. на 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                        В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              С.О. Німий