Рішення № 4 від 12.03.2018 року

РІШЕННЯ

 

 


 

 

12 березня 2018 p.                                                                                                  м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі Дем'янової О.В., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., Німого С.О, Костюка В.В., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу стосовно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 05.06.2003 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, ***) та матеріали перевірки,-

встановила:

Дисциплінарна справа стосовно адвоката була порушена 15.12.2017 р. на підставі скарги громадянки Особи_1 та матеріалів перевірки викладених у скарзі обставин, здійсненої членом ДП КДК адвокатури Хмельницької області Стьопіним О.Ю.

Зі скарги Особи_1 вбачається, що 21 листопада 2016 року між нею та адвокатом був укладений договір про надання правової допомоги у вирішенні судової справи за її позовом про стягнення заборгованості по заробітній платі та компенсації за час затримки. Взяті не себе зобов'язання адвокат належним чином не виконував. Вся його робота обмежилась відправленням кількох запитів на адресу колишнього роботодавця та написання заяви про збільшення позовних вимог. При цьому, лише напередодні одного із судових засідань, на котрі з'являтись та надавати їй необхідну правову допомогу не бажав, адвокат лише допоміг здійснити розрахунок заборгованості відповідача, та й то неправильно. Хоча вона і внесла адвокату визначений ним гонорар, до жодного із судових засідань, які відбувались по справі, адвокат її не готував, необхідних консультацій не надавав, в тому числі і по тих, які виникали в ході судових розглядів, на котрі він, посилаючись на свою зайнятість, з'являтись та надавати їй необхідну правову допомогу не бажав.

Викладене у скарзі Особа_1 підтвердила на засіданні дисциплінарної палати, вимагаючи притягти адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Адвокат надав свої письмові заперечення, зазначивши, що дійсно укладав договори із Особа_1, що надав їй певні юридичні послуги, про що було проведено розрахунок та складено акт виконаних робіт. В подальшому він розірвав договір через сімейні обставини, які перешкоджали йому надавати адвокатські послуги скаржниці, через що скарга є необгрунтованою, безпідставною, яку слід залишити без розгляду.

До письмових пояснень адвокат надав рішення Хмельницького міськрайонного суду від 12.09.2017 року у цивільній справі №686/20479/16-ц, з котрого вбачається, що він не приймав участь у судовому розгляді вказаної справи. Крім рішення адвоката надано здійснений ним, але не погоджений із клієнтом розрахунок витрат на правову допомогу на суму 2756 грн. 60 коп. (що перевищує розмір отриманого ним гонорару у 1000 грн. а значить свідчить про відпрацювання ним гонорару), копію свідоцтва про смерть батька від 31.10.2017 р., договір (угоду) від 21.11.2016 року, договір (угоду) від 21.11.2016 року, акт від 31.01.2017 року, які підписані ним та скаржницею, а також копії двох адвокатських запитів та 5 відповідей на них ПАТ «***», інші документи адвокатського досьє по справі Особи_1 в тому числі розрахунки заборгованості по заробітній платі, чорнові записи тощо.

Під час засідання дисциплінарної палати адвокат вказав на безпідставність скарги, вважаючи, що ним відпрацьовано отриманий гонорар, а його право розірвати договір в односторонньому порядку передбачене п.4.4. договору від 21.11.2016 р..

Дослідивши надані скаржницею та адвокатом письмові матеріали, заслухавши присутніх на засіданні адвоката та Особу_1, члени ДП КДК адвокатури Хмельницької області одноголосно прийшли до висновку про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.

Так, зі згаданого вище рішення суду та здійсненого адвокатом розрахунку вбачається, що участі у судових засіданнях він не приймав.

Палата сприймає твердження скаржниці про вимушеність її самостійно брати участь у всіх судових засіданнях, оскільки тривалий час не могла підшукати для належного представництва її прав та інтересів іншого адвоката.

Адвокат підтвердив, що участі у судових засіданнях 10.01.2017р, 23.01.2017р, 07.02.2017р., 01.03.2017 р., 22.03.2017 р. та інших не приймав.

Особа_1 заперечує надсилання їй адвокатом листа про свій намір в односторонньому порядку розірвати договір із нею.

Доказів зворотного адвокат надати не зміг через їх відсутність у природі.

З досліджених договорів вбачається, що Особа_1 уклала їх в тому числі і на представництво її адвокатом у суді.

Предметом обидвох договорів, котрі датуються одним і тим же 21.11.2016 р., є неіснуючі у Особи_1 проблеми кримінально-правового чи адміністративно-правового характеру, а також спірні її питання з роботодавцем із-за невиплаченої їй у повній мірі заробітної плати.

Пункт 4.4 про можливість одностороннього розірвання адвокатом договору міститься лише в одному договорі, який складається із 8 пунктів. Інший же договір, який складається із 2 пунктів, такого права адвокату не надає.

У відповідності до п.1.1. вказаного договору, Особа_1 доручила адвокату бути її представником у судах усіх інстанцій у цивільній справі про неправильну виплату їй заробітної плати.

Оскільки у вказаному договорі-дорученню не зазначено строку його дії, а навпаки вказується про право адвоката представляти клієнта у вищих судових інстанціях, фактична відмова від надання правової допомоги Особа_1 у Хмельницькому міськрайонному суді знайшла своє підтвердження.

Пояснення адвоката суперечать матеріалам справи, не дають відповіді на порушені скаржницею питання. Акт виконаних адвокатом робіт стосується листопада - грудня 2015 року. Доказів розірвання договору із скаржницею не існує.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі - Закон у всіх відмінниках), під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги. Адвокату забороняється відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом.

Відповідно до ч.І ст.26 Закону, адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Відповідно до ч. 5 статті 27 цього Закону, зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

Згідно із ч. 1 статті 29 Закону дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

Дисциплінарна палата приходить до висновку, що адвокат в односторонньому порядку припинив надання правової допомоги Особа_1, договірних відносин з нею не розірвав, що є грубим порушенням Правил адвокатської етики.

Згідно з ст.17 Правил адвокатської етики (надалі - Правила у всіх відмінниках) у редакції 2012 р., приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої можливості щодо його виконання і зобов'язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що стосовно доручення, норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути дотримані адвокатом; Адвокат не повинен приймати доручення на надання правової допомоги, якщо він через обсяг зайнятості не зможе забезпечити обґрунтовано необхідну сумлінність виконання доручення, досконалість, ретельність підготовки, оперативність при виконанні доручення, окрім випадків, коли відмова від прийняття доручення в конкретній ситуації може призвести до суттєвого порушення прав та законних інтересів клієнта, або коли клієнт дає згоду на запропоновані йому строки виконання доручення, якщо відстрочка об'єктивно не повинна суттєво позначитись на можливості належного виконання доручення. В будь-якому випадку до укладення договору з клієнтом адвокат зобов'язаний попередити клієнта про складнощі і можливі негативні наслідки для результату виконання доручення, пов'язані з обсягом зайнятості цього адвоката.

Відповідно до ст. 27 Правил, кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу; При виконанні доручення адвокат зобов'язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної правової допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва; Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнтів, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом і цими Правилами до належного виконання адвокатом своїх професійних обов'язків.

У відповідності до ст. 8 Правил, у межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта, а згідно ст. 11 адвокат зобов'язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.

Статтею 27 Правил визначено, що кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу. При виконанні доручення адвокат зобов'язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва.

Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом і Правилами.

Виходячи з викладеного, дисциплінарна палата КДК адвокатури Хмельницької області приходить до висновку, що невиконання адвокатом обов'язку з представництва скаржниці у суді, є невиконанням адвокатом своїх професійних обов'язків.

Однак, як незаконне фактичне розірвання договору, так відмова від представництва адвокатом були вчинені у січні 2017 року, що унеможливлює притягнення його до дисциплінарної відповідальності через сплив строків, визначеного ч.2 ст.35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

А тому, керуючись ст.ст.33-35, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, дисциплінарна палата КДК адвокатури Хмельницької області

ВИРІШИЛА:

  1. Дисциплінарну справу відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 05.06.2003 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, **) закрити.
  2. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В.Б.Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В.Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької областів                                                                          С.О.Німий.