Рішення № 39 від 13.08.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я ___

 

13 серпня 2018 р.                                                                       м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Німого С.О., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 28.10.1994 р. Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 111 кв. ***), -

 

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 26.04.2018р. № 223/0/2-18 про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 р. та повторне порушення строків сплати щорічних внесків за 2018 рік адвокатом.

24.05.2018р. адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення.

Поштове відправлення повернулося у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Письмові пояснення адвокат не надав.

26.0718р. адвокату було направлено копію довідки та копію рішення про порушення дисциплінарної справи.

Рішенням КДКА Хмельницької області від 30.06.2017 року право на заняття адвокатською діяльністю адвоката було зупинене згідно п.3. ч.1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено, що сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є професійним обов’язком кожного адвоката (п.2.1 положення).

Відповідно до п. 2.5 Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

Згідно з п. 2.16 Положення, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Адвокат вчасно внески не сплатив, внески не сплачені на день розгляду подання.

Не сплативши внески, адвокат вчинив дисциплінарний проступок.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення, комісія враховує особу адвоката також те, що адвокат пояснень не надав, на засідання не з’явився, на зв’язок із комісією не виходить. Невиконання рішення органів адвокатського самоврядування є одноразовим грубим порушенням правил адвокатської етики.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 33, 34, 35, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 28.10.1994 р. Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 111 кв. 38) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий