Рішення № 43 від 21.10.2021 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

 21 жовтня 2021 року                                                                                м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів палати: голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.А. членів палати Стьопіна О.Ю.,Федорова В.Б.,Костюка В.В., та Голови КДКА Хмельницької області  Прядуна В.Б. розглянувши у відкритому засіданні заяву судді Хмельницького міськраойнного суду Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки адвоката свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 813 видане Хмельницькою обласною КДКА 15.08.2012р., адреса здійснення адвокатської діяльності Хмельницька обл.,  м. Хмельницький,  вул. Грушевського,**, АО «Особа_2 і партнери»,-

 

В С Т А Н О В И Л А:

 

            27 вересня 2021р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла заява судді Хмельницького міськрайонного суду Особа_1 щодо дисциплінарного проступку адвоката

            29.09.2021р. заява із додатками була передана до дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області для проведення перевірки відомостей викладених у ній на предмет наявності чи відсутності в дія адвоката ознак дисциплінарного проступку.

            30.09.2021р. матеріали отримані дисциплінарною палатою були передані для проведення перевірки наявності чи відсутності в діях адвоката  ознак дисциплінарного проступку голові палати Свірневської Н.В.

            30.09.2021р. голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області звернулась до адвоката  з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката  по суті порушених питань.

            06.10.2021р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшли письмові пояснення адвоката  із додатками.

            21 жовтня 2021р.Голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області заяву судді Хмельницького міськрайонного суду Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження.

 

            Згідно викладеного у заяві судді Хмельницького міськрайонного суду Особа_1 адвокат без поважних причин(відсутні підтвердження) не прибув в судове засідання 23 вересня 2021р. на 15-00 у кримінальне провадження по обвинуваченню Особа_2 за ст. 366 ч.1 КК України ( справа № 686/16423/20), що призводить до затягування судового розгляду справи та порушення прав інших учасників судового провадження. Надіслане 22.09.2021р. електронною поштою клопотання адвоката про неможливість прибути в судове засідання 23.09.21р. у зв’язку з тим, що адвокат буде  знаходиться у судовому засіданні в Сьомому апеляційному адміністративному суді  (м. Вінниця) визнане безпідставним та  відхилене судом позаяк нічим не підтверджено. Дата і час судового засідання 23.09.21р. були  попередньо узгоджені із адвокатом який жодних заперечень не висловлював та про свою участь  в цей час в іншому судовому засіданні не повідомляв. До листа суд надіслав ксерокопію клопотання адвоката в якому він повідомляє про те, що не зможе прибути в судове засідання в Хмельницький міськрайонний суд 23.09.2021р. на 15-00 оскільки буде знаходитись у Сьомому апеляційному адміністративному суді у справі № 560/4261/21 та просить відкласти судовий розгляд на іншу дату із врахування вже зайнятих днів.

            Заявник не зазначає яки саме норми права чи правил адвокатської етики порушив адвокат і не просить притягнути адвоката по дисциплінарної відповідальності.      

            У своїх письмових поясненнях адвокат зазначив наступне. Адвокат представляв інтереси Особа_3 у Хмельницькому окружному суді у справі про поновлення останнього на службі в Національній поліції. Після призначення кримінальної справи отримав повістку із Сьомого апеляційного адміністративного суду та Ухвалу того ж суду від 09.08.2021р. про відкриття провадження у апеляційній справі, та призначення її до розгляду на 23.09.2021р. на 10-40. 23.09.2021р. між адвокатом та Особа_3 було укладено договір про надання правової допомоги у справі про поновлення на службі, тому забов*язаний був з’явитись в судове засідання яке було призначено на 23.09.2021р. на 10-40. Оскільки  справа розпочалась невчасно, то після її закінчення, та отримання відповідних документів виїхав в Хмельницький міськрайонний суд однак спізнився у зв’язку  ще і з тим, що на трасі Вінниця – Хмельницький йдуть будівельні роботи і рух транспорту відповідно сповільнено. При цьому адвокат зазначає, що коли кримінальна справа по обвинуваченню Особа_2  призначалась до розгляду на 23.09.2021р. він попереджав суддю про те, що на першу половину того ж дня він має вже призначену справу у Шепетівському міськрайонному суді і враховуючи будівельні роботи на дорозі може запізнитися в судове засідання, однак справа була призначена саме на 23.09.21р. на 15-00. Крім того про свою неможливість з’явитись в судове засідання завчасно попередив суд, отже виконав вимоги ст.42 ч.7 КПК України

            Вважає що не допустив порушення діючого законодавства, а отже не скоював дисциплінарного проступку, та просить не притягувати його до дисциплінарної відповідальності.

 

Виклад встановлених обставин.

 

            Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, робоче місце адвоката  - м. Хмельницький, вул. Грушевського, ** отже КДКА Хмельницької області повноважна розглядати заяву судді Хмельницького міськрайонного суду Особа_1 щодо дій адвоката

            Перевіркою встановлено, що адвокат , згідно його письмових пояснень попереджав суддю під час призначення кримінальної справи до слухання на 23.09.21р. що може запізнитись у зв’язку з тим, що вже має на першу половину дня справу у Шепетівському міськрайонному суді, однак судове засідання було призначено  без врахування  повідомленого адвокатом на 23 вересня 2021р. Заздалегідь, як це передбачено процесуальним законом, адвокат письмово повідомив суд про те, що не зможе з’явитись в судове засідання 23 вересня 2021р. і повідомив причину, участь у Сьомому апеляційному адміністративному суді у м. Вінниця. Вказаного факту не заперечує скаржник, направив у додатку до заяви належним чином завірену копію повідомлення адвоката.

            У своїй заяві заявник вказує, що вказану заяву адвоката суд не прийняв, причину неявки адвоката вважав без поважних причин оскільки адвокат не надав доказів присутності в суді в іншому місті.

            У своїх письмових поясненнях адвокат стверджує, що заздалегідь повідомив суд що не зможе з’явитись в судове засідання 23.09.21р. , вказав що буде знаходитись в іншому суді за межами міста Хмельницького. Те, що адвокат дійсно знаходився в Сьомому апеляційному адміністративному суді в м. Вінниця до письмових пояснень додав повістку про виклик до суду, Ухвалу Сьомого апеляційного адміністративного суду у справі № 560/4261/21, Договір про надання правової допомоги  із Особа_3 від 23.09.21р..

            В Хмельницький міськрайонний суд надати судове рішення Сьомого апеляційного адміністративного суду адвокат міг лише на наступному судовому засіданні. Саме судове рішення, або журнал судового засідання є підтвердженням участі адвоката в судовому засіданні і надати їх наперед практичної і теоретичної можливості немає.

            Під час розгляду заяви, довідки, пояснень, матеріалів дисциплінарного провадження були підтверджені факти встановлені перевіркою. Так, дійсно, адвокат заздалегідь повідомив суд про неможливість з’явитись в судове засідання на 23.09.21р., отже виконав вимоги ст. 42 ч.7 п.1 КПК України. Адвокат підтвердив неможливість бути присутнім в судовому засіданні 23.09.21р. надавши Ухвалу Сьомого апеляційного адміністративного суду від 09.08.21р. в якій зазначено що відкрито провадження у справі і що воно призначено до слухання на 23.09.21р. на 10-40., повістку про виклик в судове засідання на 23.09.21р. на 10-40 в Сьомий апеляційний адміністративний суд, Договір про надання правової допомоги Особа_3 від 23.09.2021р.у справі про поновлення на службі

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню.

 

            Приписами ст. 46 ч.4 КПК України передбачено: «Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює…»

            Приписами ст. 42 ч.7 п.1КПК України передбачено: « Підозрюваний, обвинувачений зобов’язані: «Прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб…»

            Направив заяву на адресу Хмельницького міськрайонного суду 22.09.21р. про неможливість явки в судове засідання 23.09.21р. із зазначенням причин такої неявки адвокат виконав вимоги процесуального закону.

            Приписами ч.2 ст. 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою(скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката…»

            У заяві судді Хмельницького міськрайонного суду Особа_1 зазначено, що адвокат   не прибув в судове засідання 23.09.21р., але 22.09.21р., тобто заздалегідь, повідомив про своє неприбуття і причини неприбуття в судове засідання.

 

Мотиви та висновки дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

 

            Заявник не заперечує факту завчасного повідомлення адвоката  про свою неявку в судове засідання призначене на 23.09.21р. із зазначенням причин неявки. Із заяви суду вбачається, що оскільки адвокат не надав підтвердження /доказів викладеному у своїй заяві то суд вважає таку неявку без поважних причин.

            Однак палата вважає, що адвокат міг надати підтвердження того, що він знаходився 23.09.21р. за межами міста в іншому суді лише в наступному судовому засіданні. Оскільки доказами може бути лише судове рішення або журнал судового засідання які не можуть бути надані наперед.

            Отже висновок судді  про відсутність поважних причин неявки адвоката в судове засідання є передчасним, адвокат об’єктивно не міг 22.09.21р. надати підтвердження своєї участі 23.09.21р. в іншому суді іншого міста. Такий доказ адвокат міг надати лише на наступний день після 23.09.21, тобто в наступному судовому засіданні.

            Отже адвокат виконав вимоги ст. 42 ч.7п.1 КПК України. Порушень з боку адвоката , що передбачені ст. 34 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарною палатою не виявлено і в заяві не зазначено..

            Таким чином враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката  відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

 

            Керуючись ст.39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 813 видане Хмельницькою обласною КДКА 15.08.2012р., адреса здійснення адвокатської діяльності Хмельницька обл., м. Хмельницький,  вул. Грушевського,**, АО «Особа_2 і партнери».

            Відповідно до ч.3 ст.39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий