Рішення № 43 від 16.10.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

«16» жовтня 2020р.                                                                       м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати Свірневської Н.В., Німого С.М., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Костюка В.В., Дем*янової О.В., Тарадай О.Т.  розглянувши у відкритому засідання  скаргу Голови Робочої групи, Заступника Голови Ради адвокатів України Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, та матеріали перевірки відносно адвоката  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане 26.09. 2002 р.,  Волинською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності 43016 Волинська обл.., м. Луцьк, вул. Ковельська, буд.** 

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

1) 14 серпня 2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Голови Робочої групи, Заступника Голови Ради адвокатів України Особа_1 щодо здійснення дисциплінарного проступку адвокатом.

2) 14 серпня 2020 р. скарга Особа_1 передана до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката  

3) 20 серпня 2020 р. голова ДП КДКА Хмельницької області отримала  скаргу для проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі Особа_1

4) «01» вересня 2020 р. адвокату було надіслано звернення голови ДП КДКА Хмельницької області з повідомленням про проведення щодо нього перевірки, для отримання письмового пояснення адвоката   по суті порушених питань.

5) 15 вересня 2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшло клопотання адвоката   з проханням відкладення розгляду дисциплінарної справи і надання йому додаткового часу для складання письмових пояснень.

Станом на 16 жовтня 2020р. адвокатом письмових пояснень на адресу КДКА Хмельницької області не надходило.

6)  «16» жовтня 2020р. голова ДП КДКА Хмельницької області Свірневська Н.В. подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області скаргу Голови Робочої групи, Заступника Голови Ради адвокатів України Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку і всі матеріали перевірки.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження.

7) У своїй скарзі скаржник зазначає, що на виконання Розпорядження Голови НААУ, РАУ № 85 від 27.05.2020р. він звернувся до ВКДКА зі скаргою на рішення КДКА Волинської області про допуск Особа_2 до складання кваліфікаційного іспиту та зі скаргою на рішення КДКА Волинської області про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та видачу Особа_2 свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту. Для забезпечення розгляду вказаних скарг Вища КДКА листом  за вих..№ 2702 від 12.06.2020р. звернулась з вимогою про витребування у КДКА Волинської області матеріалів кваліфікаційної справи відносно Особа_2 30.06.2020р. ВКДКА отримала лист від Голови КДКА Волинської області   за вих..№ 57/20 від 25.06.2020р. яким відмовлено у надіслання до ВКДКА матеріалів кваліфікаційної справи відносно Особа_2 з посиланням на відсутність такого права та повноважень у Голови КДКА. Скаржник вважає, що в діях адвоката   вбачається дисциплінарний проступок з огляду на наступне.   є Головою КДКА Волинської області, отже на підставі ст.. 50 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» організує і забезпечує ведення діловодства КДКА. Вказане передбачено і підп..5.1.1. пункту 5.1 Регламенту КДКА затвердженого рішенням РАУ від 17.12.2013р. № 268 зі змінами та доповненнями. Кваліфікаційна палата формує та передає на зберігання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури атестаційні справи осіб, які атестувалися для отримання свідоцтва ( підп..10.4.1. пункту 10.4 Регламенту КДКА).

У відповідності до Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої Наказом Заступника Голови РАУ В.А.Гвоздія № 32/1/3-13 від 20 червня 2013р. із відповідними змінами та доповненнями відповідальність за організацію діловодства в КДКА несе її голова або спеціально визначена для цього ним особа ( ст..5 Розділу 1).

Згідно п.3.39 Регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням РАУ від 4-5 липня 2014р. № 78 із наступними змінами, КДКА регіону зобов’язана не пізніше десяти календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування дисциплінарної (кваліфікаційної) справи направити їх до ВКДКА. Вказане зазначено і в Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність ( затверджена Рішенням  РАУ № 120 від 30.08.2014р. із наступними змінами та доповненнями, надалі за текстом Положення).

Відповідно до п. 8.11 регламенту КДКА рішення КДКА регіонів та її палат, питання порядку і легітимності їх ухвалення перевіряються, узагальнюються та аналізуються ВКДКА. КДКА регіону зобов’язана не пізніше  десяти календарних днів з для отримання листа ВКДКА про витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА. Аналогічні вимоги зазначені у  п.206, 208 ст. 9.1 Розділу 3 Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування.

Із вищезазначених норм слідує, що у Голови КДКА Волинської області   був саме обов’язок  направити матеріали кваліфікаційної справи відносно Особа_2 для забезпечення функцій ВКДКА щодо розгляду скарг на рішення КДКА, визначених ст.. 52 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Крім вказаного на думку скаржника адвокат порушує ст.. 65 Правил адвокатської етики- невиконання свого професійного обов’язку, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування. Приписами ст.. 2 ПАЕ визначено, що дія Правил поширюється в тому числі на адвокатів-членів органів адвокатського самоврядування, в частині, яка застосована до їх діяльності.

Скаржник вважає, що адвокат   грубо порушує Правила адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури оскільки є Головою КДКА регіону - керівна посада в органах адвокатського самоврядування. Грубість полягає в тому що блокується робота ВКДКА - вищого органу адвокатського самоврядування. Просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Письмові пояснення адвокатом не надано. У своєму клопотання про надання додаткового часу для складання письмового пояснення будь-яких пояснень по суті скарги не надано. 

Виклад встановлених обставин.

8)Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України робоче місце адвоката   Вольнська обл.., м.Луцьк, вул.. Ковельська, буд.***  . Враховуючи, що   є головою КДКА Волинської області скарга для розгляду була направлена КДКА Ровенської області. Члени дисциплінарної палати КДКА Ровенської області заявили собі самовідвід внаслідок чого відсутній кворум для прийняття рішення.

Листом ВКДКА вих. № 3002 від 07 серпня 2020р. скарга Голови Робочої групи, Заступника Голови Ради адвокатів України Особа_1 із відповідними додатками на 45 аркушах була направлена до КДКА Хмельницької області для розгляду по суті.

Перевіркою встановлено що   як голова КДКА Волинської області зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування і за вимогою ВКДКА направляти кваліфікаційні справи протягом  10 календарних днів після отримання такої вимоги.

ДП КДКА Хмельницької області встановила що Розпорядженням Голови НААУ,РАУ .№ 85 від 27.05.2020р створено Робочу групу по вивченню питань, порушених у скаргах адвокатів Особа_3 та інших, ГО «******», Головою Робочою групи призначено Заступника Голови РАУ Особа_1 Відповідно ним було подано  до ВКДКА скарги на рішення КДКА Волинської області про допуск Особа_2до складання кваліфікаційного іспиту та на рішення КДКА Волинської області про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу Особа_2свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

12 червня 2020р. за вих..№ 2702 Головою ВКДКА направлено запит Голові КДКА Волинської області для направлення на адресу ВКДКА матеріалів кваліфікаційної справи відносно Особа_2 для розгляду скарг що надійшли .

 Голова КДКА Волинської області 25.06.2020р. за вих..№ 57/20 повідомляє Голову ВКДКА про відсутність в нього прав та повноважень для надіслання на адресу ВКДКА матеріалів кваліфікаційної справи. Крім того вказує, що рішення КДКА оскаржуються протягом 30-ти днів  з дня їх винесення, а крім того не мають на рахунку грошей щоб оплатити таку відправку, отже фактично відмовляється надіслати матеріали кваліфікаційної справи.

Згідно п.3.39 Регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням РАУ від 4-5 липня 2014р. № 78 із наступними змінами, передбачено не право а обов’язок  КДКА регіону  не пізніше десяти календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування дисциплінарної (кваліфікаційної) справи направити їх до ВКДКА. Вказане зазначено і в Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність ( затверджена Рішенням  РАУ № 120 від 30.08.2014р. із наступними змінами та доповненнями, надалі за текстом Положення). Відповідно до п. 8.11 регламенту КДКА рішення КДКА регіонів та її палат, питання порядку і легітимності їх ухвалення перевіряються, узагальнюються та аналізуються ВКДКА. КДКА регіону зобов’язана не пізніше  десяти календарних днів з для отримання листа ВКДКА про витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА. Аналогічні вимоги зазначені у  п.206, 208 ст. 9.1 Розділу 3 Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування.

Рішення органів адвокатського самоврядування є обов’язковими для виконання всіма адвокатами, Голова КДКА Волинської області є адвокат якій займає керівну посаду в органах адвокатського самоврядування. Невиконання рішення органів адвокатського самоврядування, порушення Правил адвокатської етики є дисциплінарним проступком  (ст..34 ч.2 п.3,6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Таким чином враховуючи все вищезазначене дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку що в діях адвоката  , якій є головою КДКА Волинської області, вбачаються ознаки дисциплінарного проступку передбаченого ст.. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» які полягають у тому, що адвокат відмовився виконати законні вимоги ВКДКА на витребування кваліфікаційних справ і не направив їх як це передбачено Регламентом ВКДКА і Положенням. Вказані документи затверджені рішенням РАУ- вищим органом адвокатського самоврядування.

Керуючись ст.. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 Порушити дисциплінарну справу відносно адвоката  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане 26.09. 2002р.,  Волинською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності 43016 Вольнська обл.., м.Луцьк, вул.. Ковельська, буд.***.

 Призначити розгляд дисциплінарної справи на 15 год. 00 хв. 06 листопада 2020 р. за адресою м. Хмельницький, вул.. Зарічанська, 5/3, офіс 801.

Відповідно до ч.3 ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної комісії  адвокатури або до суду.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий