Рішення № 42 від 06.10.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

   06  жовтня  2016  року                                                                       м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, у складі  голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., з участю  голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 04.12.2004 року  Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м.Хмельницький, вул. ***  тел. ***,-

встановила:

              На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться подання Ради адвокатів Хмельницької області від  16.05.2016 р. про несплату  адвокатом_1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 р.. в  розмірі  однієї мінімальної заробітної плати.

            Перевіркою встановлено, що адвокат_1 не  сплатила щорічний внесок за 2016 рік  на рахунок    НААУ  та  Ради адвокатів Хмельницької області. Рішенням дисциплінарної палати від 30 серпня 2016 року  було порушене дисциплінарне провадження.

            Під час підготовки документів на розгляд дисциплінарної  палати від адвоката_1 надійшли копії двох квитанцій про сплату нею на банківський рахунок   коштів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування від 12 вересня 2016 року та пояснення, з яких вбачається, що адвокат тривалий час  хворіла  і адвокатською діяльністю не займалася. Водночас, будь яких клопотань та заяв до Ради адвокатів області щодо відстрочення  сплати щорічного внеску не зверталася.

            На підставі статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 17.12.2012 року Установчий З’їзд адвокатів України встановив сплату обов’язкових щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Також З’їздом адвокатів України рекомендовано Раді адвокатів України розробити та затвердити положення про обов’язкові щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески  до 31 січня поточного року  ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску  вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

            Статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено види дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, а саме: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

            Таким чином, на виконання частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», саме рішеннями З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року та від 20.11.2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися відповідно до статті 35 Закону.

        Отже, несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування та порушенням Правил адвокатської етики, що є порушенням статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 62 Правил адвокатської етики, та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є дисциплінарним проступком, який може розцінюватися як грубе порушення правил адвокатської етики.

            Адвокат_1  прострочила встановлені  строки  сплати щорічного внеску понад три місяці, чим скоїла дисциплінарний  проступок,   а відтак її слід притягнути до дисциплінарної відповідальності. Водночас,  дисциплінарна палата  приймає до уваги тривалу хворобу адвоката впродовж 2016 року, що  позначилася на  своєчасній сплаті   щорічного внеску.

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст.4,35,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Дисциплінарну справу  відносно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття  адвокатською діяльністю № ***, видане 04.12.2004 року  Хмельницькою обласною КДКА)   закрити.
  2. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої

           кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                       В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати      

КДКА Хмельницької області                                                                            Н.В. Свірневська                                                            

 

Секретар  дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                            О.Т. Тарадай