Рішення № 41 від 13.08.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

13 серпня 2018 р.                                                                       м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Німого С.О., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 14.09.2017р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 43 кв. ***), -

 

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 26.04.2018р. № 229/0/2-18 про порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського за 2018 рік адвокатом.

24.05.2018р. адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення.

Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення представник адвоката за довіреністю отримав копію подання 30.05.2018р.

Письмові пояснення адвокат не надав.

Станом на момент складання довідки, адвокат сплатив внесок на забезпечення реалізації адвокатського за 2018 рік.

Внесок сплачено лише 21 червня 2018 року, що свідчить про несвоєчасність сплати.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено, що сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є професійним обов’язком кожного адвоката (п.2.1 положення).

Відповідно до п. 2.5 Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

Згідно з п. 2.16 Положення, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Адвокат вчасно внесок не сплатив.

Не сплативши вчасно внески, адвокат вчинив дисциплінарний проступок.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення, комісія враховує особу адвоката також те, що адвокат пояснень не надав, на засідання не з’явився, на зв’язок із комісією не виходить. Також, комісія враховує, що адвокат все ж таки сплатив відповідний внесок, хоча й несвоєчасно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 33, 34, 35, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 14.09.2017р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 43 кв. ***) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий