Рішення № 42 від 16.10.2020 року

РІШЕННЯ №___

 

16 жовтня 2020 року                                                                    м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В.,  членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., Костюка В.Б., Дем’янової О.В. розглянула скаргу Особа_1, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 8.05.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

17.06.2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на адвоката

17.06.2020 р. подання передане на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у поданні.

26.06.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката  із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті подання, наданням копії скарги та доданих до неї матеріалів.

16.10.2020 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У скарзі йдеться про те, що адвокат  не сиконав обов’язків за договором про надання правової допомоги по стягненню боргу з Особа_2

Між Особа_1 та  26.04.2019 р. укладено договір про надання правової допомоги.

На виконання договору Особа_1 передав  обумовлені їх згодою суму гонорару – 10000 гривень.

Через деякий час Особа_1 передав адвокату  грошові кошти на сплату судового збору за позовну заяву та забезпечення позову.

Через деякий час адвокат  повідомив, що позов ним подано, у справі відбулася попереднє засідання.

Після цього адвокат  повідомив, що в судове засідання він не з’явився, і вважає справу безперспективною. Пообіцяв повернути кошти.

Повернув 6000 гривень. Решту коштів не повернув.

Через деякий час Особа_1 поштою направив адвокату  письмову заяву про розірвання договору на офіційну адресу, однак адвокат листа не отримав.

Вважає, що адвокат не виконав обов’язків, передбачених договором, створивши тим самим перешкоди в реалізації його права на судовий захист; обманював клієнта, повідомляючи неправдиві відомості про наявність судової справи; не повертає отримані кошти.

До скарги додані копія договору, копія аркуша паперу із вказаними на ньому сумами, копії листів, описів вкладення, конвертів, квитанцій та довідок; копію ухвали.

Особа_1 вважає, що адвокат  вчинив дисциплінарний проступок.

Просить притягнути адвоката  до дисциплінарної відповідальності.

Пояснень адвокат  не надав.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Свободи, **.

Перевіркою встановлено, що між Особа_1 та  26.04.2019 р. укладено договір про надання правової допомоги. Предмет договору неконкретизований, охоплює «всі справи, які пов’язані чи можуть бути пов’язані із захистом та відновленням порушених, оспорюваних, невизнаних його прав та законних інтересів».

Договором визначено суму гонорару – 10 000 грн, які передані адвокату, про що свідчить напис на договорі.

Будь-які факти, які б свідчили про вчинення адвокатом дій на виконання укладеного договору, перевіркою не встановлені.

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню 

Ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону присягу адвоката України такого змісту:

"Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним присязі".

Ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;

4) підвищувати свій професійний рівень;

5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;

6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Стаття 11 Правил адвокатської етики. Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва. Адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.

Стаття 12-1 Правил адвокатської етики. Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

Стаття 17 Правил адвокатської етики. Дотримання принципів компетентності та добросовісності під час прийняття адвокатом доручення клієнта Адвокат має право відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення. Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги, адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.

Стаття 18 Правил адвокатської етики. Інформування адвокатом клієнта щодо ведення дорученої йому справи Адвокат інформує клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі щодо правової позиції у справі. До підписання договору про надання професійної правничої (правової) допомоги у справі адвокат повинен з’ясувати всі відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності правової позиції у справі та її змісті, та запитати і вивчити всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнта. Якщо після виконання цих вимог адвокат переконається у наявності фактичних і правових підстав для виконання певного доручення, він повинен неупереджено й об’єктивно викласти їх клієнту і повідомити в загальних рисах, який час і обсяг роботи вимагатиметься для виконання цього доручення та які правові наслідки досягнення результату, якого бажає клієнт. Якщо за наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення свідомо для адвоката існує поширена несприятлива (з точки зору гіпотетичного результату, бажаного для клієнта) практика застосування відповідних норм права, адвокат зобов’язаний повідомити про це клієнта.

У випадку, коли адвокат дійде висновку про відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення, він зобов’язаний повідомити про це клієнта та узгодити з ним зміну змісту доручення, що відповідав би тому гіпотетичному результату, який може бути досягнутий згідно з чинним законодавством, або відмовитись від прийняття доручення.

Адвокат повинен неупереджено й об’єктивно повідомити клієнту наявність відомих йому фактичних і правових підстав, які можуть позитивно або негативно впливати на ймовірне виконання певного доручення, і поінформувати в загальних рисах, який час і обсяг роботи вимагатиметься для виконання цього доручення та які правові наслідки досягнення результату, що бажає клієнт.

Стаття 26 Правил адвокатської етики. Інформування клієнта про хід та результати виконання доручення Адвокат зобов’язаний інформувати клієнта про його законні права та обов’язки. Адвокат повинен з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання.

Стаття 27 Правил адвокатської етики. Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу. При виконанні доручення адвокат зобов’язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва. Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і Правилами.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Скарга вказує на наявність зовнішніх ознак дисциплінарного правопорушення. Йдеться про дотримання чи недотримання ряду положень чинного законодавства, наявність ознак порушення присяги адвоката.

Проведена перевірка не спростувала доводів скарги та не дала підстав для прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

Обставини вчинення дій, про які йдеться у скарзі, причини та умови їх вчинення, фактори та чинники поведінки адвоката, дані про особу залишаються не з’ясованими недостатньої мірою. Доводи скарги та позиція адвоката мають бути розглянуті на засіданні дисциплінарної палати шляхом опитування осіб, що з’являться для участі в засіданні дисциплінарної палати, та дослідження доказів, наданих сторонами дисциплінарного провадження.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката  вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

 

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити стосовно адвоката дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 15 год. 00 хв. 06 листопада 2020 року в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                         В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                     Н.В. Свірневська

 

Т.в.о. секретаря дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 О.Т. Тарадай