Рішення № 48 від 14.07.2017 р.

Р І Ш Е Н Н Я

 

14 липня 2017 р.                                                                       м. Хмельницький

 

              Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б.,  розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 27.09.2004 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***), -

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 03.04.2017р.  про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017р. адвокатом_1.

Адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення. Письмові пояснення адвокат не надав.

30.06.2017 року адвокат з’явився на засідання дисциплінарної палати та пояснив, що він сплатив внески, але квитанцій про сплату не надав.

Внески сплачені адвокатом 29.06.2017 року.

Пояснив, що вчасно внески не міг сплатити з поважних причин. На пропозицію надати докази поважності причин несвоєчасної сплати внесків та надати письмові пояснення із зазначенням таких причин, адвокат пообіцяв надати все до наступного засідання дисциплінарної палати. Для, цього комісія, відклала розгляд дисциплінарної справи на 14.07.2017р. та надала адвокату час, для надання документів.

Станом на 14.07.2017р. від адвоката жодних документів не надходило, телефон адвоката не відповідає.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 встановлено, що щорічні внески сплачуються до 31 січня поточного року, порушення порядку та строків сплати є дисциплінарним проступком.

Перевіркою встановлено, що адвокат_1 в установлений строк внески не сплатив, але сплатив їх після порушення дисциплінарної справи.

Не сплативши вчасно внески, адвокат вчинив дисциплінарний проступок.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарним проступком є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до ст. 62 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний дотримуватися загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення, комісія враховує особу адвоката також те, що адвокат все ж таки сплатив внески та виконав свій обов’язок.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 33, 34, 35, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

    Притягнути адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 27.09.2004 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження..

    Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області_________________ В.Б.Прядун.

 

Голова дисциплінарної палати_______________________Н.В.Свірневська.

 

Секретар палати                           _______________________О.Т. Тарадай.