Рішення № 40 від 30.09.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

30 вересня 2021 року                                                                   м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Німого С.О., Костюка В.В., Федорова В.Б., за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 499 видане 23.07.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА., адреса робочого місця адвоката: 32300, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12 кв. ***), -

 

встановила:

 1. 16.09.2021 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1на дії адвоката.
 2. 17.09.2021 року скарга передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
 3. Проведення перевірки відомостей наведених у скарзі проводив член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю.
 4. 24.09.2021 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. звернувся до адвоката  з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. 29.09.2021 р. від адвоката  надійшли письмові пояснення.
 6. 30.09.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Стьопін О.Ю. подав на розгляд дисциплінарної палати  КДКА Хмельницької області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.  
 7. У своїй скарзі Особа_1 зазначає: «Адвокатом  вчинено дисциплінарний проступок, який мав чітке вираження в порушенні правил адвокатської етики. У провадженні Ярмолинецького районного суду Хмельницької області перебуває кримінальна справа № 689/769/21, в якій потерпілими є Особа_2, Особа_3, та я – їх матір Особа_1.

…Захисником обвинуваченого Особа_4 є адвокат відповідно до Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги…

…19 липня 2021 року в Ярмолинецькому районному суді Хмельницької області відбувалося чергове засідання суду…

…в судовому засіданні по розгляду вищезазначеної справи, під час допиту мене – Особа_1, як потерпілої. адвокат , замість тактовного спілкування, (можливо навіть з гострими/неприємними питаннями, що було б зрозумілим), фактично з самого початку задав тон спілкування зі мною лишеяк з особою яка має виключно юридичне відношення до справи. Адвокат так само показово не зважав на мій психологічний стан і відверто знущався з мене, не реагуючи навіть на мої душевні страждання, спричинені відверто провокативними формулюваннями деяких його питань так і прагненням «витягти» з мене «потрібні йому відповіді». Замість того щоб щиро почути або принаймні просто прийняти відповідь яку я надавала, захисник обвинуваченого фактично вимагав/намагався зафіксувати своїм коментарем лише формулювання які він «бажає почути».

            Відверто не професійним, неетичним є момент з боку адвоката, коли навіть головуюча на засіданні зробила зауваження адвокату, щоб він принаймні звернув увагу на мене як потерпілу, на мій стан, припинив тиск і перевів мову в тактовну тональність. Натомість це зауваження було проігноровано, що в подальшому призвело до необхідності з боку головуючої оголосити перерву в засіданні.

            І після перерви (яких було кілька) поведінка, культурна спілкування, безтактовна тональність  не змінились. Більше того вона була продовжена й при допиті свідка - моєї мами-Особа_5.

            Все закінчилось тим, що під час свідчень Особа_5 адвокат  просто безтактовно перебив свідка, навіть не давши їй закінчити свої покази, лише тому, що почув оціночні судження, на які кожен має право. Таке несприйняття адвокатом свідчень свідка явно не дає йому права зривати судовий процес. Адже перебивши свідка, не давши йому навіть закінчити, адвокат , без надання йому слова головуючою порядку черговості, свідомо з ціллю як зриву виступу «незручного» свідка так і не є виключенням з ціллю свідомого затягування процесу (як адвокат почасової системи оплати)  - оголошує відвід судді, без жодного дотримання процесуальних вимог для такої процедури та без жодної реальної аргументації такого клопотання.

Відповідно до статті 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, грунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.

Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

Відповідно до статті 45 Правил адвокатської етики встановлено культуру поведінки адвоката у відносинах з іншими учасниками судового провадження. У відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен:

-          бути стриманим і коректним;

-          бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.

Відповідно до статті 44 Правил адвокатської етики, адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

В засіданні Ярмолинецького районного суду Хмельницької області (по кримінальній справі № 689/769/21) від 19.07.2021 року адвокат  неодноразово і навіть систематично по відношенню як домене, так і до свідка порушував вищевказані норми адвокатської етики, чим не лише грубо порушив мої права, права свідка, а й завдав нам значних моральних страждань, як учасникам процесу. Вважаю також, що такими неприпустимими діями згаданий адвокат завдає явної шкоди авторитету адвокатської спільноти області »

 

 1. Скаржниця вважає, що адвокат порушив принципи адвокатської діяльності передбачені у ст.ст. 4, 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та у ст. ст. 11, 44, 45 Правил адвокатської етики.
 2. Скаржниця просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності, але не вказує який вид дисциплінарного стягнення застосувати.
 3. У своїх письмових поясненнях адвокат вказує, що: «На підставі доручення Хмельницького регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 12.05.2021 року № 022-0000657 мною здійснюється надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 689/769/21 Особа_4, який на даний час є засудженим за ч. 3 ст. 286 КК України.

…В названій скарзі скаржник зокрема зазначає, що я з самого початку задав тон спілкування з нею лише як з особою, яка має виключно юридичне відношення до справи» і «так само показово не зважав на її психологічний стан, відверто знущався з неї, не реагуючи на її душевні страждання, спричинені як відверто провокативними формулюваннями деяких моїх питань, так і прагненням витягти з мене потрібні йому відповіді».

Також вказує, що «Під час свідчень Особа_5 я безтактовно перебив її, навіть не давши їй закінчити свої покази», чим з «ціллю свідомого затягування процесу, як адвокат почасової оплати праці» - оголосив відвід судді без жодного дотримання процесуальних умов для такої процедури». Крім цього, скаржник зазначає, що в засіданні 19.07.2021 року я «неодноразово і навіть систематично по відношенню як до неї, так і до свідка порушував норми адвокатської етики, чи не лише грубо порушив її права, права свідка, а й завдав їм значних моральних страждань як учасникам процесу». Вважаю твердження та доводи скаржника щодо порушення мною Правил адвокатської етики та принципів адвокатської діяльності надуманими та безпідставними з погляду на наступне.

Що стосується мого спілкування зі свідком Особа_5 та клопотання про відвід судді.

Зважаючи на те, що свідок є матір’ю потерпілого, який загинув, я відмовився від її допиту та постановки їй будь-яких запитань, однак вона під час показів суду почала некоректно виражатися на мою адресу. Головуюча судового засідання її не зупинила та зауважень не зробила. Також головуюча ніяким чином не прореагувала , навіть після мого звернення до неї, на образу, висловлену на адресу підсудного, (назвала його «ця істота»). Також головуюча не реагувала на некоректні висловлювання  щодо підсудного з боку представника потерпілої, які він висловлював на попередніх засіданнях.

Крім цього, головуюча не реагувала на перешкоджання представника потерпілої та прокурора задавати мені запитання потерпілій.

У зв’язку з цим, я, реалізуючи своє законне процесуальне право, заявив головуючій відвід.

Що стосується мого спілкування з потерпілою Особа_1

З потерпілою спілкувався в коректній формі, задавши їй з дозволу головуючої декілька запитань стосовно механізму та обставин ДТП, оскільки вона була його свідком, при тому що інші учасники процесу задавали їй запитання загалом біля 15 хвилин. Поставлені мною питання як некоректні та недоречні головуючою зняті не були. Потерпіла демонстративно відмовилася відповідати на будь-які мої запитання.

Також хочу зауважити, що в ході допитів як свідка та потерпілої, я використовував своє законне право на перехресний допит, ставлячи запитання, в тому числі навідні, уточнюючі, які могли бут невірно сприйняті ними. Ігноруючи мої запитання, вони як на мій погляд, уособлювали мене з моїм підзахисним.

Таким чином, вважаю свої дії у вищезазначеному судовому процесі такими, що відповідають принципам законності у відносинах адвоката з судом та іншими учасниками процесу (ст. 42), принципам незалежності адвоката та пріоритетності  інтересів клієнта у відносинах адвоката з судом (ст. 43), а також ст. ст. 44, 45 Правил адвокатської етики».

 

 1. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів робоче місце адвоката: 32300, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 12 кв. 38.., отже дисциплінарне провадження має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.
 2. Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».
 3. 13.              Мотиви та висновки ДП КДКА:

Дослідивши матеріали перевірки, скаргу, пояснення адвоката, надані документи, заслухавши аудіо запис, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката  відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

            Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення.

            Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність.

            Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги.

            Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням.

            Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу).

            Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження (проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок) суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

            Комісія приходить до переконання, що з боку потерпілих відбулося ототожнення адвоката з його клієнтом та перенесення на адвоката негативних емоцій та почуттів.

            Пункт 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» прямо забороняє ототожнення адвоката з клієнтом.

            Комісія відзначає, що скарга написана занадто емоційно, загальними фразами та оціночними судженнями, які є суб’єктивними та не можуть бути піддані об’єктивній перевірці. Суб’єктивні оціночні й емоційні судження сторони не можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності адвоката.

            З аудіозапису судового засідання вбачається, що адвокат задавав питання  потерпілій, головуюча не зрозуміла суть запитання, а тому адвокат відстоював своє право ставити запитання саме перед головуючою по справі.

            Крім того, адвокат фактично ставив питання перед головуючою про забезпечення порядку в судовому засіданні та просив щоб вона забезпечила йому безперешкодну можливість ставити питання (без перебивання з боку іншої сторони).

            Ні з аудіо запису, ні з протоколу судового засідання не вбачається, що головуюча по справі зняла запитання адвоката або зробила йому процесуальне попередження про неналежну поведінку. З боку суду скарг на дії адвоката  не надходило.

            Щодо заявленого відводу, то це процесуальне право сторони захисту, яке було усно обґрунтовано адвокатом. Таке право не може бути обмежене чи мати наслідком дисциплінарну відповідальність, незалежно від того, як його (відвід) суб’єктивно сприймає протилежна сторона.

Скарг на зловживання адвокатом правом на відвід від суду не надходило.

Правомірна та активна діяльність адвоката по захисту прав та інтересів клієнта не може бути підставою для дисциплінарної відповідальності.

            Відповідно до ст. 6 Правил адвокатської етики: «Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.

З метою дотримання цього принципу в своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійних обов'язків, відстоюванні професійних прав, гарантій адвокатської діяльності та їх ефективному використанні в інтересах клієнта.

Адвокат може ділити свій гонорар з іншими особами, якщо це не заборонено актами законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб.

Національна асоціація адвокатів України, органи адвокатського самоврядування в межах своєї компетенції та повноважень захищають його професійні права та законні інтереси, вживають заходів з забезпечення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.».

Згідно ст. 8 ПАЕ : «…У межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта».

Відповідно до ст. 43 ПАЕ : «Дотримуючись принципу законності, адвокат водночас має: бути наполегливим і принциповим у відстоюванні інтересів клієнта в суді, не поступатися своєю незалежністю у захисті й представництві прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосунків з суддями; у випадку вчинення судом тиску на адвоката - не йти на компроміси, що суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта; послідовно дотримуватися принципу пріоритетності інтересів клієнта перед всіма іншими інтересами й міркуваннями, що пов'язані з відносинами адвоката з судом.

Адвокат не повинен залишати без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення суду та інших учасників процесу до свого клієнта, його самого або адвокатури в цілому і повинен реагувати на відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством та/або актами РАУ, НААУ».

 

            Комісія бере до уваги те, що скарга подана на адвоката протилежною стороною у справі, а з боку клієнтів адвоката скарг на його дії не надходило, претензій до його діяльності клієнти не висловлювали.

 

Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарну справу щодо адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

            Комісія прийшла до висновку, що надані адвокатом пояснення, документи, свідчать про відсутність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

             Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

            Таким чином, в ході проведення перевірки підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  відсутні ознаки дисциплінарного проступку – Порушення правил адвокатської етики.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката за скаргою Особа_1.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                     В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                         С.О. Німий