Рішення № 4 від 27.01.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

27 січня 2021 року                                                                           м. Хмельницький

 

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, за участі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати  Німого С.О., членів дисциплінарної палати Демянової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 05.10.2009 р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. Свободи, буд. **), довідку та матеріали перевірки відносно адвоката -

встановила:

 

            Процедура розгляду скарги:

  1. 17 червня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшло  подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката та передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката . 
  2. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В.
  3. 01.09.2020р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката з повідомленням про проведення щодо неї перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
  4. Адвокат не надав письмові пояснення, а поштова кореспонденція, яка йому направлялась, повернулася.
  5. 03.12.2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката , довідку та всі матеріали перевірки.
  6. 03.12.2020 року КДКА Хмельницької області в складі дисциплінарної палати прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.

 

            Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження:

 

            7. У  поданні Рада адвокатів Хмельницької області вказує: про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020р. Рада адвокатів Хмельницької області направляла адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            8. Рада адвокатів Хмельницької області вважає, що своїми діями адвокат  порушив встановлений Положенням про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затверджений рішенням Ради адвокатів України №72 від16.02.2013 р. (з подальшими змінами), строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

            9. Рада адвокатів Хмельницької області просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік.

            10. Адвокат  своїх письмових пояснень не надав, думку щодо подання Рада адвокатів Хмельницької області про притягнення його до дисциплінарної відповідальності не висловив.

 

            Виклад встановлених обставин:

 

            11. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів вказано адреса робочого місця та номери засобів зв'язку адвоката: 29000, Хмельницька обл., вул. Свободи, буд. ***.

            12. Встановлено, що станом на час звернення Ради адвокатів Хмельницької області з поданням (12.06.2020 року), сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020р. адвокатом  не здійснено.

 

            Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 

            13. Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (п.6 ч.2 ст.34   вищевказаного Закону).

            14. У відповідності до ч.2 ст.12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

            15. Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі – Положення) згідно якого встановлено професійний обов’язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31 січня поточного року.

            16. Згідно п.2.11 Положення щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

            17. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

            18. Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            19. Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

            20. У відповідності до ст.65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

           

            Мотиви та висновки ДП КДКА:

 

            21. Адвокат  до 31.01.2020р. щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік не сплатив, вказані внески ним не сплачені і на день розгляду дисциплінарної справи.

            22.   Тобто, адвокат  більше ніж на три місяці прострочив сплату такого внеску.

23. Отже, вищезазначені дії адвоката  є дисциплінарним проступком, що полягають у невиконанні ним рішень органів адвокатського самоврядування, та є грубим порушенням правил адвокатської етики.

            24. Таким чином, враховуючи вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що адвокат  вчинив дисциплінарний проступок передбачений п.5 ч.2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування.

            25. Відповідно до ч.1 ст. 35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

            26. Згідно п.2.18 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

            27. Відповідно до ч.2 ст.35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

28. При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія враховує такі обставини вчинення дисциплінарного проступку як свідоме порушення адвокатом законодавства про адвокатуру, грубе нехтування рішень з’їзду адвокатів України та органів адвокатського самоврядування, відсутність будь-яких поважних причин для несплати внесків. Тому, комісія приходить до висновку, що справедливим, розумним та співмірним, у даному конкретному випадку буде дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк  один рік.

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

  1.  Притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 05.10.2009р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. Свободи, буд. ***), до дисциплінарної відповідальності у вигляді  зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк 1 рік.
  2. Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий