Рішення № 41 від 30.09.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

30 вересня 2021року                                                                                 м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати Свірневської Н.В., Німого С.О., Костюка В.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т. за участю Голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки  відносно адвоката ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане 24.04.2008р. Хмельницькою обласною КДКА , адреса здійснення адвокатської діяльності- Хмельницька область, м. Городок, вул. Грушевського,***)-,

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

            22 липня 2021 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 щодо дій адвоката із додатками.

            26.07.2021 р.  скарга передана до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            26.07.2021 р. Голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області взяла на себе обов’язок провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1

            26 липня 2021 р. голова  дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області звернулась до адвокату  з повідомленням про проведення щодо неї перевірки для отримання письмового пояснення  адвоката  по суті порушених питань.

            04 серпня 2021 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшли письмові  пояснення адвоката  із додатками, всього на 7 аркушах.

            19 серпня 2021 р. від скаржника Особа_1 надійшла додаткова заява із ксерокопією Постанови Хмельницького апеляційного суду.

            26 серпня 2021 р. адвокату  направлено ксерокопії заяви та Постанови Хмельницького апеляційного суду із вимогою надати  письмові пояснення з приводу додатково наданих скаржником документів.

            13 вересня 2021 р.  надійшло письмове пояснення адвоката  із додатком

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження.

 

            Скаржник у своїх доводах зазначає, що він є позивачем по справі про визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки недійсним, скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку відповідача Особа_2, стягнення  матеріальної та моральної шкоди. Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 17.11.2020р. представляти його інтереси в суді призначено адвоката  Адвокат , на його думку, вступила у зговір із відповідачами у справі  і не погодивши із скаржником питання подала заяву про залишення позову без розгляду чим перевищила свої повноваження. Крім того адвокат не повідомила його про судове рішення після подання такої заяви. Вважає що такі дії адвоката заслуговують на позбавлення адвоката свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

            19 серпня 2021р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла заява Особа_1 в якій він повідомляє що надсилає копію Постанови Хмельницького апеляційного суду від 02.08.2021р. якою підтверджено недобросовісність дій адвоката  і якою скасовано Ухвалу Городоцького районного суду про залишення без розгляду позовної заяви скаржника.

            У своїх письмових поясненнях адвокат  вказує, що ознайомившись із матеріалами цивільної справи з’ясувала, що адвокат Особа_3 не професійно надала правову допомогу Особа_1, юридично не грамотно  склала позовну заяву і що за такою позовною заявою Особа_1 обов’язково було б відмовлено в позові. У позові зазначено що правочин, який позивач просить визнати недійсним був укладений в 2017р. а позов поданий в 2021р. Отже строк позовної давності пропущений, а  позивач не ставить питання про поновлення йому строку позовної давності, крім того відсутні докази спричинення позивачу моральної шкоди. Повідомляє, що узгоджувала правову позицію із Особа_1 у телефонному режимі, пояснила йому, що необхідно залишити позов без розгляду, а вона складе йому позов мотивовано у відповідності до норм матеріального права, на що останній погодився. Вважає що оскільки розгляд справи по суті не розпочався, від сплати судового збору скаржник  звільнений, отже ніякої шкоди адвокат своїми діями скаржнику не спричинила.

            На додатково надіслану заяву та судове рішення Хмельницького апеляційного суду адвокат пояснила наступне. У заяві про залишення позову без розгляду вона не вказала в повному обсязі всі позовні вимоги оскільки інформацію про позовні вимоги взяла на сайті суду де міститься інформацію щодо стадій розгляду судових справ. Відповідно сподівалась що інформація є достовірною. Знов зазначає що шкоди скаржнику не спричинила оскільки заява про залишення позову без розгляду не позбавляє його можливості знов звернутися до суду вже із  виправленим позовом, отже це її позиція у справі і її дії були направлені на те щоб скаржник мав можливість виправити недоліки  позову. Посилається на ст. 25.ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначивши що оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатом  безоплатної вторинної правової допомоги надається за зверненнями органу(установи), уповноваженої законом на надання безоплатної вторинної правової допомоги та комісіями утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів. Вважає що діяла законно і її дії не дають КДКА підстави для позбавлення її права на заняття адвокатською діяльністю.

            Адвокат  вважає що діяла добросовісно, грамотно і в інтересах клієнта отже в її діях відсутній склад дисциплінарного проступку, а тому у задоволенні скарги слід відмовити.

Виклад встановлених обставин.

 

            Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката - Хмельницька область, м. Городок, вул.. Грушевського, ***.

            Отже скаргу Особа_1 належить розглядати КДКА Хмельницької області.

            Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 13.01.2021 р. представляти  інтереси Особа_1 в Городоцькому районному суді призначено адвоката  Даний факт не оспорюється сторонами і підтверджується копією Доручення № 8 від 13.01.2021 р.

             не отримавши письмової згоди від Особа_1 в його інтересах подала заяву в Городоцький районний суд про залишення без розгляду позову Особа_1

            08.02.2021 р. Ухвалою Городоцького районного суду було залишено без розгляду позовні вимоги Особа_1 в повному обсязі, хоча у заяви представника Особа_1 адвоката  було зазначено про залишення позовної заяви без розгляду в частині лише стягнення матеріальної і моральної шкоди та визнання договору недійсним.

            Зі слів Особа_1 він згоди на подання такої заяви не давав, про результат розгляду заяви адвокат його не повідомила.

            Зі слів адвоката  вона узгоджувала питання залишення позову без розгляду із Особа_1 у телефонному режимі.

            За апеляційною скаргою Особа_1 Ухвала Городоцького районного суду від 08.02.2021 р. була скасована Постановою Хмельницького апеляційного суду від 02.08.2021 р. У Постанові зазначено що Городоцький районний суд не уточнив позицію позивача чи його представника  щодо позовних вимог  про скасування державної реєстрації права власності Особа_2 на земельну ділянку, отже висновок Городоцького районного суду про залишення без розгляду позовних вимог в повному обсязі є передчасним. Оцінку діям адвоката Хмельницький апеляційний суд не надав.

            Згідно повідомлення Городоцького районного суду надісланого 29.09.2021 р. електронною поштою на запит перевіряю чого зазначено, що 01.02.2021 р. Ухвалою судді Городоцького районного суду Федорук І.М. позовна заява Особа_1 прийнята до розгляду  та відкрито провадження у справі, постановлено справу розглядати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 08.02.2021 р. на 9-00.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню.

 

            Приписами ст. 33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено: « ч.2 дисциплінарне провадження-процедура розгляду письмової скарги яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Ч.3 Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України».

            Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено що дисциплінарним проступком є: порушення вимог несумісності, порушення присяги адвоката України, порушення правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці , або вчинення дій що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків , невиконання рішень адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката передбачених законом.

            Статтею 7 Правил адвокатської етики передбачено: « У своїй професійній діяльності адвокат… зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту  й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.»

            Статтею 11 Правил адвокатської етики передбачено: « Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високій рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності ораторського мистецтва.

            Адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування. Досконалість у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.»

            Приписами ст. 8 Правил адвокатської етики передбачено: що адвокат, який надає безоплатну    вторинну  правову допомогу на підставі доручення органу(установи) з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов’язаний  виходити з пріоритету інтересів особи, якій йому доручено надавати безоплатну правову допомогу перед своїми власними інтересами та інтересами інших осіб.

            Згідно ст. 49 ч.2 п.2 ЦПК України : « позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого  судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. …ч.3 До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви…»

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

 

            Об’єктивно доведено що адвокат    13 січня 2021 р. отримала Доручення Хмельницького МЦ з надання БВПД  на представництво інтересів Особа_1 у Городоцькому районному суді Хмельницької області. Справа була призначена у підготовче засідання на 08.02.2021 р.

            Чи завчасно адвокат ознайомилась із матеріалами справи доказів не надано, оскільки згідно відповіді Городоцького районного суду від 29.09.21р. у справі відсутні відомості про ознайомлення адвоката з матеріалами цивільної справи за позовом Особа_1.

            Докази того що адвокат погоджувала позицію із Особа_1 відсутні, отже можна зробити висновок що адвокат, від свого імені,  подала заяву про залишення  без розгляду частини позовних вимог не погодивши таку позицію із клієнтом-скаржником. Вказане доведено Постановою Хмельницького апеляційного суду від 02.08.2021 р.

            Скаржник стверджує що адвокат   питання залишення без розгляду позову з ним не погоджувала, не поставила його до відома і про прийняте судом рішення чим порушила його право на захист  в суді.

            Позиція адвоката у даному випадку суперечить чинному законодавству оскільки заяви про збільшення (поновлення строку позовної давності), зменшення позовних вимог позивач вправі подати до закінчення підготовчого провадження, або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження,  або змінити підставу і предмет позову ( ст.49 ЦПК України). Частина 5 ст. 49 ЦПК України дозволяє додавати додаткові докази до вказаних вище заяв.

            Як об’єктивно встановлено 01.02.2021 р. Ухвалою Городоцького районного суду було відкрите провадження у справі за позовом скаржника і справа призначена  в підготовче засідання на 08.02.2021 р. Суд в підготовчому засіданні, 08.02.2021 р., прийняв заяву адвоката  про залишення позовних вимог без розгляду. Як пояснила адвокат вона мала намір поставити питання про поновлення строку позовної давності та додати докази спричинення позивачу моральної шкоди. Вказані дії адвокат мала законні підстави зробити саме 08.02.2021 р. в підготовчому засіданні.

            Твердження адвоката  про те що справа по суті не почала розглядатись відповідає вказаному вище.  Отже у адвоката був механізм збільшення позовних вимог, зміни предмету та підстав позову та надання додаткових документів.

            Адвокат не використала всі можливості процесуального закону щоб виправити помилки які, на її думку, були допущені при складанні позову. Вказані дії адвоката процесуально були б виправдані, зберегли процесуальний час для клієнта.

            Отже аналіз наданих палаті пояснень, додаткових заяв та пояснень сторін, доказів, які були додані до скарги, а саме Постанови Хмельницького  апеляційного суду від 02.08.2021 р., пенсійного посвідчення Особа_1 витягу з сайту судова влада, Доручення №8 від 13.01.2021 р., відповіді Городоцького районного суду від 29.09.2021 р.  свідчить про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката які полягають у тому, що адвокат не використала всі свої професійні знання та професійну майстерність  для належного представництва прав та законних інтересів клієнта, не проявила високої рівень професійної підготовки не показала ґрунтовного знання чинного законодавства, практики його застосування. Закриття провадження у справі не свідчить про те, що воно є в інтересах клієнта. Отже адвокат, надаючи безоплатну правову допомогу ,не виходила з пріоритету інтересів особи, якій їй доручено надавати безоплатну правову допомогу перед своїми власними інтересами та інтересами інших осіб.

            Крім того палата виявила де яки розбіжності у поясненнях адвоката. Так у поясненнях від 29.07.2021 р. адвокат вказує що отримавши Доручення МЦ з надання безоплатної вторинної правової допомоги завчасно ознайомилась із матеріалами справи, яка була призначена на 08.08.2021 р., у додаткових поясненнях від 10.09.2021 р., які на адресу КДКА надійшли  13.09.2021 р., зазначає що заяву про залишення позову без розгляду складала на підставі відомостей що зазначені на сайті суду щодо розгляду справ. Таким чином, якщо адвокат ознайомилась із матеріалами справи то повинна була б мати  ксерокопії позовної заяви та доданих до неї доказів, або фотокопії, отже адвокатське досьє. Оскільки заява про залишення позову без розгляду готувалась на підставі відомосте викладених на сайті суду. Можна зробити висновок що адвокат не мала адвокатського досьє. Ксерокопія позовної заяви,  яка додана до письмових пояснень яким чином і коли саме була отримана адвокатом не зрозуміло.

            Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку передбаченого ч.2 п.3, п.5 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення ст.ст.7,8,11 Правил адвокатської етики.

            Керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            Порушити дисциплінарну справу відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю   № ***, видане 24.04.2008р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- Хмельницька область, м. Городок, вул. Грушевського,***.

            Призначити розгляд дисциплінарної справи 21 жовтня 2021р. на  15год. 00 хв.,  за адресою: м. Хмельницький, вул.. Зарічанська, 5/3, офіс 801.

            Відповідно до ч.3 ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар Дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.О. Німий