Рішення № 45 від 08.06.2017 р.

РІШЕННЯ

 

08 червня 2017 року                                                            м. Хмельницький

 

 

         Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області від 03.04.2017 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,  свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 07.07.2008 року  Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м.Хмельницький, вул. ***-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

         На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області  про несплату адвокатом_1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 р. в сумі 1600,00 грн.

         24 квітня 2017 року рішенням  дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області  відносно адвоката_1 було порушено дисциплінарну справу. 22 травня 2017 року  від  адвоката_1  на банківський  рахунок №26000052413934 в ПАТ ПриватБанк, МФО315405, який належить раді адвокатів Хмельницької області, надійшов платіж в сумі 1120,00 гривень на забезпечення реалізації  адвокатського  самоврядування за 2017 рік в розмірі    70% та додатково надана квитанція про   сплату іншої суми - 480,00 грн на  банківський рахунок НААУ.  

         Відповідно до  п.6 ч.2 ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності є, зокрема, невиконання ним рішення органів адвокатського самоврядування.

         Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12.2012 року (із змінами) затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі одного  прожиткового рівня громадян станом на 01 січня поточного року, в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 щорічні внески сплачуються до 31 січня  поточного року(п.2.5), а  порушення порядку та строків сплати є дисциплінарним проступком.

         Згідно з п.2.11  зазначеного Положення щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування.

         Адвокат_1 не вчасно сплатив  щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік,  чим  порушив вимоги  п.6 ч.1ст.21  Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування,  що  є дисциплінарним проступком та підставою для   притягнення  адвоката до дисциплінарної відповідальності  відповідно до ст.34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

         На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.21,34,35,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1.Застосувати до адвоката_1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане 07.07.2008 року Хмельницькою обласною КДКА, дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

         2.Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

         Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

         комісії адвокатури Хмельницької області                    В.Б. Прядун

 

         Голова дисциплінарної палати

         КДКА Хмельницької області                                        Н.В. Свірневська

 

         Секретар дисциплінарної палати

         КДКА Хмельницької області                                                 О.Т. Тарадай