Рішення № 42 від 30.09.2015 р

РІШЕННЯ

30 вересня 2015р.                                                                                          м.Хмельницький

Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т.., членів палати Дем*янової О.В.,Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Желіхівського О.М., Кузняка А.А.. розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 27.08.2004р. Чернівецькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- 32300 м.Кам*янець-Подільській, **********)

 

встановила:

В матеріалах дисциплінарної справи є Подання РАХО від 17.04.15р. та 20.05.15р. про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 за несплату щорічного внеску. Рішенням від 16.06.2015р. відносно адвоката 1 порушено дисциплінарну справу. Вказане рішення направлялось адвокату по місцю здійснення адвокатської діяльності що вказана в ЄРАУ. Крім того Подання РАХО також направлялись адвокату 1. Повідомлення про вручення Подання РАХО повернулось із поміткою про вручення адресату, отже адвокату відоме, що відносно нього подані матеріали в дисциплінарну палату. У зв’язку із неявкою адвоката на засідання палати адвокат 1 повідомлявся телефоном. Із телефонної розмови було з’ясовано, що він знає що необхідно сплатити внески і він їх сплатив, але, з його слів, не на той рахунок. Адвокату було запропоновано вирішити питання і надати інформацію до дисциплінарної палати. Будь-яких письмових пояснень адвокат не надав. Рішення про порушення відносно нього повернулось без вручення із поміткою, що такого немає, вибув. Отже адреса, що вказана в ЄРАУ як адреса здійснення адвокатської діяльності не відповідає дійсності, інша адреса невідома.

Таким чином станом на 30 вересня 2015р. адвокат 1 щорічного внеску в сумі 1218 грн. за 2015р. не сплатив чим скоїв дисциплінарний проступок.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок коленого адвоката сплатити щорічні внески до 31.01. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком.

Несплата щорічного внеску із простроченням платежу більше ніж на 8 місяців палата вважає одноразовим грубим порушенням правил адвокатської етики як неповаги до адвокатської професії, отже адвокат згідно ст. 12 п.З Правил адвокатської етики зобов’язаний виконувати рішення адвокатського самоврядування. Щорічна сплата внесків передбачена як ст. 54 ч.7 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» так і рішенням з’їзду адвокатів України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.31ч.2,41,42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А:

 

        Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане 27.08.2004 р. Чернівецькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 міс.

        Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

        Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

        комісії адвокатури Хмельницької області                                                    В.Б. Прядун

 

        Голова дисциплінарної палати

        КДКА Хмельницької області                                                             Н.В. Свірневська

 

        Секретар дисциплінарної палати

        КДКА Хмельницької області                                                              О.Т. Тарадай