Рішення № 39 від 10.05.2017 р.

РІШЕННЯ

 

10 травня 2017 року                                                              м. Хмельницький

 

 

Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати  Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю. з участю голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області від 03.04.2017 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,  свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 07.07.2008 року Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області  про несплату адвокатом_ щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік  в  сумі 1600,00 грн.

10 квітня 2017 р.  на адресу робочого місця адвоката було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення  до 17.04.2017 року з приводу  причини такої несплати. Станом на 24 квітня 2017 року  адвокат_1   своїх пояснень по суті питання, викладеного в поданні Ради адвокатів Хмельницької області,  а також будь яких підтверджуючих документів про сплату  щорічних внесків - не надав.  

Відповідно до  п.6 ч.2 ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності є, зокрема, невиконання ним рішення органів адвокатського самоврядування.

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12.2012 року затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року, в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 щорічні внески сплачуються до 31 січня  поточного року(п.2.5),  а  порушення порядку та строків сплати є дисциплінарним проступком.

Згідно з п.2.11  зазначеного Положення щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі(крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи НААУ.

         Оскільки адвокат_1 не сплатив  щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік та не подав доказів надіслання заяви про розстрочення такої сплати,  чим  порушив вимоги  п.6 ч.1ст.21  Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування,  що  є підставою для   порушення дисциплінарної справи до ст.34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» як невиконання рішення органу адвокатського самоврядування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.21,34,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.   Порушити  дисциплінарну справу   стосовно  адвоката_1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 07.07.2008 року Хмельницькою обласною КДКА.

 

2. Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 5 червня 2017 року на 16 годину за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

 

3. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                          В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                       Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        О.Т. Тарадай