Рішення № 41 від 24.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № ____

 

24 жовтня 2019 року                                                                           місто Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С. О., членів палати Дем'янової О. В., Костюка В. В., Федорова В. Б., за участі тимчасово виконуючого обов'язки голови КДКА Хмельницької області Вагіна Д. С., розглянувши дисциплінарну справу, порушену за скаргою Особа_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 11.05.2004 року, видане Хмельницькою обласною КДКА; адреса робочого місця адвоката: вул. Герцена, буд. 10,    офіс. **, м. Хмельницький, 29000), 

 

в с т а н о в и л а:

 

29 травня 2019 року до КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (вх. № 153/1/16-19), на підставі якої рішенням КДКА Хмельницької області у складі дисциплінарної палати від 31 липня 2019 року стосовно означеного адвоката порушено дисциплінарну справу.

У скарзі Особа_1 йдеться про те, що 01 лютого 2019 року між ним та адвокатом укладено договір "Про участь захисника у кримінальному провадженні". Адвокат запросив за участь у процесі 600 доларів, однак свої професійні обов'язки не виконував: не представляв інтереси скаржника у правоохоронних органах, до слідчого відділу з'явився лише один раз. Тому Особа_1 17 квітня 2019 року подав адвокату заяву про розірвання договору з останнім через відсутність комунікацій та невиконання своїх професійних обов'язків. 23 квітня 2019 року між скаржником та адвокатом укладено додаткову угоду до договору "Про участь захисника у кримінальному провадженні" від 01 лютого 2019 року, якою означений договір достроково розірваний. Крім того, адвокат обіцяв повернути Особа_1 14000 гривень, оскільки решту коштів (зі слів адвоката) витрачено на представництво інтересів скаржника в поліції (транспортні витрати).

Особа_1 просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності із наступним поверненням коштів за адвокатські послуги в сумі 14000 гривень, позбавленням заняття адвокатською діяльністю та виключенням із єдиного реєстру.

Під час засідань дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаржник підтримав доводи, викладені в його скарзі, та надав усні пояснення, з яких вбачається, що розірвання договору він погодив з адвокатом, а останній пообіцяв, що кошти поверне. З адвокатом про надання правової допомоги скаржнику домовлявся батько останнього, який і передав адвокату кошти без складання письмового договору, що в свою чергу був складений пізніше за часом та підписаний вже самим Особа_1. Адвокат мав представляти інтереси Особа_1 як потерпілого у кримінальному провадженні за ст. 125 КК України, проте після укладення договору адвокат не виходив на зв'язок близько двох місяців, внаслідок чого договір був розірваний. Зі слів слідчого, який розслідує кримінальне провадження, адвокат з'явився до нього лише один раз. А під час проведення слідчих дій за участі Особа_1 адвокат був відсутній, так як не відповідав на телефонні дзвінки скаржника й узагалі не виходив на зв'язок. Тому про проведення слідчих дій повідомити адвоката не виявилось можливим. Про те, що за участі адвоката були встановлені п'ятнадцять очевидців події, а також про те, які дії щодо здійснення представництва скаржника як потерпілого у кримінальному провадженні адвокат планував виконати, Особа_1 нічого не відомо, так як адвокат його про це не інформував.

З пояснень скаржника також випливає, що на даний час адвокат уникає будь-якого спілкування з Особа_1. Примірника договору про надання правової допомоги   не надав, хоча після його підписання говорив, що надасть через декілька днів, а додаток № 1, про який вказано у договорі, узагалі не складався та не підписувався сторонами. В період між засіданнями дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, на яких розглядалась дана дисциплінарна справа, адвокату скаржником була направлена вимога про надання копії договору про надання правової допомоги, а факт направлення такої вимоги підтверджується відповідними документами про відправлення поштової кореспонденції. На цю вимогу адвокат   жодним чином не відреагував.

Адвокат   надав до КДКА Хмельницької області письмові пояснення, датовані 22 жовтня 2019 року, у яких він заперечує доводи скаржника. Зокрема, як убачається з пояснень, він стверджує, що неодноразово здійснював виїзди до с. м. т. Чемерівці з метою представництва інтересів Особа_1 у кримінальному провадженні   № 12019240280000011. Свої обов'язки виконував чесно та сумлінно, з дотриманням Конституції України та законів України, а також Правил адвокатської етики. За його безпосередньої участі були встановлені всі п'ятнадцять осіб, причетні до нанесення тілесних ушкоджень Особа_1; отримано інформацію, яка стосується відповідних абонентських номерів мобільних телефонів, щодо дати, часу, місцезнаходження запитуваних абонентів; складений план слідчих дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні.

  у своїх поясненнях також зазначає, що на момент розірвання договору Особа_1 не мав жодних претензій до нього щодо якості та повноти представництва інтересів як потерпілого у кримінальному провадженні. Визнає, що причиною розірвання договору з Особа_1 стала відсутність комунікації клієнта з ним протягом двадцяти днів через його (адвоката) перебування у відпустці. Вважає, що скарга Особа_1 не відповідає дійсності, суперечить фактичним обставинам, за своєю суттю є наклепницькою, такою, що завдає істотної шкоди його честі, гідності та діловій репутації, не є особистою позицією Особа_1, а написана під впливом та за вказівкою інших осіб, які намагались протиправно втрутитись в діяльність адвоката як адвоката. Просить дисциплінарну справу закрити.

Пунктом 1 договору "про участь захисника у кримінальному провадженні" від 01 лютого 2019 року (далі за текстом рішення – "договір" у відповідних відмінках), укладеного між адвокатом   ("Адвокат") та Особа_1 ("Підзахисний"), визначено наступний предмет договору: Адвокат бере на себе зобов'язання надавати необхідну правову допомогу Підзахисному (за кримінальним провадженням № 12019240280000011), використовувати передбачені у Кримінально-процесуальному кодексі України та в інших законодавчих актах засоби, способи і методи захисту з метою з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність Підзахисного, представляти інтереси Підзахисного в якості будь-якого процесуального статусу (свідка, підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого).

Згідно з пунктом 2.1 договору Адвокат надає необхідну юридичну допомогу, здійснює захист підзахисного відповідно до вимог законодавства України, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Пункт 5.1 договору передбачає, що розмір гонорару встановлюється у додатку № 1, який є невід'ємною частиною даного договору.

Пункти 8.1 та 8.2 договору містять підписи сторін.

За змістом Додаткової угоди від 23 квітня 2019 року до Договору "про участь захисника у кримінальному провадженні" від 01 лютого 2019 року (далі за текстом рішення – "додаткова угода" у відповідних відмінках) за телефонним повідомленням підзахисного Особа_1 від 11.04.2019 року про припинення правовідносин та письмовою заявою Особа_1 від 17.04.2019 року про розірвання договору через відсутність комунікації із Захисником протягом двадцяти днів через перебування у відпустці, сторони дійшли згоди про дострокове розірвання договору "Про участь захисника у кримінальному провадженні № 12019240280000011" від 01 лютого 2019 року (п. 1 додаткової угоди). Всі наявні копії матеріалів справи передані підзахисному Величку І. І. в електронному вигляді через систему "Viber" (п. 2 додаткової угоди). Про узгоджену із слідчим дату (26.04.2019 року) проведення одночасного допиту Підзахисний Особа_1 повідомлений   (п. 3 додаткової угоди).

Пункт 4 додаткової угоди містить підписи сторін.

До письмових пояснень адвокатом   додана посвідчена ним копія заяви Особа_1, з тексту якої видно, що 17 квітня 2019 року Особа_1 просить розірвати договір.

У листі заступника начальника – начальника слідчого відділення Чемеровецького відділення поліції Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Особа_2 від 17 жовтня 2019 року, адресованому адвокату, зазначено, що за період представництва у кримінальному провадженні № 12019240280000011 інтересів потерпілого Особа_1 в період з 01 лютого по 11 квітня 2019 року діяльність адвоката здійснювалась у відповідності з нормами Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", в межах та порядку, передбаченому КПК України. Претензії та зауваження зі сторони органу досудового розслідування відсутні.

У матеріалах дисциплінарної справи також містяться завірені адвокатом   копії посвідчень про відрядження адвоката до с. м. т. Чемерівці (Чемеровецьке відділення поліції ГУНП в Хмельницькій області), датовані 01 лютого, 20 лютого, 13 березня та 11 квітня 2019 року, які видані самим же  

Крім того, під час розгляду дисциплінарної справи скаржником надані копія його звернення до адвоката з вимогою надати акт виконаних робіт та повернути кошти, датованого 30 серпня 2019 року, а також копії документів, що свідчать про відправку поштової кореспонденції адвокату.

Заслухавши повідомлення про результати проведеної перевірки члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Костюка В. В., який проводив перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1, пояснення самого скаржника, дослідивши письмові пояснення адвоката та матеріали, що були зібрані під час дисциплінарного провадження, КДКА адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати приходить до наступних висновків.

Статтею 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що дисциплінарним проступком, серед іншого, є: порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

У преамбулі до Правил адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 2017 року, з наступними змінами, серед іншого, зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

 Статтею 12 Правил установлено, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов'язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Відповідно до абз. 1 ст. 121 Правил адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої обов'язки.

Згідно зі 26 Правил адвокат зобов’язаний інформувати клієнта про його законні права та обов’язки. Адвокат повинен з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання.

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено, що адвокат   на підставі договору з Особа_1 зобов'язався представляти інтереси останнього як потерпілого у кримінальному провадженні № 12019240280000011.

Проте чи дійсно адвокат здійснював будь-які дії щодо представництва інтересів скаржника як потерпілого у кримінальному провадженні встановити неможливо, оскільки твердження Особа_1 про те, що адвокат   не представляв його інтереси, жодними доказами, наданими адвокатом під час дисциплінарного провадження, не спростовується.

Більше того, на звернення скаржника надати акт виконаних робіт адвокат   взагалі не відреагував, хоча таке звернення він отримав, що підтверджується наданими скаржником копією звернення, документами про відправлення поштової кореспонденції, а також інформацією, наявною у базі даних поштових відправлень на офіційному веб-сайті АТ "Укрпошта" та дослідженою під час розгляду дисциплінарної справи. І це при тому, що на час отримання означеного звернення Особа_1 адвокат   був обізнаний про наявність порушеного стосовно нього дисциплінарного провадження.

Водночас як скаржник, так і адвокат визнають ту обставину, що договір між ними був розірваний через відсутність взаємної комунікації. Цей факт підтверджується в сукупності як поясненнями сторін дисциплінарного провадження, так і відомостями, які містяться в додатковій угоді та заяві Особа_1 про розірвання договору.

І хоча заява про розірвання договору не містить ні відомостей про адресата, ні ініціалів самого скаржника, проте оскільки її копія додана до матеріалів дисциплінарної справи адвокатом, а не скаржником, то не викликає сумнівів той факт, що її автором є Особа_1 та адресована вона саме адвокату. Більше того, скаржник під час розгляду справи підтвердив, що саме він писав цю заяву.

Отже, безсумнівною є та обставина, що адвокат   не інформував клієнта про хід та стан виконання доручення, а відтак і не приділяв виконанню цього доручення належної уваги.

Твердження адвоката про те, що він неодноразово виїжджав до с. м. т. Чемерівці саме з метою виконання доручення Особа_1, є голослівними та нічим не підтверджуються. При цьому надані адвокатом   посвідчення про відрядження не можуть бути прийняті до уваги, оскільки, по-перше, з їх змісту неможливо встановити, з якою саме метою адвокат   прибував до Чемеровецького ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області, і, по-друге, в них міститься адреса особи, якій видані ці посвідчення, відмінна від адреси робочого місця адвоката , зазначеної в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Лист заступника начальника – начальника слідчого відділення Чемеровецького відділення поліції Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Особа_2 рова від             17 жовтня 2019 року, адресований адвокату, не може бути прийнятий до уваги при прийнятті рішення за результатами розгляду дисциплінарної справи з тих підстав, що він стосується відносин слідчого та адвоката, а не адвоката та клієнта, про які жодній посадовій особі органу досудового слідства не може бути відомо.

Також підлягають відхиленню доводи адвоката стосовно того, що комунікації з клієнтом в нього не було виключно в період відпустки, позаяк ні про яку відпустку він Особа_1 не повідомляв. Хоча навіть у випадку відпустки адвокат повинен був поінформувати клієнта про стан доручення та про дії, які належить вчинити/від яких необхідно утриматись клієнту на час відсутності адвоката, чого   не зробив.

Отже, за результатами розгляду цієї дисциплінарної справи КДКА Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, перевіривши та оцінивши всі наявні докази в сукупності, вбачає, що в діях адвоката наявний склад дисциплінарного проступку у вигляді порушення правил адвокатської етики та порушення присяги адвоката, які полягають в наступному:

1) адвокат   не інформував клієнта про хід та результати виконання доручення, не відповідав на запити клієнта про стан його справи. Внаслідок цього клієнт фактично був позбавлений можливості приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання. Тобто адвокат   порушив вимоги ст. 26 Правил адвокатської етики;

2) не інформуючи клієнта про хід та результати виконання доручення, адвокат тим самим продемонстрував зневажливе ставлення до клієнта та недбале ставлення до своїх професійних обов'язків. Така поведінка адвоката не стверджує повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, не сприяє збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві, а створює негативні враження про адвокатів, у тому числі стосовно їх добропорядної репутації, як у скаржника, так і в суспільстві в цілому. Відтак адвокат   порушив вимоги статей 12 та 121 Правил адвокатської етики;

3) недотримання адвокатом   означених норм Правил є порушенням Присяги адвоката.

З урахуванням встановлених обставин вчинення адвокатом   дисциплінарного проступку, відношення самого адвоката до вчиненого,  який заперечив наявність у його діях складу дисциплінарного проступку, особи адвоката, який до дисциплінарної відповідальності притягується вперше, а також того, що суттєвих негативних наслідків в результаті вчинення адвокатом дисциплінарного проступку для Особа_1 не настало, КДКА Хмельницької області у складі дисциплінарної палати вважає за необхідне притягнути адвоката Костенка К. В. до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

КДКА Хмельницької області у складі дисциплінарної палати також звертає увагу скаржника на те, що до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону не належить розгляд та вирішення питань стосовно повернення гонорару. Тому вимога Особа_1 про повернення йому коштів за адвокатські послуги в сумі 14000 гривень не розглядається та не вирішується.

На підставі викладеного, керуючись статтями 21, 31, 33, 34, 35, 40, 41 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", статтями 12, 121 26, 66 Правил адвокатської етики,

 

вирішила :

 

притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 11.05.2004 року, видане Хмельницькою обласною КДКА; адреса робочого місця адвоката: вул. Герцена, буд. 10, офіс. **, м. Хмельницький, 29000) до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

    

 

Т. в. о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           Д. С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               Н. В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                С. О. Німий