Рішення № 43 від 24.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № ____

24 жовтня 2019 року                                                                          місто Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С. О., членів палати Дем'янової О. В., Костюка В. В., Федорова В. Б., за участі тимчасово виконуючого обов'язки голови КДКА Хмельницької області Вагіна Д. С., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката Д (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 10.01.2006р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, м.Хмельницький, вул. Володимирська, б. ***),

 

в с т а н о в и л а:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання РАХО про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

            В подані вказується про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в зв'язку з чим Рада адвокатів Хмельницької області направляли адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив, у зв’язку з чим просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування с дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.б вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України-№ 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування згідно якого встановлено професійний обов'язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31.01. поточного року.

            Адвокат був повідомлений про наявність подання в телефонному режимі, копія подання з додатками, також надсилалася адвокату рекомендованим листом з повідомленням на адресу робочого місця. Письмове пояснення про причини несплати внеску адвокат у встановлений строк не надав.

            Адвокат більше ніж на 9 місяці прострочив сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік чим порушив встановлений Положенням строк сплати щорічного внеску, що є невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

            На підставі викладеного дисциплінарна палата приходить до висновку, що в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку.

            Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА:

 

            Порушити відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 10.01.2006р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, м.Хмельницький, вул. Володимирська, б. **), дисциплінарну справу. 

            Призначити справу до розгляду на 14 листопада 2019р. на 16.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3. оф. 801.

            Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

            Т. в. о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                                 Д. С. Вагін

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                        Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                        С. О. Німий