Рішення № 4 від 13.01.2020 року

РІШЕННЯ № ___

 

13 січня 2020 р.                                                                                                       м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Федорова В.Б., Тарадай О.Т., Костюка В.Б., Дем’янової О.В. розглянула заяву (скаргу) Ради адвокатів Хмельницької області довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.11.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

11.10.2019 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла заява (скарга) Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката.

11.10.2019 р. скарга передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневська Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

4.12.2019 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті скарги.

Надійшли пояснення адвоката.

13.01.2020 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У заяві (скарзі) йдеться про те, що 13 лютого 2019 року адвокат звернувся до Ради адвокатів Хмельницької області із заявою про зупинення права на здійснення адвокатської діяльності з 28 лютого 2019 р. по 28 лютого 2020 р. За заявою адвоката відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю були внесені до Єдиного реєстру адвокатів України (далі - ЄРАУ).

19 вересня 2019 р. адвокат звернувся до Ради адвокатів Хмельницької області із заявою про відновлення права на заняття адвокатською діяльністю. Відомості про відновлення права на заняття адвокатською діяльністю були внесені до ЄРАУ.

Таким чином, в період з 28 лютого 2019 р. по 20 вересня 2019 р. право на заняття адвокатською діяльністю адвоката було зупинене у встановленому законом порядку із відповідним відображенням в ЄРАУ.

Однак, в зазначений період адвокат здійснював захист у кримінальному провадженні ряду осіб – підозрюваних (обвинувачених) Особа_1, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5. Здійснюючи захист вказаних осіб, адвокат приймав участь в судових засіданнях, в тому числі і з ухваленням остаточних рішень у справі.

До справи додано інформацію з офіційних джерел – сайту судової влади та Єдиного реєстру судових рішень.

Рада адвокатів Хмельницької області вважає, що адвокат своїми діями порушив п. 1 ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 2 ст. 45, п.2.ч.2 ст. 78, ч. 2 ст. 80 КПК України, ст. 7, 11, 42 Правил адвокатської етики.

Просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за неодноразові (систематичні) грубі порушення присяги адвоката України та Правил адвокатської етики.

У своїх письмових поясненнях адвокат частково заперечив вчинення дисциплінарного проступку.

Повідомив, що, звертаючись до Ради адвокатів Хмельницької області просив не тільки зупинити право на заняття адвокатською діяльністю, але і видати відповідну довідку про це для пред’явлення до ДФС у Волочиському районі. Довідки про зупинення права на здійснення адвокатської діяльності не отримав ні одразу після звернення, ні після повторного прохання. Тому не знав, як вирішено його заяву, чи зупинене право на здійснення адвокатської діяльності, чи ні.

Адвокат підтвердив факти здійснення захисту в період з підозрюваних (обвинувачених) Особа_1, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5.  При цьому вказав, що захист Особа_1, Особа_2,, Особа_4, Особа_5 здійснювався ним безкоштовно на прохання прокуратури. Захист Особа_3 хоча і здійснювався в означений період, однак, відбувався з огляду на виконання договору, укладеного раніше, до подання адвокатом. заяви про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

До скарги надав копію заяви до Ради адвокатів Хмельницької області від 24 травня 2019 р. про видачу довідки про припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Вважає, що скарга не підлягає до задоволення.

Просить врахувати свій похилий вік, важкий стан здоров’я, відсутність комп’ютера як обставини, що перешкоджали йому самостійно перевірити інформацію в ЄРАУ.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Незалежності, 40, кв. ***.

Перевіркою встановлено, що адвокатом здійснювалась адвокатська діяльність, що полягала у захисті в кримінальному провадженні, в період зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Цей факт, про який зазначається скаржником, не оспорюється адвокатом. В той же час, адвокат посилається на відсутність у нього особисто відомостей про те, що його право на заняття адвокатською діяльністю було зупинене, що виключає умисне порушення відповідних приписів нормативно-правових актів.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню 

Ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 1 ч. 1 якої встановлює правило, за яким під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

Ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій визначено зміст присяги адвоката : «Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним присязі» в частині надання правової допомоги у відповідності до законів України.

Ч. 5 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій зазначено, що протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати.

Ч. 2 ст. 46 КПК України, згідно якої прямо визначено, що захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

П. 2 ч. 2 ст. 78 КПК України, яким визначено, що особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник також у випадках зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання) в порядку, передбаченому законом.

Ст. 80 КПК України, в якій визначено обов’язок захисника заявити самовідвід за наявності обставин, вказаних в ст. 78 КПК України.

Ст. 7 Правил адвокатської етики, яка передбачає, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Ст. 42 Правил адвокатської етики, яка визначає, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Ст. 32 Правил адвокатської етики, за якою договір про надання правової допомоги, укладений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення та/або анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, крім випадку укладення договору з адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Скарга вказує на наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення. Йдеться про дотримання чи недотримання ряду положень чинного законодавства, наявність ознак порушення присяги адвоката та Правил адвокатської етики.

Проведена перевірка не спростувала доводів скарги та не дала підстав для прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Обставини вчинення дій, про які йдеться у заяві (скарзі), причини та умови їх вчинення, фактори та чинники поведінки адвоката, дані про особу залишаються не з’ясованими недостатньої мірою. Доводи заяви (скарги) та позиція адвоката мають бути розглянуті на засіданні дисциплінарної палати шляхом опитування осіб, що з’являться для участі в засіданні дисциплінарної палати, та дослідження доказів, наданих сторонами дисциплінарного провадження.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

 

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити стосовно адвоката дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 31.01.2020 р. на 16.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В. Б. Прядун

 

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                           Н. В. Свірневська

 

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                           С. О. Німий