Рішення № 44 від 24.10.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № ____

 

24 жовтня 2019 року                                                                                місто Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С. О., членів палати Дем'янової О. В., Костюка В. В., Федорова В. Б., за участі тимчасово виконуючого обов'язки голови КДКА Хмельницької області Вагіна Д. С., розглянувши дисциплінарну справу порушену за поданням Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ****** від 08. 11. 2017р. видане Радою адвокатів Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: 29 000 м. Хмельницький вул.. Курчатова, буд. 1, літ Д,кв. ***)

 

встановила:

 

На адресу ДП КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області  від 24. 06. 2019 р. № 184/0/2-19 про притягнення до дисциплінарної відповідальності  адвоката відповідно до якого адвокат всупереч вимогам чинного законодавства до теперішнього часу не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік, тобто, більше ніж на 3 місяці прострочив сплату такого внеску, чим порушив встановлений Положенням строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік, що є невиконанням рішення органів адвокатського самоврядування та підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності. На лист – повідомлення за вих.. № 161/0/2-19 про необхідність сплати щорічного внеску, що направлявся Радою адвокатів Хмельницької  області на адресу адвоката, останній  не відреагував, внесок не сплатив.

 

На адресу адвоката була надіслана копія Подання Ради адвокатів Хмельницької області з додатками та запропоновано адвокату  надати пояснення по даному факту.

 

19 серпня 2019 року адвокат надав пояснення в яких зазначив , що 05. 07. 2018 року змінив місце обліку на Раду адвокатів м. Києва, що підтверджується витягом з ЄРАУ від 05. 07. 2018 року. З 19. 10. 2018 р. по 09. 01. 2019 року припиняв адвокатську діяльність та з моменту поновлення неодноразово звертався до Ради адвокатів м. Києва з проханням надати реквізити для сплати внеску, однак таких йому не надали в зв’язку із зміною банківських рахунків Ради. Після отримання листа – повідомлення з Ради адвокатів Хмельницької області про необхідність сплати щорічного внеску в червні місяці адвокат ознайомився з даними свого профілю в ЄРАУ де місцем обліку адвоката зазначено Раду адвокатів Хмельницької області, хоча жодних дій щодо зміни адвокатського обліку не вчиняв. Вважає, що внаслідок незаконних дій з ЄРАУ були видалені дані щодо обліку в Раді адвокатів м. Києва та внесено інформацію щодо його обліку в Раді адвокатів Хмельницької області. Після отримання вказаної вище інформації ним було сплачено щорічний адвокатський внесок, що підтверджується квитанцією № 21489109 від 03. 07. 2019 р. та квитанцією № 2488891 від 03. 07. 2019 р. Вважає, що прострочення сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування сталось за відсутності його вини, внаслідок незаконних дій з ЄРАУ.

            Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру адвокатів України № 124388 (дата формування витягу 25. 06. 2019 р.) адвокат обліковується у Раді адвокатів Хмельницької області, на підставі заяви адвоката право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 09. 06. 2018 р., адреса робочого місця адвоката: 29000, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 1, літ. Д, кв. **.

 

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

 

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено, що сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є професійним обов’язком кожного адвоката (п.2.1 положення).

 

Відповідно до п. 2.5 Положення, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

 

Згідно з п. 2.16 Положення, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

 

Згідно статті 21 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

 

Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що є дисциплінарним проступком.

 

             Відповідно до ст.. 41 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.

 

Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 21, 34, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

            Притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ****** від 08. 11. 2017р. видане Радою адвокатів Хмельницької області , адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: 29 000 м. Хмельницький вул.. Курчатова, буд. 1, літ Д,кв. **) до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього дисциплінарне стягнення  у виді попередження.

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

 

Т. в. о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                    Д. С. Вагін

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                           Н. В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                              С. О. Німий