Рішення № 46 від 30.06.2017 р.

Р І Ш Е Н Н Я

 

30 червня 2017 р.                                                                       м. Хмельницький

 

              Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Кузняка А.А., Стьопіна О.Ю., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 12.01.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. ***), -

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 03.04.2017р.  про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017р. адвокатом_1.

Адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення. Письмові пояснення адвокат не надав. На засідання палати не з’явився.

Розглянувши матеріали подання та матеріали перевірки, комісія встановила, що адвокат_1 внески не сплатив, внески не сплачені на день подання та на день засідання палати.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 встановлено, що щорічні внески сплачуються до 31 січня поточного року, порушення порядку та строків сплати є дисциплінарним проступком.

Не сплативши внески, адвокат вчинив дисциплінарний проступок.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до ст. 62 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний дотримуватися загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення, комісія враховує особу адвоката також те, що адвокат пояснень не надав, на засідання не з’явився, на зв’язок із комісією не виходить. Невиконання рішення органів адвокатського самоврядування є одноразовим грубим порушенням правил адвокатської етики.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 33, 34, 35, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А :

 

    Притягнути адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 12.01.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. ***) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

 

     Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області_________________ В.Б.Прядун.

 

Голова дисциплінарної палати_______________________Н.В.Свірневська.

 

Секретар палати                           _______________________О.Т. Тарадай.