Рішення № 47 від 30.06.2017 р.

Р І Ш Е Н Н Я

30 червня 2017 р.                                                                                  м. Хмельницький

 

 

              Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Кузняка А.А., Стьопіна О.Ю., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 28.10.1994 р. Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***), -

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 03.04.2017р.  про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017р. адвокатом_1.

Адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення. Письмові пояснення адвокат не надав. На засідання палати не з’явився.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 встановлено, що щорічні внески сплачуються до 31 січня поточного року, порушення порядку та строків сплати є дисциплінарним проступком.

Перевіркою встановлено, що адвокат_1 внески не сплатив, внески не сплачені на день подання та на день розгляду справи. 

За таких обставин комісія вважає, що адвокат_1 вчинив дисциплінарний проступок, а саме несплату внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік, що є невиконанням рішень органів адвокатського самоврядування та відноситься до грубого порушення правил адвокатської етики.

Так, частиною 1 ст. 62 Правил адвокатської етики передбачено, що адвокат зобов’язаний дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія враховує такі обставини вчинення дисциплінарного проступку як свідоме порушення адвокатом законодавства про адвокатуру, грубе нехтування рішень з’їзду адвокатів України та органів адвокатського самоврядування, відсутність будь-яких поважних причин для несплати внесків. Тому, комісія приходить до висновку, що справедливим, розумним та співмірним, у даному конкретному випадку буде дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк шість місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Притягнути адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 28.10.1994 р. Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***) до дисциплінарної відповідальності у вигляді  зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк шість місяців.

 

Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

 

Голова КДКА Хмельницької області_________________ В.Б.Прядун.

 

Голова дисциплінарної палати_______________________Н.В.Свірневська.

 

Секретар палати                           _______________________О.Т. Тарадай.