Рішення № 40 від 30.09.2015

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2015 року                                                                                          м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі дисциплінарної палати, в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Желіхівського О.М., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю. за участю голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши   матеріали перевірки  скарги адвоката 1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №290, видане Рівненською обласною КДКА 03.09.1999 р. Адреса робочого місця: 29013, м. Хмельницький, вул. Подільська,9/1,-

встановила:

 

            На адресу КДКА  Хмельницької  області   надійшло рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 2.07.2015 р.№ VI-006/2015, яким   спрямовано на розгляд  дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області  скаргу адвоката 1 на дії голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., тобто за територіальним принципом  розгляду дисциплінарної справи.

            Як убачається із  тексту скарги,  адвокат 1, який на той час здійснював адвокатську діяльність, звертаючись до ВКДКА, вказав, що голова КДКА Хмельницької області Прядун В.Б., в порушення ч.3 ст.61, ст.62 Правил  адвокатської етики, зловживав своїм правом як посадова особа органу адвокатського самоврядування,  шляхом оскарження  в грудні 2014 року  рішення ВКДК від 06.11.2014 року №V-01/2014 про скасування рішення КДКА Хмельницької області від 03.02.2014 року про притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з внесенням відповідних відомостей до ЄРАУ. Тим самим, на думку скаржника, голова КДКА Хмельницької області Прядун В.Б. не дотримався загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування,  яким є  рішення ВКДКА від 06.11.2014 р.№V-01/2014  та в порушення Положення про КДКА оскаржив  рішення вищого органу адвокатського  самоврядування, що було прийняте в межах компетенції цього органу, до  Хмельницького окружного адміністративного суду, чим    порушив вимоги ст.57 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст.61-62 Правил адвокатської етики, положення про КДКА Хмельницької області.  

            Перевіривши доводи та аргументи скаржника, викладені у його скарзі, дисциплінарна палата КДКА зазначає наступне. Відповідно до  ч.3 ст. 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого адвоката,  зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України, а відтак рішення ВКДКА про направлення скарги адвоката 1 до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області ґрунтується на  Законі.

            Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області  від 03.02.2014 року  адвоката 1 було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України(ЄРАУ).

            Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06.11.2014 року вказане рішення ДП КДКА Хмельницької області було скасоване, а провадження у справі закрито. Не погоджуючись з таким рішенням, КДКА Хмельницької області  10.12.2014 року подала адміністративний позов до Хмельницького окружного адміністративного суду про визнання недійсним рішення ВКДКА від 06.11.2014 року  та його скасування.  Позовну заяву підписував  її голова Прядун В.Б. , який також особисто представляв інтереси КДКА в суді. Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від  14.01.2015 року у позові КДКА Хмельницької області  до ВКДКА було відмовлено. При цьому, жодних  перевищень своїх повноважень, як голови КДКА Хмельницької області, в діях  Прядуна В.Б., не прослідковується. Зокрема,  повноваження, а також права і обов’язки голови КДКА  виписані у п.5.1.1 ст.5 Регламенту  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 року № 77.

            Відповідно до ст.6 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого з’їздом адвокатів України 17.11.2012 року, до функцій  ВКДКА відноситься: п. 6.1.1- розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Натомість, п.6.6. вказує на те, що рішення ВКДКА з питань, визначених у підпункті 1)пункту 6.1 може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.  Таким чином, КДКА Хмельницької області  використала   своє  право на оскарження рішення  ВКДКА  до суду  і  жодних порушень  рішень органів адвокатського самоврядування  не було допущено, на чому наполягає скаржник.

            Разом з тим, згідно ч.1 ст.33  Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

            Частина 2 ст. 34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.  Ці підстави є вичерпні і інтерпретації не підлягають. При цьому, серед виписаних в Законі видів дисциплінарних проступків відсутній такий, що дозволяє  притягувати до  дисциплінарної відповідальності адвоката як керівника органу адвокатського самоврядування і  посадову особу. Натомість, голова КДКА обирається, а також достроково припиняє свої повноваження за рішення вищого органу адвокатського самоврядування, яким є конференція адвокатів Хмельницької області, якій він підконтрольний та  підзвітний як  і вся КДКА. В той же час, Прядун В.Б. як голова КДКА, в ході підготовки, подання та супроводження   адміністративного позову справи від імені КДКА Хмельницької області  в суді, діяв в межах компетенції, визначених Положенням про КДКА Хмельницької області та Регламентом КДКА регіону і  їх перевищення  не допустив, а відтак, у його діях, як голови КДКА, відсутній склад дисциплінарного проступку.   

            Окрім того, із тексту скарги адвоката 1 убачається, що ним оскаржуються дії голови КДКА Прядуна В.Б., проте,  як адвокат,  жодних  порушень  Закону «Про  адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Правил адвокатської етики Прядун В.Б. не допускав, а відтак підстави для притягнення  його до дисциплінарної відповідальності, як адвоката,   відсутні. 

            Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

            Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за завою (скаргою), яка не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Матеріали скарги адвоката 1 не містять жодних доводів, які б підтверджували наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката Прядуна В.Б.

Заслухавши доповідача члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши матеріали скарги адвоката 1, рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної   комісії адвокатури від 02 липня 2015 року № VI-006/2015, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Прядуна Володимира Борисовича.

Керуючись ст. 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

 

            1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката Прядуна Володимира Борисовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 290, видане Рівненською обласною КДКА 03 вересня 1999 року

 

            2. Рішення  про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   або до суду.  

 

            Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                О.Т. Тарадай