Рішення № 43 від 30.09.2015 р.

 

РІШЕННЯ

 

30 вересня 2015 р.                                                                           м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Кузняка А.А., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Желіхівського О.М.,  розглянула дисциплінарну справу за поданнями Ради адвокатів Хмельницької області від 18 березня 2015 р. та 20 травня 2015 р. щодо адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 23.03.2005 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області перебувають подання Ради адвокатів Хмельницької області від та від 18 березня 2015 р. та 20 травня 2015 р. про притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із несплатою щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування за 2015 рік, які були об’єднані.

В ході розгляду дисциплінарної справи встановлено наступне.

Адвокат 1 не сплатив щорічного внеску за 2015 р. ні у встановлений термін – до 31 січня 2015 р., ні пізніше. На засідання палати не з’явився, пояснення не надав. Кореспонденція за адресою, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів не отримується, повертається відправнику. Номер телефона, зазначений в Єдиному реєстрі адвокатів, не є дійсним. 

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст. 34 ч. 2 п.6 вищевказаного Закону).

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком серед іншого є порушення правил адвокатської етики, а також невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків. Оскільки адвокат 1 внесок за 2015 рік не сплатив, не виконавши рішення органів адвокатського самоврядування,  тим самим вчинив дисциплінарний проступок.

Вчинення адвокатом дисциплінарного проступку дає підстави для притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року згідно частини 1 пункту 2  ст.35 Закону «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Керуючись ст. ст. 33, 34, 35, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 63 Правил адвокатської етики, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 23.03.2005 р. видане Хмельницькою обласною КДКА до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                   В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        О.Т. Тарадай