Рішення № 45 від 06.11.2020 року

РІШЕННЯ № ___

 

06 листопада 2020 р.                                                                 м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., розглянула матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 8.05.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА)

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Процедура розгляду скарги

12.06.2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання РАХО про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

17.06.2020 р. подання передане на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у поданні.

26.06.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті подання, наданням копії подання та доданих до нього матеріалів.

16.10.2020 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

16.10.2020 р. за результатами розгляду подання щодо поведінки адвоката, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі дисциплінарної палати прийняла рішення, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката, за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

 

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У поданні йдеться про те, що адвокат не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік, тобто більше ніж на 3 місяці прострочив сплату такого внеску, чим порушив строк, встановлений Положенням про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013, що є невиконанням рішення органів адвокатського самоврядування та підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

До подання додано довідку РАХО про те, що адвокат не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік, лист-нагадування про необхідність сплати внеску.

РАХО вважає, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок.

Просить притягнути адвоката до дисциплінарної.

Пояснень адвокат не надав.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Свободи, ***.

В ході розгляду справи встановлено, що адвокат не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. 

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

П. 5 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно якого під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Ч. 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за змістом якої рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

Ч. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики, відповідно до якої адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

П. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якого дисциплінарним проступком адвоката є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Рішення Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р., яким затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (із змінами і доповненнями), яким передбачено професійний обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року у визначеному даним Положенням порядку, а саме:

-п. 2.11 «Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.»

-п. 2.16 «Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком

-п. 2.18 «У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року».

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Рада адвокатів України, зокрема, забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України; встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання  (п.п. 3, 6 ч. 4 ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Сьогодні ця норма Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» реалізована у Положенні про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 03.02.2017 № 4.

Приписами ч.1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» установлено, що рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими для виконання всіма адвокатами.

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким, зокрема, є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування (п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Згідно із п. 2.18 Положення про внески, у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Отже, в ході розгляду подання із досліджених доказів встановлено склад дисциплінарного правопорушення - недотримання ряду положень чинного законодавства та невиконання рішення органів адвокатського самоврядування. Обставин, які б виключали відповідальність адвоката за невиконання рішення органу адвокатського самоврядування, не встановлено.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що в діях адвоката складу дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

 

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі дисциплінарної палати,-

 

ВИРІШИЛА

 

1. Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 8.05.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

2. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                      В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                   Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                   С.О. Німий