Рішення № 41 від 16.10.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

16 жовтня 2020 р.                                                                        м. Хмельницький

 

 

   Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Дем’янової О.В. розглянувши заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Німого С.О. про самовідвід заявлений під час розгляду скарги Особа_1, на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 435, видане 8.05.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА), 

 

в с т а н о в и л а:

            17.06.2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на адвоката

            17.06.2020 р. подання передане на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

            Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у поданні.

            26.06.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката  із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті подання, наданням копії скарги та доданих до неї матеріалів.

            16.10.2020 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

            До початку розгляду скарги та матеріалів по суті член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Німий С.О. заявив про самовідвід, оскільки він надає правову допомогу у тій же цивільній справі, з приводу якої скаржник звертався до адвоката .

            Відповідно до п. 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями), до початку розгляду заяви (скарги) особа, яка її подала чи відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену КДКА з мотивів обґрунтованих сумнівів у його неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду.

            Відвід може бути заявлений будь-якому члену КДКА (Палати), який входить до її складу, незалежно від його участі у засіданні. Повний склад КДКА (Палати) доводиться до відома учасників засідання.

            З тих самих підстав член КДКА може заявити собі самовідвід. Відвід (самовідвід) вирішується іншими членами КДКА (Палати), присутніми на засіданні, без участі члена КДКА, якому був заявлений відвід (самовідвід), відкритим голосуванням більшістю голосів членів КДКА (Палати), які беруть участь у засіданні. У разі рівності голосів член КДКА вважається відведеним (самовідведеним).

            Заслухавши заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Німого С.О. про самовідвід, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до висновків, що заява про самовідвід підлягає задоволенню, оскільки викладенні у ній обставини свідчать про наявність обґрунтованих сумнівів щодо неупередженості члена дисциплінарної палати Німого С.О. під час розгляду скарги Особа_1 на дії адвоката .

            Враховуючи викладене, керуючись ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п. 7.5, 8.1, 8.2, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 (із наступними змінами та доповненнями),-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Заяву члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Німого С.О. про самовідвід задоволити.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н. В. Свірневська

 

            Т.в.о. секретаря дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    О.Т. Тарадай