Рішення № 44 від 13.08.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

13 серпня 2018 року                                                                                          м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Костюка В.В., Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 23.07.2010р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. Проскурівського Підпілля, б.71/1, офіс ***),

 

в с т а н о в и л а:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання РАХО про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

            В Поданні вказується про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в зв'язку з чим Рада адвокатів Хмельницької області направляли адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування с дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.б вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України-№ 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування згідно якого встановлено професійний обов'язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31.01. поточного року.

            Адвокат отримавши повідомлення про наявність подання РАХО надав копію квитанції (в електронному вигляді) на підтвердження сплати ним 20.06.2018 року щорічного внеску. Пояснення про причини несплати внеску у встановлений період не надав.

            Разом з тим, адвокат більше ніж на 4 місяці прострочив сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік чим порушив встановлений Положенням строк сплати щорічного внеску, що є невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

            На підставі викладеного дисциплінарна палата приходить до висновку, що в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку.

            Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, палата

 

ВИРІШИЛА:

 

            Порушити стосовно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 23.07.2010р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. Проскурівського Підпілля, б.71/1, офіс ***), дисциплінарну справу. 

            Призначити справу до розгляду на 27 вересня 2018 р. на 16.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3. оф. 801.

            Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий